• Aktuální stav cloud technologií a možnosti interního využití 

   Autor: Švach Tomáš; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Hronza Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Aktuální stav CRM problematiky 

   Autor: Kocfelda Tomáš; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Kožela Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Aktuální stav na trhu s CRM systémy v prostředí cloudu 

   Autor: Kaplan Miroslav; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Kříž Radko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Aktuální stav na trhu s ERP systémy se zaměřením na ČR 

   Autor: Vodehnal Milan; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Hronza Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu 

   Autor: Bican Jiří; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Hronza Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Aktuální stav trhu v oblasti poštovních (mail) serverů 

   Autor: Šimečka Jan; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Aktuální trendy v manažerských informačních systémech a systémech pro podporu rozhodování 

   Autor: Tomková Barbora; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Šedek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Aktuální trendy v ukládání dat a systémy ECM 

   Autor: Rejzek Michael; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Ručka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Akumulace elektřiny u maloodběratelů 

   Autor: Spálenka Petr; Vedoucí práce: Vítek Miroslav; Oponent práce: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Akumulace energie zkapalňováním vzduchu 

   Autor: Smrčka Filip; Vedoucí práce: Vítek Miroslav; Oponent práce: Podivínský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tématem této bakalářské práce je systém určený k akumulaci elektrické energie fungující na principu zkapalňování vzduchu (tzv. LAES systém). Nejprve jsou popsány jednotlivé části systému a princip jejich funkce a následně ...
  • Analytické metody stanovení pravděpodobného místa zásahu objektu bleskovým výbojem 

   Autor: Stökl Tibor; Vedoucí práce: Mikeš Jan; Oponent práce: Hanuš Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Tato práce se zabývá problematikou vnějších ochran před bleskem. V úvodní části je popsán fyzikální jev charakterizující bleskové výboje. V návazné části práce jsou analyzovány současně používané metody určené k prevenci ...
  • Analytické možnosti MS Excel 

   Autor: Málik Emil; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza a návrh optimalizace logistického systému vybrané firmy 

   Autor: Záliš Zbyšek; Vedoucí práce: Pastor Otto; Oponent práce: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza a predikce ceny systémové odchylky v diagramu zatížení 

   Autor: Tůma Ladislav; Vedoucí práce: Karajica Mirza; Oponent práce: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza a výběr komunikačních technologií pro Smart grid 

   Autor: Štajner Dan; Vedoucí práce: Tupý Onřej; Oponent práce: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce seznamuje čtenáře s pojmem energetických sítí Smart grid a s koncepty a prvky, které jej utvářejí. Práce si klade za cíl na základě analýzy užšího výběru komunikačních technologií, ve spojení s ...
  • Analýza cen energetických komodit 

   Autor: Jambayev Tamerlan; Vedoucí práce: Bejbl Jan; Oponent práce: Kratochvíl Štěpán
   Tato práce se skládá ze tří částí. V první části jsou popsány teoretické základy, nejvýznamnější energetické komodity a jejich trh. Ve druhé části je provedena analýza a popis vývoje cen jednotlivých komodit na světových ...
  • Analýza dopadu produkce vadných produktů v elektrotechnice 

   Autor: Svoboda Vojtěch; Vedoucí práce: Dobiáš Martin; Oponent práce: Kratochvíl Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce identifikuje a pojmenovává náležitosti, které jsou spjaty s podnikáním v oblasti elektrotechniky, konkrétně v odvětví s přímou vazbou a orientací na výrobu elektrického zařízení. Popisuje komplexně celý proces, ...
  • Analýza faktorů ovlivňujících vybrané síťové ukazatele 

   Autor: Rozsypalová Kristýna; Vedoucí práce: Jelenecký Vojtěch; Oponent práce: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou faktorů, které by mohly mít vliv na množství distribuované elektrické energie na území hlavního města Prahy. Analýza byla provedena na datech 2006 - 2016. První dvě kapitoly jsou ...
  • Analýza internetových obchodů na trhu B2C 

   Autor: Kratochvíl Jiří; Vedoucí práce: Tomek Gustav; Oponent práce: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza metodik zúčtování systémové odchylky v evropských státech 

   Autor: Vieweghová Kateřina; Vedoucí práce: Kratochvíl Štěpán; Oponent práce: Králík Tomáš
   Aby byla dodržena kvalita elektřiny v síti je nutné dodržovat rovnováhu mezi spotřebou a výrobou elektřiny. Vzhledem k obtížné predikovatelnosti skutečné potřeby elektřiny v síti vznikají odchylky, které musí být poté ...