Now showing items 1-20 of 412

  • Aktuální stav cloud technologií a možnosti interního využití 

   Author: Švach Tomáš; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Hronza Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Aktuální stav CRM problematiky 

   Author: Kocfelda Tomáš; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Kožela Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Aktuální stav na trhu s CRM systémy v prostředí cloudu 

   Author: Kaplan Miroslav; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Kříž Radko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Aktuální stav na trhu s ERP systémy se zaměřením na ČR 

   Author: Vodehnal Milan; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Hronza Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu 

   Author: Bican Jiří; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Hronza Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Aktuální stav trhu v oblasti poštovních (mail) serverů 

   Author: Šimečka Jan; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Aktuální trendy v manažerských informačních systémech a systémech pro podporu rozhodování 

   Author: Tomková Barbora; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Šedek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Aktuální trendy v ukládání dat a systémy ECM 

   Author: Rejzek Michael; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Ručka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Akumulace elektřiny u maloodběratelů 

   Author: Spálenka Petr; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Akumulace energie zkapalňováním vzduchu 

   Author: Smrčka Filip; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Podivínský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tématem této bakalářské práce je systém určený k akumulaci elektrické energie fungující na principu zkapalňování vzduchu (tzv. LAES systém). Nejprve jsou popsány jednotlivé části systému a princip jejich funkce a následně ...
  • Analytické metody stanovení pravděpodobného místa zásahu objektu bleskovým výbojem 

   Author: Stökl Tibor; Supervisor: Mikeš Jan; Opponent: Hanuš Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Tato práce se zabývá problematikou vnějších ochran před bleskem. V úvodní části je popsán fyzikální jev charakterizující bleskové výboje. V návazné části práce jsou analyzovány současně používané metody určené k prevenci ...
  • Analytické možnosti MS Excel 

   Author: Málik Emil; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza a návrh optimalizace logistického systému vybrané firmy 

   Author: Záliš Zbyšek; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza a predikce ceny systémové odchylky v diagramu zatížení 

   Author: Tůma Ladislav; Supervisor: Karajica Mirza; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza a výběr komunikačních technologií pro Smart grid 

   Author: Štajner Dan; Supervisor: Tupý Onřej; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce seznamuje čtenáře s pojmem energetických sítí Smart grid a s koncepty a prvky, které jej utvářejí. Práce si klade za cíl na základě analýzy užšího výběru komunikačních technologií, ve spojení s ...
  • Analýza cen energetických komodit 

   Author: Jambayev Tamerlan; Supervisor: Bejbl Jan; Opponent: Kratochvíl Štěpán
   Tato práce se skládá ze tří částí. V první části jsou popsány teoretické základy, nejvýznamnější energetické komodity a jejich trh. Ve druhé části je provedena analýza a popis vývoje cen jednotlivých komodit na světových ...
  • Analýza dopadu produkce vadných produktů v elektrotechnice 

   Author: Svoboda Vojtěch; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Kratochvíl Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce identifikuje a pojmenovává náležitosti, které jsou spjaty s podnikáním v oblasti elektrotechniky, konkrétně v odvětví s přímou vazbou a orientací na výrobu elektrického zařízení. Popisuje komplexně celý proces, ...
  • Analýza faktorů ovlivňujících vybrané síťové ukazatele 

   Author: Rozsypalová Kristýna; Supervisor: Jelenecký Vojtěch; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou faktorů, které by mohly mít vliv na množství distribuované elektrické energie na území hlavního města Prahy. Analýza byla provedena na datech 2006 - 2016. První dvě kapitoly jsou ...
  • Analýza internetových obchodů na trhu B2C 

   Author: Kratochvíl Jiří; Supervisor: Tomek Gustav; Opponent: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza metodik zúčtování systémové odchylky v evropských státech 

   Author: Vieweghová Kateřina; Supervisor: Kratochvíl Štěpán; Opponent: Králík Tomáš
   Aby byla dodržena kvalita elektřiny v síti je nutné dodržovat rovnováhu mezi spotřebou a výrobou elektřiny. Vzhledem k obtížné predikovatelnosti skutečné potřeby elektřiny v síti vznikají odchylky, které musí být poté ...