Now showing items 1-20 of 466

  • Porovnání výdajů domácností na energie 

   Author: Ondřej Kotal; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá porovnáváním příjmů a výdajů vybraných českých domácností. V první části představuji a srovnávám národní definice energetické chudoby a odhaduji míru ohrožení energetickou chudobou u různých ...
  • Optimální varianta zásobování energií rodinného domu v Plané nad Lužnicí 

   Author: Marek Havelka; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Kučerková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Tato práce se zabývá návrhem a vyhodnocením nejvýhodnější varianty zásobování energií rodinného domu v Plané nad Lužnicí. Jsou charakterizovány požadavky na otoponou soustavu a na ohřev teplé vody, je vypočítám ztrátový ...
  • Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

   Author: Petr Jílek; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Práce se věnuje vytvoření algoritmu pro návrh kogenerační jednotky na základě vstupních dat od uživatele. První kapitola se věnuje popisu principu kombinované výroby elektřiny a tepla. Druhá kapitola se zaměňuje na popis ...
  • Stanovení nákladové ceny výrobního sortimentu 

   Author: Marek Zeman; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Cílem bakalářské práce je přispět k možnosti řízení nákladů ve vybraném podniku, který se zabývá zakázkovou výrobou v oboru průmyslových indukčních ohřevů. Tohoto přispění se docílí podrobným členěním nákladů, získaných z ...
  • Realizace teplotně regulovatelného uzavřeného boxu pro 3D tiskárnu 

   Author: Oleksandr Chmel; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Práce se věnuje návrhu a relizaci stavby uzavřeného boxu pro 3D tiskárnu i3 MK3S od firmy Prusa Research, umožňujicího regulaci vnitřní teploty a monitoring vlhkosti. Bakalářská práce se skladá ze čtyř hlavních částí: a ...
  • Návrh elektrického napájení a vnitřní instalace v průmyslovém podniku 

   Author: Vladislav Kan; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Tato práce se zabývá návrhem napájení průmyslového podniku z rozvodné sítě a návrhem vlastního elektrického rozvodu pro uvedený podnik (včetně jednotlivých komponent). V teoretické části, za účelem seznámení, je uveden ...
  • Ekonomická efektivnost malé kogenerace 

   Author: Aleksandra Demura; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Dvořáček Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Bakalářská práce se v teoretické části zabývá popisem typy kogeneračních jednotek a jejich technologií, a také popisem ekonomických parametrů vyhodnocení. V praktické časti je popsaná navržená varianta pro firmu, která ...
  • Vliv nastavení pájecí pece na kvalitu pájených spojů 

   Author: Angelika Staňková; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Šimek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Tato bakalářská práce se věnuje tématu pájení přetavením a vlivu nastavení pájecí pece na kvalitu pájeného spoje. V první části jsem rozebrala používané technologie, slitiny, tavidla a metody používané k hodnocení kvality ...
  • Pájené a lepené elektricky vodivé spoje 

   Author: Oldřich Moravec; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Makešová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Bakalářská práce se zabývá porovnáním dvou metod propojování vodivých cest mezi deskou plošného spoje a elektronickou součástkou. První metoda je tvorba elektricky vodivých spojů s pomocí pájecí pasty a druhá metoda je s ...
  • Tenké vrstvy pro zlepšení záchytu světla solárních článků 

   Author: Filip Olejko; Supervisor: Dzurňák Branislav; Opponent: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Bakalárska práca analyzuje konkrétny typ solárneho fluorescenčného koncentrátoru. V experimentálnej časti práce dôjde k vytvoreniu prototypu a k zmeraniu jeho optických vlastností. Dôraz sa kladie na zohľadnenie stratových ...
  • Současnost a budoucnost vodíku v elektroenergetice a mobilitě 

   Author: Petr Dobeš; Supervisor: Rimbala Jan; Opponent: Makešová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vodíkových technologií a jejich aplikací v praxi. V první části práce je zpracována rešerše současně používaných metod výroby a skladování vodíku. Využití vodíku v mobilitě je ...
  • Akumulace přebytků energie z OZE do vodíku 

   Author: Martin Tichý; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Horák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na akumulaci elektřiny z intermitentních obnovitelných zdrojů do vodíku, zvláště pak na využití tohoto energetického média pro pohon autobusů městské hromadné dopravy. Práce obsahuje ...
  • Diagnostika asynchronních motorů 

   Author: Jan Berg; Supervisor: Svatoš Jakub; Opponent: Linda Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem diagnostiky asynchronních elektromotorů. Teoretická část rozebírá princip asynchronních elektromotorů, jejich časté poruchy, možné příčiny a měření vstupních veličin. Praktická část se ...
  • Studium vrstev vytvořených tenkovrstvými technologiemi 

   Author: Marek Cerman; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Horák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku tenkých vrstev. Práce je rozdělena na čtyři části. První dvě části shrnují teorii tenkých vrstev, a to zejména jejich vlastnosti a metody tvorby. Třetí část je praktická a ...
  • Ukládání elektrické energie do vodíku ve společnosti C-Energy Planá s.r.o. 

   Author: Miroslav Suchý; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Knápek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Bakalářská práce řeší problematiku akumulace elektrické energie, zejména pak akumulaci do chemické energie v podobě vodíku pomocí elektrolyzéru. Práce zahrnuje technologický návrh a potřebné smlouvy pro nakupování elektrické ...
  • Energetický audit administrativního objektu 

   Author: Václav Poživil; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kučerková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Cílem bakalářské práce je vymezení energetického auditu v zákonech, vyhláškách a normách České republiky a následné zpracování energetického auditu administrativní budovy. Začátek bakalářská práce je věnován vymezení pojmu ...
  • Porovnání provozu vozidel s různými zdroji energie 

   Author: Jan Bouček; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Kučerková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato bakalářské práce je zaměřena na porovnávání ročních nákladů na provoz elektromobilu a automobilu na klasický benzínový či naftový pohon. Výsledkem práce je komplexní přehled všech nákladů spojených s užíváním automobilu ...
  • Analýza obnovy malé vodní elektrárny 

   Author: Jaromír Kníže; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Bakalářská práce v první části shrnuje aktuální stav využití energetiky malých vod v České republice. Konkrétně se zaměřuje na řeku Berounku. Zjišťuje stav příčných překážek toku a jejich využití k energetickým účelům. Na ...
  • Náhrada stávajícího zdroje pro start ze tmy v uhelné elektrárně 

   Author: Jakub Zapletal; Supervisor: Makešová Michaela; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-27)
   Bakalářská práce se zabývá náhradou stávajícího zdroje záložní energie a nalezením optimálního technologicko-ekonomického řešení. Bakalářská práce se skládá z jednotlivých částí, v první části je uveden současný technologický ...
  • Elektrické parametry kompozitních materiálů pro 3D tisk metodou FDM 

   Author: Kristián Solar; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá elektrickými parametry pro různé materiály, zejména kompozitními, pro 3D tiskovou metodu FDM a jejich ekonomickým zhodnocením. Nejprve jsou popsány hlavní kategorie 3D tisku s bližším zaměřením ...