Now showing items 127-146 of 456

  • Historická analýza akciových indexů 

   Author: Čeřovský Jiří; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Králík Tomáš
   Tato bakalářská práce se zabývá historickou analýzou akciových indexů. Pro analýzu jsem zvolil americký index Dow Jones Industrial Average, německý Deutscher Aktienindex a český index Burzy cenných papírů Praha. Cílem této ...
  • Hodnocení efektivnosti energeticky úsporných opatření 

   Author: Sedlák Petr; Supervisor: Valentová Michaela; Opponent: Podivínský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Práce se zabývá ekonomickým hodnocením opatření, používaných na vytápění objektů a teplou vodu. Teoretická část práce představuje různé možnosti opatření a metody pro hodnocení takovýchto projektů. Hlavní část práce ...
  • Hodnocení investic do využití cloudů 

   Author: Pilecký Vít; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Hronza Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Hodnocení rekonstrukce malé vodní elektrárny 

   Author: Šmaus František; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Krejcar Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato práce se zabývá zhodnocením, zdali rekonstrukce malé vodní elektrárny proběhla ve vhodném termínu a jestli je samotná rekonstrukce výnosná. Pro vyřešení této otázky bylo využito hlavních ekonomických metod pro rozhodování ...
  • Hospodárná velikost transformátorů vvn/vn 

   Author: Hron Jakub; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Práce se zabývá parametry pro návrh transformátoru, principem činnosti transformátoru a popisuje elektrizační soustavu v ČR. Vysvětluje hospodárné zatížení a výstupem práce jsou nákladové křivky pro určení optimální velikosti ...
  • Implementace jednoduchého portálu 

   Author: Důras Matěj; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Kočí Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Implementační metodiky a jejich praktické využití 

   Author: Dlouhý Jakub; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Grünwald Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Informační systém hlášení poruch větrných elektráren 

   Author: Grygar Ondřej; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Indráková Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Informační systém statistických bází 

   Author: Adam Petr; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Kočí Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Informační systémy a správa dat ve veřejné správě a školství 

   Author: Panský Martin; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Hronza Radek
   Bakalářská práce se primárně zabývá možností využití cloudových řešení ve veřejném sektoru a studií nasazení konkrétního produktu v rámci ČVUT. Součástí je definice pojmů a technologií, současný stav v rámci státních ...
  • Informační systémy pro malé a střední firmy 

   Author: Pivoňka Roman; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Šafránek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Informační systémy pro státní správu 

   Author: Budková Michaela; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Kočí Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Informační systémy veřejné správy (e-Government) 

   Author: Bouška Marek; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Informační technologie v plynárenství 

   Author: Knapp Petr; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Grünwald Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Informační technologie v teplárenství 

   Author: Šnyta Stanislav; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Informační zabezpečení logistických systémů 

   Author: Patočka Tomáš; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Instalace fotovoltaických panelů na bytové domy 

   Author: Mikuláš Komárek; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Jakeš Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Bakalářská práce pojednává o instalaci fotovoltaických panelů na bytové domy. Práce nejdříve vysvětluje fungování fotovoltaických panelů a s jakými typy FV panelů se lze setkat. Dále se práce věnuje aktuálnímu a budoucímu ...
  • Inteligentní spotřebitel - opomíjený prvek rozvoje Smart-Grids 

   Author: Kletečka Jan; Supervisor: Geuss Erik; Opponent: Kučerková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Internet marketing a video prezentace 

   Author: Stuchlíková Markéta; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Kříž Radko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Internet věcí a možnosti jeho využití pro komerční účely 

   Author: Smetanová Lucie; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Šafránek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tato bakalářská práce se věnuje problematice internetu věcí. Úvodní teoretická část definuje pojem internet věcí, stručně popisuje používané technologie a ukazuje oblasti, ve kterých se internet věcí využívá. Ve druhé části ...