Now showing items 151-170 of 456

  • Jaderné elektrárny - současný stav a rozvoj 

   Author: Drtinová Kateřina; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Hrochová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   Obsahem této práce jsou náklady jaderných elektráren v České republice. První část se zabývá přehledem nejdůležitějších technologií jaderných elektráren. Druhá část se zaměřuje na jaderné elektrárny Temelín a Dukovany, ...
  • Jaderné zdroje a jejich úloha v ČR 

   Author: Caisl Petr; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Kalkulátory cen elektřiny a jejich porovnání 

   Author: Vít Martin; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Krejcar Rostislav
   V teoretické části mé bakalářské práce vysvětluji strukturu ceny elektřiny a zabývám se přehledem distribučních sazeb pro domácnosti a podnikatele. V praktické části porovnávám pomocí sloupcových, bodových grafů a tabulek ...
  • Kapacitní mechanismy v elektroenergetice 

   Author: Martínek Jakub; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Bemš Július
   Hlavním cílem této bakalářské práce je přiblížit problematiku kapacitních mechanismů na trhu s elektrickou energií a provést modelový propočet kapacitních plateb pro výrobce elektřiny. Začátek práce je věnován současné ...
  • Kapacitní trhy v EU 

   Author: Kubišta Tomáš; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Králík Tomáš
   Cílem této bakalářské práce bylo popsat a srovnat jednotlivé typy kapacitních trhů zavede-ných, nebo zaváděných v EU a vytvořit modelový přiklad pro vybraný princip kapacitního me-chanismu a vybraný typ zdroje. Po úvodním ...
  • Key Performance Indicators (KPI) 

   Author: Kožnar Marek; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Kočí Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Klimatizace využívající chlad vstupní vody určené k ohřevu na TV 

   Author: Oldřich Sokol; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Horák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá možností klimatizace bytů v obytném pomocí studené vody z vodovodu, která je určena k ohřevu na teplou vodu v domovní kotelně. Hlavním cílem bylo zjistit ekonomickou efektivnost klimatizace. ...
  • Koncepce inteligentniho domu 

   Author: Fikera Matěj; Supervisor: Knápek Jaroslav; Opponent: Černohous Josef
   Tato bakalářská práce se zabývá celkovými přínosy konceptu inteligentního domu pro uživatele. Nejprve je zhodnocen koncept inteligentní budovy a technologií dostupných na trhu. Pro výpočet ekonomické výhodnosti jsou spočítány ...
  • Koncepce inteligentniho domu 

   Author: Fikera Matěj; Supervisor: Knápek Jaroslav; Opponent: Černohous Josef
   Tato bakalářská práce se zabývá celkovými přínosy konceptu inteligentního domu pro uživatele. Nejprve je zhodnocen koncept inteligentní budovy a technologií dostupných na trhu. Pro výpočet ekonomické výhodnosti jsou spočítány ...
  • Koncepce PVE z hlediska dynamických služeb 

   Author: Vobořil David; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Kvalita pájených a lepených vodivých spojů v elektrotechnice 

   Author: Bím Jiří; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Bakalářská práce se zabývá porovnáním spojů vytvořených pájecí pastou a elektricky vodivým lepidlem. Práce je rozdělena na technickou a ekonomickou část. Technická část se dále dělí na teoretickou a praktickou. Teoretická ...
  • Logistické řetězce v pojetí integrované logistiky 

   Author: Jiřička Petr; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Logistický informační systém v podniku 

   Author: Šmejkal Pavel; Supervisor: Zmatlík Jiří; Opponent: Pastor Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Logistika a životní prostředí 

   Author: Makalová Iva; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Knápek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Malá kogenerace a její možnosti 

   Author: Zemánek Roman; Supervisor: Pavlátka Pavel; Opponent: Podivínský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Manažerské informační systémy 

   Author: Voldán Jan; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Vítek Miroslav
   Práce obsahuje současné technologie a trendy manažerských informačních systémů a business inteligence. Obsahuje prognózy českých firem, které mají ve svém portfoliu produkt, či službu technologie manažerských informačních ...
  • Manažerské informační systémy 

   Author: Voldán Jan; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
   Bakalářská práce seznamuje veřejnost s rozdíly manažerských informačních systémů (MIS) a ostatních informačních systémů (IS). Jejím cílem je potvrdit hypotézu, že se firmy zabývají vývojem nových technologií a že jsou pro ...
  • Mechanické vlastnosti pájených spojů 

   Author: Roman Marko; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Dvořáček Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-27)
   Bakalárska práca sa zaoberá mechanickými vlastnosťami spájkovaných spojov. V prvej časti je v teoretickej rovine rozobraná problematika spájkovania. Je tu popísaný výrobný proces DPS, jej časté povrchové úpravy, zliatinové ...
  • Metoda "Rozděl a panuj" 

   Author: Lachmanová Michaela; Supervisor: Velebil Jiří; Opponent: Hájek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Metody oveřování kvality softwarových aplikací a náklady na kvalitu 

   Author: Strharská Viktória; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Zoubek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Cieľom tejto bakalárskej práce je charakteristika základných metód zabezpečenia kvality softvérových aplikácií, metrík slúžiacich na meranie kvality na základe rôznych aspektov dôležitých pre konkrétny projekt a popis ...