Recently added

Now showing items 1-20 of 413

  • Metody pro osazování desek plošných spojů 

   Author: Jiří Kordík; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Bakalářská práce pojednává o metodách osazování desek plošných spojů. Zde jsou představeny metody pro osazování kusovou a hromadnou výrobou. V další části se práce zabývá možnými chybami při elektrotechnické montáži. Tyto ...
  • Tenkovrstvé technologie 

   Author: Petr Vaněk; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Bakalářská práce pojednává o tenkovrstvých technologiích. Nejprve se věnuje teoretickému základu vytváření tenkých vrstev a vlivům, které na tento výroby působí. Další kapitoly popisují jednotlivé technologie výroby, zejména ...
  • Vliv přesnosti sledování bodu maxima výkonu fotovoltaického zdroje na ekonomické parametry fotovoltaické elektrárny. 

   Author: Petr Chalupa; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Tato práce se zabývá rychlými změnami intenzity ozáření fotovoltaického panelu způsobenými přechodem oblačnosti a v návaznosti na to změnou polohy bodu maximálního výkonu. Jsou analyzovány a popsány různé algoritmy pro ...
  • Ekonomické hodnocení novelizovaného návrhu napájení školní formule 

   Author: Marek Stejskal; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Dvořáček Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Cílem této práce je pomocí analýzy procesu výroby a simulace chlazení navrhnout způsoby snížení nákladů na konstrukci akumulátoru studentské formule. Simulace chlazení akumulátoru je provedena v programu Ansys a na základě ...
  • Regulovatelný zdroj napětí do automobilu 

   Author: David Hrala; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Bakalářská práce se zaměřuje na výběr nejvhodnějšího typu zdroje k následné konstrukci regulovatelného zdroje napětí do automobilu. V práci jsou popsány lineární zdroje a topologie spínaných zdrojů, dále je provedena ...
  • Metody pro osazování desek plošných spojů 

   Author: Jiří Kordík; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Horák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Bakalářská práce pojednává o metodách osazování desek plošných spojů. Zde jsou představeny metody pro osazování kusovou a hromadnou výrobou. V další části se práce zabývá možnými chybami při elektrotechnické montáži. Tyto ...
  • Ekonomické zhodnocení FDM technologie 3D tisku v elektrotechnickém průmyslu 

   Author: Daniel Běhal; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá 3D tiskem FDM metodou, porovnáním vlastností jednotlivých materiálů a komplexním ekonomickým zhodnocením provozu 3D tiskárny. Nejprve jsou probrány principy FDM metody, spolu s rešerší její ...
  • Podpora obnovitelných zdrojů elektřiny 

   Author: Eliška Urbanová; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Krejcar Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Práce se věnuje problematice obnovitelných zdrojů elektrické energie, konkrétně větrnou energií. V teoretické rovině se práce zabývá legislativou a aukcemi energií. Dále se práce zaměřuje na technické a ekonomické parametry ...
  • Instalace fotovoltaických panelů na bytové domy 

   Author: Mikuláš Komárek; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Jakeš Patrik
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Bakalářská práce pojednává o instalaci fotovoltaických panelů na bytové domy. Práce nejdříve vysvětluje fungování fotovoltaických panelů a s jakými typy FV panelů se lze setkat. Dále se práce věnuje aktuálnímu a budoucímu ...
  • Ceny a tarify v elektroenergetice 

   Author: Valeriia Shiliaeva; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Krejcar Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Hlavním cílem této bakalářské práci je porovnání tarifů a cen elektřiny v České republice a zahraničí. Nejdříve je zde popsána struktura tarifů v ČR a vyhodnocení cenově orientovaných složek pro vybrané domácnosti. Dále ...
  • Ceny a tarify v plynárenství 

   Author: Kseniia Pecheritca; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Krejcar Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato práce se zabývá zkoumáním cen a tarifů zemního plynu v České republice a zahraničí. Na základě ceníků českých dodavatelů se vypočítávají platby za zemní plyn podle velikosti roční spotřeby modelového zákazníka. Podle ...
  • Porovnání nabíjecích stanic pro elektromobily 

   Author: David Lukáš; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Peňáz Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dobíjecích stanic pro elektromobily v prostředí České republiky. Konkrétně je práce zaměřena na nabíjecí stanice provozované v ČR. Teoretická část práce je pojata jako rešerše ...
  • Technologie energetického využití odpadu 

   Author: Lukáš Vyhlídka; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Cílem této bakalářské práce je posoudit pyrolýzní zpracování odpadů a následné využití výstupních surovin pro výrobu elektrické energie. Zhodnotit ekonomickou efektivnost v rámci České Republiky, zda-li by se investice ...
  • Studium reverzibilních změn v solárním článku na bázi hybridního metalhalidového perovskitu 

   Author: Anna Pražanová; Supervisor: Holovský Jakub; Opponent: Vaněček Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Práce byla zaměřena na experimentální přípravu solárního článku na bázi hybridního perovskitu CH3NH3PbI3 a studium degradačních a reverzibilních změn vznikajících v důsledku osvětlení. Studium bylo koncipováno k porovnání ...
  • Problémy řízené termonukleární fúze 

   Author: Pavla Bednářová; Supervisor: Kubeš Pavel; Opponent: Entler Slavomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Tato práce se věnuje problematice řízené termonukleární fúze, která je velmi perspektivním zdrojem elektrické energie. V teoretické části jsou nejprve vyloženy základní fyzikální principy termonukleární fúze. Následně jsou ...
  • Problematika technologie povrchové montáže - vliv vlhkosti 

   Author: Zbyněk Plachý; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Beran Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Cílem bakalářského projektu je seznámit se s problematikou vyskytující se u technologie povrchové montáže. Zvláštní pozornost budeme věnovat zkoumání vlivu vlhkosti. V první části se seznámíme s technologií povrchové montáže ...
  • Dimenzování vodičů pro osobní automobily 

   Author: Adam Kubín; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Slavata Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá dimenzováním vodičů pro osobní automobily. To v sobě zahrnuje kritéria dimenzování vodičů, přehled vlastností používaných materiálů k výrobě vodivých jader a izolací vodičů a způsob značení ...
  • Efektivnost fotovoltaiky na panelovém domě 

   Author: Miškovský Daniel; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Podivínský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Cílem této bakalářské práce je porovnání dvou variant výstavby fotovoltaických elektráren. Teoretická část bakalářské práce se zabývá popisem panelového domu jeho specifik a možným zapojením fotovoltaické elektrárny. ...
  • Finanční analýza firem v energetickém sektoru 

   Author: Zaiblová Kateřina; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Lachmanová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Cílem bakalářské práce "Finanční analýza firem v energetickém sektoru" je zhodnocení finančního zdraví a stability podniků pomocí metod finanční analýzy. Finanční hospodaření firem je zde analyzováno na základě účetních ...
  • Analýza možnosti zavedení automatických náhrad za nedodržení standardů kvality dodávky elektřiny v ČR 

   Author: Hofman Michal; Supervisor: Krejcar Rostislav; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Obsahem této bakalářské práce je porovnání situace ohledně kvality dodávek elektřiny v České republice a v zahraničí a především hlavní část poté věnuji zavedení automatických náhrad v České republice. V práci nejdříve ...