Now showing items 68-87 of 515

  • Analýza využití plazmového zplyňování odpadů v ČR 

   Author: Molek Tomáš; Supervisor: Břenek Petr; Opponent: Jůza Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Byla provedena technicko-ekonomická analýza možného uplatnění zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) využívající technologii plazmového zplyňování v České republice. Pro modelový projekt realizace plazmového ZEVO ...
  • Analýza využití test managementu v bankovnictví 

   Author: Soukup Radek; Supervisor: Němeček David; Opponent: Hronza Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Práce je zaměřena na oblast testování bankovních aplikací. Úkolem tohoto procesu je nalézt a odstranit případné chyby v bankovních aplikacích. V úvodní části práce jsou analyzovány procesy provádění a řízení testování ...
  • Analýza výkonnosti elektrotechnických firem 

   Author: Andrle Pavel; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Analýza výrobních ukazatelů v podniku a jejich vliv na včasné dodání objednávek. 

   Author: Jana Kubištová; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Vávrová Věra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato práce shrnuje historický vývoj výroby a jejích potřeb a mapuje historické milníky, které znamenaly změnu v získávání a sledování výrobních ukazatelů. Od nich plynule přechází do dnešní doby a ukazuje její potřeby ...
  • Analýza vývoje cen elektrické energie v České republice 

   Author: Košťál Michal; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Kulovaný Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Obsahem předkládané práce je analýza vývoje ceny silové elektřiny na trhu v České republice v letech 2006 až 2016 a jeho porovnání s makroekonomickými ukazateli a stavem elektráren-ské soustavy. Součástí je i popis trhu s ...
  • Analýza vývoje cen elektřiny 

   Author: Klimešová Michaela; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Starý Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza vývoje postojů české veřejnosti k reklamě 

   Author: Kleprlík Petr; Supervisor: Vysekalová Jitka; Opponent: Kovalenko Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza vývoje průměrné mzdy v ČR 

   Author: Janochová Markéta; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Kříž Radko
   Diplomová práce se zabývá analýzou chronologického vývoje průměrné hrubé mzdy v České republice za období 2004 - 2014. Pojednává o teoretických východiskách ukazatele, metodikách zjišťování a principech ekonometrických ...
  • Analýza změn trhu s regulační energií 

   Author: Žižka Václav; Supervisor: Holasová Adéla; Opponent: Pech Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Cílem této diplomové práce je analýza možných dopadů změn trhu s regulační dle budoucí směrnice EU, která má zajistit lepší spolupráci mezi sousedními členskými státy EU v oblasti regulace elektrizační soustavy. Analýza ...
  • Aplikace chytrých elektroměrů 

   Author: Paunić Dejan; Supervisor: Miletič Uroš; Opponent: Šafránek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Aplikace znalostního managementu v praxi 

   Author: Šimák Boris; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Application of Standalone Photovoltaic System. 

   Author: Timofei Abramov; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Kašák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   The purpose of the master thesis is estimation of effectiveness of photovoltaic system implementation. In the thesis two approaches are investigated. In the first approach firm-owner of PV system covers their own demand, ...
  • Archetypy značky a jejich využití při tvorbě a řízení brandu společnosti 

   Author: Lenka Vybíralová; Supervisor: Pešek Ondřej; Opponent: Mareš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   Diplomová práce se zabývá využíváním archetypů a archetypální identity při budování brandu výhradně u českých značek, které působí na českém trhu. V teoretické části práce se zaměřuji na charakteristiku způsobů budování ...
  • Artificial system of controlling renewable hybrid systems 

   Author: Tkachev Stanislav; Supervisor: Bemš Július
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Assessment of effectiveness the use of solar panels 

   Author: Bulgakov Aleksandr; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Gerstberger Jan
   This paper presents a model for the economic evaluation of electrical energy production from photovoltaic systems. The economic evaluation model takes into account all the operational incomes as well as all the expenses ...
  • Audit projektového řízení v nevýrobní společnosti 

   Author: Veselý Petr; Supervisor: Janiš Petr; Opponent: Pastor Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Audit účetní závěrky podniku 

   Author: Tulach Vojtěch; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Jelínek Filip
   Teoretická část této práce se věnuje popisu a definici účetního auditu, legislativnímu rámci a mezinárodním auditorským standardům. V teoretické části jsou dále popsány pracovní postupy auditora při ověřování účetní závěrky ...
  • Automatické obchodování pomocí umělých neuronových sítí 

   Author: Šedek Pavel; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Hronza Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Autonomous hybrid power supply system based on wind generator, photovoltaic panel, and diesel generator 

   Author: Alexander Karateev; Supervisor: Tashpulatov Sherzod; Opponent: Srdečný Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   This paper is devoted to renewable energy sources and their use in decentralized systems, which is relevant for current situation in Russia’s remote and decentralized regions. That is why diesel power stations supply most ...
  • Autonomous power system using wind and solar energy 

   Author: Gutnik Ivan; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)