Now showing items 1-20 of 519

  • Aktuální stav cloud technologií a možnosti interního využití 

   Author: Švach Tomáš; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Hronza Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Aktuální stav CRM problematiky 

   Author: Kocfelda Tomáš; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Kožela Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Aktuální stav na trhu s CRM systémy v prostředí cloudu 

   Author: Kaplan Miroslav; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Kříž Radko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Aktuální stav na trhu s ERP systémy se zaměřením na ČR 

   Author: Vodehnal Milan; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Hronza Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu 

   Author: Bican Jiří; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Hronza Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Aktuální stav trhu v oblasti poštovních (mail) serverů 

   Author: Šimečka Jan; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Aktuální trendy v manažerských informačních systémech a systémech pro podporu rozhodování 

   Author: Tomková Barbora; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Šedek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Aktuální trendy v ukládání dat a systémy ECM 

   Author: Rejzek Michael; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Ručka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Akumulace elektřiny u maloodběratelů 

   Author: Spálenka Petr; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Akumulace elektřiny z malé FVE 

   Author: Stanislav Axman; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Kučerková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Bakalářská práce se nejdříve zabývá popisem dostupných technologií umožňujících akumulaci elektrické energie z fotovoltaické elektrárny v měřítku rodinného domu. Dále je v práci popsán konkrétní objekt s již realizovanou ...
  • Akumulace energie zkapalňováním vzduchu 

   Author: Smrčka Filip; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Podivínský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tématem této bakalářské práce je systém určený k akumulaci elektrické energie fungující na principu zkapalňování vzduchu (tzv. LAES systém). Nejprve jsou popsány jednotlivé části systému a princip jejich funkce a následně ...
  • Akumulace přebytků energie z OZE do vodíku 

   Author: Martin Tichý; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Horák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na akumulaci elektřiny z intermitentních obnovitelných zdrojů do vodíku, zvláště pak na využití tohoto energetického média pro pohon autobusů městské hromadné dopravy. Práce obsahuje ...
  • Analytické metody stanovení pravděpodobného místa zásahu objektu bleskovým výbojem 

   Author: Stökl Tibor; Supervisor: Mikeš Jan; Opponent: Hanuš Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Tato práce se zabývá problematikou vnějších ochran před bleskem. V úvodní části je popsán fyzikální jev charakterizující bleskové výboje. V návazné části práce jsou analyzovány současně používané metody určené k prevenci ...
  • Analytické možnosti MS Excel 

   Author: Málik Emil; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza a návrh optimalizace logistického systému vybrané firmy 

   Author: Záliš Zbyšek; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza a predikce ceny systémové odchylky v diagramu zatížení 

   Author: Tůma Ladislav; Supervisor: Karajica Mirza; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza a výběr komunikačních technologií pro Smart grid 

   Author: Štajner Dan; Supervisor: Tupý Onřej; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce seznamuje čtenáře s pojmem energetických sítí Smart grid a s koncepty a prvky, které jej utvářejí. Práce si klade za cíl na základě analýzy užšího výběru komunikačních technologií, ve spojení s ...
  • Analýza aktuální situace v podporách OZE v České republice 

   Author: Barbora Kopalová; Supervisor: Makešová Michaela; Opponent: Valentová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá podporami obnovitelných zdrojů v České republice. Teoretická část shrnuje enviromentální politiku v oblasti podpory obnovitelných zdrojů energie na úrovni Evropské unie, její vývoj a současný ...
  • Analýza aktuální situace v podporách OZE v Evropě 

   Author: Patrik Šimůnek; Supervisor: Makešová Michaela; Opponent: Valentová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Bakalářská práce se zabývá rešerší ekonomických podpor pro obnovitelné zdroje elektrické energie v Evropské unii. Bakalářská práce se skládá z jednotlivých částí, v první části jsou uvedeny mezinárodní cíle, důvody a dohody ...
  • Analýza akumulace přebytků elektřiny 

   Author: Štěpán Otépka; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Horák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá akumulací přebytků elektrické energie zelektrizační soustavy. Na začátku popisuje vývoj intermitentních zdrojů energie VTE a FVE a jejich vliv na cenu elektřiny na denním a spotovém trhu. V ...