Now showing items 233-252 of 528

  • Kogenerace pro rodinný domek 

   Author: Smetana Ondřej; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Jůza Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Komparace marginálních nákladů klasických a obnovitelných zdrojů elektrické energie 

   Author: Levá Lucie; Supervisor: Moravec Milan; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Kompenzace jalového výkonu v síti PREdistribuce 

   Author: Jelenecký Vojtěch; Supervisor: Kocourek Tomáš; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá kompenzací jalového výkonu v distribuční soustavě společnosti PREdistribuce. V první části se zabývá přehledem jednotlivých prvků distribuční soustavy, které ovlivňují jalový výkon. Hlavním ...
  • Komplexní rekonstrukce panelového domu za účelem dosažení maximálních úspor energie 

   Author: Smetánka Jakub; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Knápek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Komunikační úlohy v rámci Smart Grids. Dimenzování komunikačních sítí a datového úložiště včetně nákladového modelu. 

   Author: David Košut; Supervisor: Glac Pavel; Opponent: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Cílem této práce je popsat komunikační úlohy chytrých distribučních trafostanic (VN/NN) v rámci smart grid. Mimo samotných komunikačních úloh jsou popsány také jednotlivé komunikační technologie a protokoly pomocí kterých ...
  • Koncepce unifikace distribuční sítě vn v Nové Pace 

   Author: Nosek Vít; Supervisor: Michálek Martin; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Hlavním cílem práce bylo posoudit ekonomickou efektivnost plánované unifikace městského kabelového rozvodu 10 kV v Nové Pace na hladinu 35 kV, na které je v současnosti napájeno okolí města. První kapitola shrnuje teoretické ...
  • Konjunkturální analýza ČR 

   Author: Kotrbáček Jan; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Kříž Radko
   Tato diplomová práce se zabývá problémem konjunkturálního výzkumu a vývojem hrubého domácího produktu ČR. První část práce popisuje veškerá teoretická východiska, definice a používané metody výzkumu. Druhá část práce ...
  • Kritérium rozvoje energetického systému a GNPV 

   Author: Dvořák Jan; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Kvalita a spolehlivost dodávek elektrické energie 

   Author: Lednický Jan; Supervisor: Šefránek Jan; Opponent: Krejcar Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
   Diplomová práce se věnuje problematice kvality a spolehlivosti dodávek elektrické energie. V první části práce jsou vysvětleny a definovány všechny součásti problematiky kvality a spolehlivosti dodávky elektrické energie. ...
  • Kvalita a spolehlivost dodávek elektrické energie 

   Author: Chalupianský Peter; Supervisor: Krejcar Rostislav; Opponent: Šefránek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V první části zavádím veškeré potřebné pojmy, standardy a definice týkající se kvality dodávek elektrické energie. Zároveň definuji potřebné ukazatele pro výpočet nepřetržitosti ...
  • Liberalizovaný trh s plynem 

   Author: Blažek Pavel; Supervisor: Adamec Marek; Opponent: Fajman Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Likvidita denního, vnitrodenního a vyrovnávacího trhu v ČR, vývoj a dopad na efektivitu obchodování v ČR 

   Author: Nejedlý Miroslav; Supervisor: Moc Dan; Opponent: Krejcar Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tato práce se zabývá uceleným přehledem a vývojem obchodování na krátkodobých trzích v ČR. První tři body se zabývají přehledem a vysvětlením způsobu obchodování s elektřinou, účastníky trhu s elektřinou a jejich rolí při ...
  • Malé Fotovoltaické elektrárny do 10 kW 

   Author: Radim Štolfa; Supervisor: Knápek Jaroslav; Opponent: Kusý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Tato diplomová práce se zabývá malými fotovoltaickými elektrárnami jakožto potenciálním zdrojem čisté elektrické energie budoucnosti. Popisuje výhody i nevýhody těchto zdrojů, uvádí různé typy fotovoltaických systémů a ...
  • Malé fotovoltaické instalace na střechách objektu 

   Author: Hübner Martin; Supervisor: Knápek Jaroslav; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Malé kogenerační jednotky a systém jejich podpor 

   Author: Pudová Tereza; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Jůza Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Tato diplomová práce se zabývá porovnáním systému podpory malých kogeneračních jednotek v České republice a ve vybraných zemích napříč Evropou. Práce popisuje různé technologie, které se pro malou kogeneraci používají, a ...
  • Marketing a sociální sítě 

   Author: Gluchman Tomáš; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Marketing v energetice 

   Author: Dubakova Anna; Supervisor: Adamec Marek; Opponent: Vinklerová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Marketingová analýza na trhu AM vysílačů 

   Author: Novotný Michal; Supervisor: Rouček Vítězslav; Opponent: Kopřiva Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Marketingová analýza průmyslového produktu 

   Author: Hlaváč Petr; Supervisor: Rouček Vítězslav; Opponent: Grünwald Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Marketingová analýza trhu vybraného produktu v rámci ČR 

   Author: Čejka Jiří; Supervisor: Havlátová Kristýna; Opponent: Vít David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)