Now showing items 319-338 of 456

  • Samsung versus APPLE- prognóza vývoje 

   Author: Nikolov Boris; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Sběr a analýza požadavků na systém pro advokátní kanceláře 

   Author: Kronďáková Kateřina; Supervisor: Komárek Martin; Opponent: Náplava Pavel
   Cílem bakalářské práce je analyzovat požadavky konkrétní advokátní kanceláře na nový informační systém a na základě toho navrhnout nový systém pro danou advokátní kancelář. První část bakalářské práce je zaměřena na analýzu ...
  • SEO a PPC kanály internetového marketingu 

   Author: Matoulek Matěj; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Šedek Pavel
   Bakalářská práce SEO a PPC kanály internetového marketingu je rozdělena do dvou částí. První část se věnuje teoretickým poznatkům o internetovém marketingu, jeho specificích, součástech, historii, jeho vyhodnocování a ...
  • Situační analýza firmy Philips 

   Author: Bečka Václav; Supervisor: Vávrová Věra; Opponent: Valentová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Situační analýza trhu 

   Author: Tomíček Vojtěch; Supervisor: Vávrová Věra; Opponent: Kopřiva Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Síťová ekonomika 

   Author: Brussmann Lukáš; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Sledování vybraných vlastností elektricky vodivých lepidel 

   Author: Petrůj Jakub; Supervisor: Mach Pavel; Opponent: Žák Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Teoretická část této bakalářské práce se zaměřuje na základní popis elektricky vodivých lepidel. Zejména se zaměřuje na jejich složení, použití a nanášecí metody. Praktická část této práce popisuje přípravu měřených vzorků, ...
  • Sluneční kolektory pro bytový dům 

   Author: Klaban Pavel; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Podivínský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Sociální sítě a jejich praktické využití 

   Author: Siroň Michal; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Hronza Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Sociální sítě a jejich využití v univerzitním prostředí 

   Author: Rulf Ondřej; Supervisor: Hronza Radek; Opponent: Kříž Radko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Sociální sítě a možnosti jejich využití 

   Author: Srna Jiří; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)
  • Sociální sítě, on-line komunity a jejich využití pro společnost 

   Author: Suchánek Ondřej; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Kočí Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Softwarová podpora finančního plánování 

   Author: Fišer David; Supervisor: Hronza Radek; Opponent: Podivínský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Solární elektrárny a efektivita řídících systémů 

   Author: Matúška Ján; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Knápek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Solární energie k ohřevu teplé vody 

   Author: Lubojatzky Martin; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Beranovský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Současnost a budoucnost vodíku v elektroenergetice a mobilitě 

   Author: Petr Dobeš; Supervisor: Rimbala Jan; Opponent: Makešová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vodíkových technologií a jejich aplikací v praxi. V první části práce je zpracována rešerše současně používaných metod výroby a skladování vodíku. Využití vodíku v mobilitě je ...
  • Současný stav a možnosti dalšího využívání alternativních forem energie v dopravě 

   Author: Hrbek Jan; Supervisor: Jäger Milan; Opponent: Vítek Miroslav
   Cílem mé práce je shrnutí současného a budoucího stavu využití alternativních forem energie v dopravě, charakterizovat jejich vlastnosti a zjistit pro koho resp. pro jaké účely jsou uvažované formy energie v podmínkách ČR ...
  • Specifika ostrovního provozu a projekt Smart Region Vrchlabí 

   Author: Rychterová Lenka; Supervisor: Machek Martin; Opponent: Kučerková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Spolehlivost prokovů u desek plošných spojů při pájení přetavením 

   Author: Baudyš Dominik; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem této bakalářské práce je přiblížit čtenářům desky plošných spojů společně s chybami, které se na deskách mohou objevit. V teoretické části bude uveden popis desky, metody, jakými se desky vyrábí a chyby, jež mohou ...
  • Spolupráce větrné a vodní elektrárny 

   Author: Kroneisl Jan; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Kratochvíl Štěpán
   Tato práce se zabývá spoluprací vodní a větrné elektrárny. V první části jsou shrnuty obecné informace o vodních a větrných elektrárnách. Dále je řešeno technické provedení projektu v konkrétní lokalitě vodní elektrárny ...