Now showing items 227-246 of 456

  • Obchodování na devizovém trhu 

   Author: Sedláček Vadim; Supervisor: Pavlátka Pavel; Opponent: Adamec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Obchodování na trhu s elektřinou v České republice 

   Author: Palanský Michal; Supervisor: Kloubec Milan; Opponent: Valentová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Obchodování s emisními povolenkami 

   Author: Hrozek Dian; Supervisor: Kloubec Milan; Opponent: Kratochvíl Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Obnovitelné zdroje a jejich náklady 

   Author: Mazač Petr; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Kučerková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Obnovitelné zdroje a jejich náklady 

   Author: Demchenko Iuliia; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Beneš Martin
   Tato bakalářská práce představuje přehled obnovitelných zdrojů energie a možnost jejich uplatnění. Po úvodním slovu následuje rozbor současného stavu problematiky v České republice a pohled na vývoj výroby elektřiny z OZE. ...
  • Obnovitelné zdroje a jejich náklady 

   Author: Otava Tomáš; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Grünwald Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Office 365, Google Apps - srovnání, využívání, přechody 

   Author: Zeidler Tomáš; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Online infrastrukturní nástroje - srovnání, možnosti, využití 

   Author: Ondrušová Kateřina; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Kočí Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Online kancelářské nástroje versus klasické office nástroje 

   Author: Svatoš Filip; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Šafránek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimalizace nákladů na energie pro polyfunkční objekt 

   Author: Košut David; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Valentová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Cílem této práce je zmapovat současné technologie v oblasti přeměny forem energie a možnosti zásobování objektu energiemi. Dále na praktickém příkladu vymodelovat systémy zásobující objekt energiemi. V rámci modelu ověřit ...
  • Optimalizace spotřeby energie v RD 

   Author: Mengr Miroslav; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Hrochová Michaela
   V této bakalářské práci jsou popsány jednotlivé formy energie a jejich provázanost s rodinným domem. Na základě zjištěných tepelně technických parametrů, jako např. tepelná ztráta budovy, jsou navržena opatření pro snížení ...
  • Optimalizace výše parkovného 

   Author: Chalupianský Peter; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Geuss Erik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Optimalizace zásob pomocí Java programu v konkrétní společnosti 

   Author: Kabrhel Jan; Supervisor: Kabrhel Jan; Opponent: Šafránek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Cílem této práce je poskytnout teoretický základ problematiky optimalizace zásob ve skladech firmy MAKRO - ND spol. s r.o. a následně jej využít při návrhu programu, který bude určen pro výpočet optimálního množství ...
  • Optimální zásobování rodinného domu energií 

   Author: Matěj Štěpánek; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Kučerková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-27)
   Bakalářská práce se zabývá výběrem zdroje energie pro rodinný dům. Práce má dvě hlavní části, teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou uvedeny formy energie v rodinném domě, energetická bilance rodinného domu, ...
  • Outsourcing v ICT 

   Author: Carva Jan; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Kočí Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Parametry a použití přečerpávacích vodních elektráren 

   Author: Budín Jan; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Jäger Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Parametry transformátorů vn/nn a jejich technické a ekonomické porovnání 

   Author: Pilous Martin; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Parametry transformátorů vvn/vn a jejich technické a ekonomické porovnání 

   Author: Hrubý Tomáš; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • Parametry venkovních a kabelových vedení a jejich technické a ekonomické porovnání 

   Author: Řehořová Barbora; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Pájení v elektrotechnice 

   Author: Vít Machalický; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Horák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-27)
   Práce se zabývá dělením pájení na kusovou a hromadnou výrobu. Popisuje různé druhy výroby a zařazuje je. Dále charakterizuje vybrané pájky a tavidla. Je zde zkoumán vliv vybraných tavidel a na smáčitelnost pájek. V ekonomické ...