Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 325

  • Možnosti elektronického šíření informací uživatelům 

   Autor: Homoláč Jaroslav; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Šedek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Cílem této práce je popsat šíření informací uživatelům, udělat analýzu a specifikaci technologických způsobů šíření informací, srovnat vhodnosti použití jednotlivých technologií a popsat jejich technologické principy. Za ...
  • Návrh systému FVE pro rodinný dům 

   Autor: Linhart Jakub; Vedoucí práce: Vašíček Jiří; Oponent práce: Holasová Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem FV systému pro rodinný dům. V první části je popsána sluneční energie, využití této energie a dále typy FV článků a FV systémů. Ve druhé části je proveden návrh systému. Nejprve je ...
  • Náklady na energii v domácnostech 

   Autor: Samoylova Valeriya; Vedoucí práce: Vašíček Jiří; Oponent práce: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Tématem této bakalářské práce byly náklady na energie v domácnostech. V teoretické části byl popsán energetický sektor hospodářství České republiky a náklady na energie v domácnosti, včetně jejich struktury a nákladů na ...
  • Možnosti získávání informací o zákaznících a jejich využití pro podporu rozvoje podnikání 

   Autor: Hryzák Ondřej; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Šedek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato práce se zabývá možnostmi získávání informací o zákaznících. První část je zaměřena na to, jaké informace a jakým způsobem lze o zákaznících získávat, a které technologie je k tomu možné využít. Jednotlivé technologie ...
  • Problematika instalace a provozu střešní větrné elektrárny na bytovém domě 

   Autor: Lacina Robert; Vedoucí práce: Vítek Miroslav; Oponent práce: Kratochvíl Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Práce se zabývá problematikou instalace a provozu střešní větrné elektrárny z ekonomického hlediska. Práce zahrnuje popis větrných elektráren s horizontální a vertikální osou otáčení pracujících na odporovém a vztlakovém ...
  • Energeticky úsporné spotřebiče - ekonomické hodnocení 

   Autor: Skřipec Kryštof; Vedoucí práce: Beneš Martin; Oponent práce: Kratochvíl Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Cílem této práce je vytvořit komplexní pohled na energeticky úsporné spotřebiče v domácnosti. V první části jsou hlavní spotřebiče v průměrné české domácnosti charakterizovány a rozděleny. V druhé části je realizováno ...
  • Manažerské informační systémy 

   Autor: Voldán Jan; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
   Bakalářská práce seznamuje veřejnost s rozdíly manažerských informačních systémů (MIS) a ostatních informačních systémů (IS). Jejím cílem je potvrdit hypotézu, že se firmy zabývají vývojem nových technologií a že jsou pro ...
  • Ekonomické vyhodnocení provozu fotovoltaické elektrárny při poruše 

   Autor: Šutka Jan; Vedoucí práce: Černá Ladislava; Oponent práce:
   Tato práce řeší problematiku výskytu závad na fotovoltaických elektrárnách a jejich dopad na ekonomickou stránku provozu. Vyhodnocení poruch je prováděno na ekonomickém modelu fiktivní fotovoltaické instalace. K vyhodnocení ...
  • Ekonomická analýza využití biomasy v malých zdrojích 

   Autor: Nosek Vít; Vedoucí práce: Vašíček Jiří; Oponent práce: Salaba Tadeáš
   Práce zkoumá možnosti a efektivnost využití biomasy v malých zdrojích. V první kapitole se hovoří obecně o biomase s důrazem na její energetické parametry a zpracování pro využití v malých zdrojích. Druhá kapitola diskutuje ...
  • Rodinný dům jako uzel ve Smart Grid 

   Autor: Titenko Mikhail; Vedoucí práce: Kubec Jindřich; Oponent práce: Holasová Adéla
   Tato práce se zabývá ekonomickým zhodnocením zapojení prvků Smart Grids do rodinného domu. Text nejprve představuje technický pohled na současně existující technologii a návrh možných řešení. Dále je rozebrán současný stav ...
  • Elektronické obchodování digitálních produktů 

