Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 361

  • Process Oriented Organization 

   Autor: Hallérová Laura; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-11)
   Cieľom tejto bakalárske práce je popísať význam výrazu podnikový proces, procesne riadené organizácie, procesné riadenie a pojmy s tým spojené . Taktiež zhodnotiť súčasný stav procesného riadenia a popísať nástroje na ...
  • Metody oveřování kvality softwarových aplikací a náklady na kvalitu 

   Autor: Strharská Viktória; Vedoucí práce: Černohous Josef; Oponent práce: Zoubek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-24)
   Cieľom tejto bakalárskej práce je charakteristika základných metód zabezpečenia kvality softvérových aplikácií, metrík slúžiacich na meranie kvality na základe rôznych aspektov dôležitých pre konkrétny projekt a popis ...
  • Elektrický longboard 

   Autor: Grossmann Jan; Vedoucí práce: Kočárník Petr; Oponent práce: Šedek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce se věnuje návrhu a výrobě pohonu elektrického longboardu a ekonomické analýze projektu. Návrh a realizace je rozdělena do dvou částí - návrh a realizace mechanické a elektrické části. Hlavním bodem práce je návrh ...
  • Metody oveřování kvality softwarových aplikací a náklady na kvalitu 

   Autor: Strharská Viktória; Vedoucí práce: Černohous Josef; Oponent práce: Zoubek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Cieľom tejto bakalárskej práce je charakteristika základných metód zabezpečenia kvality softvérových aplikácií, metrík slúžiacich na meranie kvality na základe rôznych aspektov dôležitých pre konkrétny projekt a popis ...
  • Porovnání měrných dopravních nákladů variant přepravy plynu (zkapalnění nebo plynovod) 

   Autor: Senchenko Denis; Vedoucí práce: Vítek Miroslav; Oponent práce: Jäger Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce řeší problematiku nákladů na přepravu zemního plynu v tekutém a plynném stavu. V teoretické části jsem popsal vlastnosti jednotlivých způsobů přepravy. V praktické části jsou pokryty tří navržené trasy, používající ...
  • Průmyslové značení výrobků 

   Autor: Sándor Václav; Vedoucí práce: Zůza Martin; Oponent práce: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou průmyslového značení výrobků. Po domluvě s vedoucím práce byly vybrány čtyři metody průmyslového znační, které se využívají nejvíce. V teoretické části bude postupně rozebrán ...
  • Porovnání služeb cloudových úložišť 

   Autor: Chalupianský Pavel; Vedoucí práce: Šafránek Jaroslav; Oponent práce: Bemš Július
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Hlavním cílem práce je najít vhodného poskytovatele cloudového úložiště pro vymezené typické uživatele tak, aby splňoval jejich základní požadavky. V první části práce definuji pojem cloud computing a cloudové úložiště. ...
  • Základní technologie baterií a jejich ekonomické zhodnocení 

   Autor: Matouš Vojtěch; Vedoucí práce: Hrzina Pavel; Oponent práce: Lachmanová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Cílem této práce je sestrojit vhodné ekonomické ukazatele, které jednoduše popisují vlastnosti vybraných bateriových technologií. Dalším cílem je porovnat tyto ukazatele v různých časových obdobích a~pokusit se predikovat ...
  • Zmapování rozvoje výroby z fotovoltaických zdrojů v zásobovacím území PREdistribuce, a.s. 

   Autor: Kodad Tomáš; Vedoucí práce: Jelenecký Vojtěch; Oponent práce: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem práce je vytvořit přehled o minulosti, přítomnosti a budoucím vývoji instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren v distribučním území PREdistribuce, a.s. K řešení práce jsem provedl analýzu střech na tomto území ...
  • Porovnání energetického mixu v české republice a v zahraničí 

   Autor: Ruschaková Kateřina; Vedoucí práce: Holasová Adéla; Oponent práce: Krejcar Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Hlavním cílem této práce je udělat ucelený přehled o energetickém mixu v České republice, SRN a Francii. Nejprve stručně a přehledně popíši energetickou politiku EU, protože z této politiky vyplývají cíle a změny v ...
  • Analýza můstkového provozu distribuční sítě na úrovni VN 

