Now showing items 48-67 of 528

  • Analýza spalovacích motorů vhodných pro malou kogeneraci 

   Author: Huľuk Andrej; Supervisor: Kobosil Jiří; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza spolehlivosti distribuce elektřiny se zaměřením na venkovní vedení VN 

   Author: Felcman Tomáš; Supervisor: Barochovský Josef; Opponent: Krejcar Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Obsahem této diplomové práce je analýza instalace dálkově ovládaných a inteligentních prvků na venkovním vedení vysokého napětí v síti ČEZ Distribuce, a.s. s cílem zvyšování spolehlivosti distribuce elektřiny. V práci ...
  • Analýza spotřeby elektřiny v České republice 

   Author: Hanzal Lukáš; Supervisor: Lachmanová Michaela; Opponent: Vecka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou možných vlivů působících na velikost spotřeby elektřiny v České republice. Hlavním cílem práce je analyzovat faktory mající vliv na spotřebu elektřiny jak z dlouhodobého, tak z ...
  • Analýza spotřeby energie v domácnostech ČR 

   Author: Harnych Jan; Supervisor: Krejčí Ladislav; Opponent: Rosecký Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza strategie komunikační politiky firmy 

   Author: Hala Jiří; Supervisor: Sláma Jan; Opponent: Ručka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza systému zpracování stížností zákazníka 

   Author: Chytil Jaroslav; Supervisor: Jakubcová Jitka; Opponent: Horák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Analýza technické přípravy výroby firmy 

   Author: Vábek Jaroslav; Supervisor: Rouček Vítězslav; Opponent: Formánek Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza telekomunikačního odvětví ČR z pohledu investic 

   Author: Klik Leoš; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Brabec Zdeněk
   Cílem této diplomové práce je analyzovat telekomunikační sektor České republiky z pohledu investic. Práce popisuje obecné charakteristiky a výši investic do telekomunikačního sektoru v posledních patnácti letech. Dále se ...
  • Analýza trhu outsourcingu ICT v ČR 

   Author: Kele Adam; Supervisor: Pfalzerová Kateřina; Opponent: Kemr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza trhu s elektrotechnickými součástkami v ČR z pohledu tržní pozice firmy Panasonic 

   Author: Kováčik Filip; Supervisor: Podivínský Tomáš; Opponent: Zoubek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Cílem práce je stanovení tržní pozice společnosti Panasonic na trhu s relé v ČR. Ke stanovení velikosti trhu využívám vlastní metodu, kterou by bylo možné úspěšně aplikovat po provedení několika dílčích odborných odhadů. ...
  • Analýza trhu s optickými senzory v ČR z pohledu tržní pozice firmy Panasonic 

   Author: Skřipec Kryštof; Supervisor: Podivínský Tomáš; Opponent: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Cílem mé diplomové práce je provedení analýzy trhu s optickými senzory v České republice z pohledu firmy Panasonic. Teoretická část práce popisuje metody marketingové analýzy a věnuje se technické charakteristice optických ...
  • Analýza trhu s optickými senzory v ČR z pohledu tržní pozice firmy Panasonic 

   Author: Skřipec Kryštof; Supervisor: Podivínský Tomáš; Opponent: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Cílem mé diplomové práce je provedení analýzy trhu s optickými senzory v České republice z pohledu firmy Panasonic. Teoretická část práce popisuje metody marketingové analýzy a věnuje se technické charakteristice optických ...
  • Analýza trhu se zemním plynem v Evropě a jeho možný vývoj do budoucna 

   Author: Holešinský Radek; Supervisor: Jůza Lukáš; Opponent: Fajman Jaromír
   Diplomová práce "Analýza trhu se zemním plynem v Evropě a jeho možný vývoj do budoucna" se zabývá současným stavem trhu se zemním plynem a perspektivami jeho vývoje v evropském měřítku. V první části práce je proveden ...
  • Analýza trhu vybraného produktu 

   Author: Maryško Pavel; Supervisor: Rouček Vítězslav; Opponent: Geuss Erik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza tržní pozice firmy 

   Author: Malý Jan; Supervisor: Roučková Iveta; Opponent: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Obsahem této práce je marketingová analýza trhu s průmyslovými elektronkami. Cílem práce provést marketingovou analýzu a navrhnout strategii pro tento trh pro firmu Tesla Electubes.
  • Analýza tržní pozice firmy 

   Author: Malý Jan; Supervisor: Roučková Iveta; Opponent: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Obsahem této práce je marketingová analýza trhu s průmyslovými elektronkami. Cílem práce je provést marketingovou analýzu tržní pozice firmy Tesla ElectronTubes na českém trhu. Tato práce tedy popisuje výrobky Tesla ...
  • Analýza větrání a chlazení v rodinném domě 

   Author: Jaroslav Koliha; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Hejl Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Předmětem této diplomové práce je zpracování analýzy větrání a chlazení konkrétního rodinného domu z energetického a ekonomického hlediska. Pozornost je věnována návrhu systémů větrání a chlazení především z pohledu úspory ...
  • Analýza vybraných nákladů kombinované výroby elektřiny a tepla a jejich optimalizace 

   Author: Roub Jan; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Jäger Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza vytváření rezerv na budoucí vyřazování jaderných elektráren z provozu 

   Author: Hejhal Martin; Supervisor: Knápek Jaroslav; Opponent: Beranovský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza využitelnosti metod pro zlepšování výkonnosti v akademickém prostředí 

   Author: Špeta Michal; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Jandera Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)