   Autor: Kubica Radek; Vedoucí práce: Zmatlík Jiří; Oponent práce: Pastor Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-27)
   Předmětem bakalářské práce ELEKTRONICKÉ OBCHODOVÁNÍ DIGITÁLNÍCH PRODUKTŮ obsahuje teorii k této problematice, data a zkušenosti z reálného projektu Kurzyzive.cz, marketingový průzkum pro vývoj digitálních produktů, byznys ...
  • Problematika instalace a provozu střešní větrné elektrárny na bytovém domě 

   Autor: Lacina Robert; Vedoucí práce: Vítek Miroslav; Oponent práce: Kratochvíl Štěpán
   Práce se zabývá problematikou instalace a provozu střešní větrné elektrárny z ekonomického hlediska. Práce zahrnuje popis větrných elektráren s horizontální a vertikální osou otáčení pracujících na odporovém a vztlakovém ...
  • Analýza současné praxe v odhadování pracnosti testování software 

   Autor: Heřmanský Petr; Vedoucí práce: Bureš Miroslav; Oponent práce: Malý Ivo
   Tato bakalářská práce je zaměřená na analýzu současné praxe v odhadování pracnosti testů v softwarovém projektu v České republice. Práce je rozdělena do dvou části. V první části se zaměřuji na odhady testování. ...
  • Porovnání cen elektřiny a struktury tarifů na nn (pro domácnosti) v ČR a v zahraničí 

   Autor: Lískovec Martin; Vedoucí práce: Vašíček Jiří; Oponent práce:
   V této práci uvádím celkový přehled o cenách a platbách za elektřinu, za co všechno zákazník platí, kdo stanovuje ceny a kdo přijímá platby za elektřinu v České republice. Dále zde popisuji struktury cen a plateb za elektřinu ...
  • Výpočet a ekonomické zhodnocení malé FVE 

   Autor: Bělský Filip; Vedoucí práce: Beneš Martin; Oponent práce:
   Hlavním cílem této práce je provést ekonomický výpočet a zhodnocení instalace malé FVE. Teoretická část se věnuje správnému výběru technologie a montáže, které se běžně používají v malých FVE. V této části práce je také ...
  • Uživatelské testování portálu ekonomických služeb 

   Autor: Toševová Marcela; Vedoucí práce: Starý Oldřich; Oponent práce: Zoubek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
   ČVUT ročně eviduje několik tisíc domácích i zahraničních cest. Z tohoto důvodu má k dispozici systém, tzv. Portál ekonomických služeb, který slouží k jejich evidenci. Systém obsahuje mnoho uživatelsky nepříznivých chyb, ...
  • Hodnocení rekonstrukce malé vodní elektrárny 

   Autor: Šmaus František; Vedoucí práce: Beneš Martin; Oponent práce: Krejcar Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato práce se zabývá zhodnocením, zdali rekonstrukce malé vodní elektrárny proběhla ve vhodném termínu a jestli je samotná rekonstrukce výnosná. Pro vyřešení této otázky bylo využito hlavních ekonomických metod pro rozhodování ...
  • Vývojová analýza ochran před přímým zásahem objektů bleskem 

   Autor: Fořt Radim; Vedoucí práce: Efmertová Marcela; Oponent práce: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou přímých ochran před sekundárními účinky bleskových proudů. Součástí práce je také část, věnující se bleskovým výbojům, jejich vzniku, průběhu a typickým klíčovým fyzikálně-technickým ...
  • Aspektově orientovaný vývoj kolaborativních Android aplikací využívající kontext 

   Autor: Šindelář David; Vedoucí práce: Šebek Jiří; Oponent práce: Trnka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem efektivního kolaborativního frameworku pro mobilní systém Android, díky kterému mohou vývojáři velmi jednoduše vytvářet aplikace v krátkém časovém intervalu. Současné systémy, ...
  • Využiti aspektově orientovaného přístupu a lokálních dat ve vývoji adaptivního uživatelského rozhraní pro Android 

   Autor: Titova Tamara; Vedoucí práce: Šebek Jiří; Oponent práce: Mannová Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vývoje softwaru závislém na kontextu a jeho využití k možnosti adaptivity uživatelského rozhraní na základě získaného kontextu. Výsledkem práce je framework, který slouží k ...