   Autor: Janda Petr; Vedoucí práce: Krula Aleš; Oponent práce: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Cílem této práce je analyzovat můstkový provoz distribuční sítě a porovnat ho s provozem paprskovým. Úkolem je zaměřit se na spolehlivost dávky elektrické energie a technické a ekonomické faktory provozu sítě jako můstkové. ...
  • IT strategie a její vazba na fungování organizace 

   Autor: Bobek Radim; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Farný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou IT strategie a obecně strategického řízení. V první části definuje základní pojmy strategie a strategického řízení. Tyto pojmy jsou poté vysvětleny na praktické ukázce fiktivní firmy ...
  • Ekonomické důsledky časového vývoje vad FVE 

   Autor: Schröpferová Lenka; Vedoucí práce: Hrzina Pavel; Oponent práce: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Bakalářská práce popisuje a analyzuje vliv výskytu vad na fungování celé FVE. Zvolený problém jsem vyřešila pomocí vytvoření diagramu kategorizující objevující se vady a ekonomického modelu, který problém řeší pomocí ...
  • Analýza regulační energie 

   Autor: Žert František; Vedoucí práce: Holasová Adéla; Oponent práce: Krejcar Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato práce se zabývá regulační energií v rámci České republiky. V první části je vysvětlen princip regulační energie a k čemu se používá. Následně jsou popsány jednotlivé způsoby obstarávání regulační energie: podpůrné ...
  • Analýza dopadu produkce vadných produktů v elektrotechnice 

   Autor: Svoboda Vojtěch; Vedoucí práce: Dobiáš Martin; Oponent práce: Kratochvíl Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce identifikuje a pojmenovává náležitosti, které jsou spjaty s podnikáním v oblasti elektrotechniky, konkrétně v odvětví s přímou vazbou a orientací na výrobu elektrického zařízení. Popisuje komplexně celý proces, ...
  • Decentralizace výroby páry ve zdravotnickém zařízení 

   Autor: Indruchová Karolína; Vedoucí práce: Straka Libor; Oponent práce: Salaba Tadeáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato bakalářská práce obsahuje návrh na rekonstrukci a decentralizaci tepelného hospodářství v nemocničním objektu na severní Moravě. Práce popisuje, proč je důležité se touto problematikou se zabývat a uvede nás do ...
  • Studie ekonomického a ekologického přínosu recyklace fotovoltaických panelů v ČR a SR 

   Autor: Klempay Milan; Vedoucí práce: Kudláček Ivan; Oponent práce: Salaba Tadeáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalárska práca sa zoberá širším spektrom problematiky fotovoltických elektrární. Dôraz je kladený hlavne na náležitosti spojené s prevádzkou a následnú recykláciu na konci životného cyklu. Túto tému som zvolil z dôvodu ...
  • Vývoj cen elektřiny v domácnosti ČR a v zahraničí 

   Autor: Šimončík Vojtěch; Vedoucí práce: Beneš Martin; Oponent práce: Šafránek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Předmětem bakalářské práce "Vývoj cen elektřiny v domácnosti ČR a v zahraničí" je monitorování vývoje cen elektrické energie. K porovnání využívám tří modelových domácností, jejichž výdaje za elektřinu analyzuji za použití ...
  • Využití phase-shift transformátorů v přenosových soustavách 

   Autor: Novák Stanislav; Vedoucí práce: Švec Jan; Oponent práce: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu, instalace a provozu transformátorů s regulací fáze. Úvodní část je zaměřena na popis hlavních důvodů použití těchto zařízení. Konktrétněji se zaměřuje na problematiku ...
  • Distribuovaná výroba elektřiny a tepla 

   Autor: Chytra Martin; Vedoucí práce: Beneš Martin; Oponent práce: Knápek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Hlavním cílem této práce je zhodnotit ekonomickou efektivitu instalace kogenerační jednotky při modernizaci kotelny WEKTO ve Zruči nad Sázavou. Nejdříve bude vysvětlena a popsána technologie výroby elektrické a teplené ...