Now showing items 1-20 of 501

  • Wind Energy in Izmir - How to Face the Extra Demand Caused by the Population Increase? 

   Author: Atahan Ayhan; Supervisor: Makešová Michaela; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Tato práce byla napsána za účelem uspokojení mimořádné poptávky po elektřině, která bude způsobena nárůstem populace v Izmiru v příštích 10 letech s větrnou energií. Práce obsahuje předpoklady o tom, kolik elektřiny ...
  • Vliv moderních trendů na energetickou náročnost veřejného osvětlení 

   Author: Egor Pushkin; Supervisor: Bálský Marek; Opponent: Kučerková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Recent development in LED technology has opened new possibilities in lighting design. Public lighting requirements have become more strict and require individual approach from engineers. This project focuses on different ...
  • Přečerpávací vodní elektrárna 

   Author: Jaroslav Klika; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Tato bakalářská práce pojednává o tom, jakou roli hrají přečerpávací vodní elektrárny v elektrizační soustavě, proč dávají ekonomický smysl i přesto, že do sítě často dodají méně energie, než z ní odeberou a jaké jsou ...
  • Optimální rekonstrukce rodinného domu do pasivního (nízkoenergetického) standardu 

   Author: Šimon Brychta; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Dvořáček Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou možných variant pro optimální rekonstrukci rodinného domu z hlediska energetické náročnosti. Předmětem zkoumání v této bakalářské práci byl rodinný dům ve městě Pyšely. V práci je zhodnocen ...
  • Podnikatelský plán konstrukce a výroby formule 

   Author: Kryštof Cikhardt; Supervisor: Miltner Marek; Opponent: Pešek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Předmětem bakalářské práce je zjistit proveditelnost podnikatelského plánu založeném na prodeji monopostu studentské formule.
  • Efektivnost sluneční kogenerace na bytovém domě 

   Author: Lukáš Dedouch; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Podivínský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Práce se věnuje tématu míry získávání tepla a elektřiny ze sluneční energie zároveň. Teoretickou instalací na bytový dům jsou propočítány jak energetické a finanční zisky, tak celková cena.
  • Posouzení proveditelnosti malých modulárních reaktorů 

   Author: Jan Sluka; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Bakalářská práce seznamuje s nasazováním malých modulárních reaktorů, a to především v tuzemském prostředí. Popisuje specifika malých modulárních reaktorů, jejich výhody a nevýhody. Dále se věnuje procesu povolování jaderného ...
  • Fotopolymery pro stereolitografii 

   Author: Lukáš Michl; Supervisor: Uřičář Jonáš; Opponent: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Cílem této práce je zlepšení elektrických a dielektrických vlastností fotopolymerních resinů určených pro sterolitografický 3D tisk. Toho je dosahováno přidáním hliníkového prášku do samotného resinu. Elektrická vodivost ...
  • Ekonomické vyhodnocení otopné soustavy u rodinného domu 

   Author: Aleš Schier; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá navržením vhodného tepelného čerpadla do rodinného domu jako levnějšího zdroje oproti již fungujícího plynového kondenzačního kotle. V práci jsou spočteny tepelné ztráty a tepelné potřeby ...
  • Přehled a porovnání metod měření spotřeby elektrické energie 

   Author: Vladimír Slivka; Supervisor: Svatoš Jakub; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Bakalárska práca pojednáva o vývoji elektromerov, popisuje typy elektromerov používaných v súčasnosti, ďalej sa venuje problematike tarifikácie, technológiám Hromadného diaľkového ovládania (HDO) a Automated Meter Management ...
  • Porovnání provozu vozidel s různými zdroji energie 

   Author: Václav Kuchta; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Kučerková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   V této práci jsou popsány alternativní paliva a pohony, které jsou v současnosti používané a následně jsou tři vybraná vozidla mezi sebou porovnávána. Porovnávaná vozidla jsou Škoda Kodiaq se vznětovým a zážehovým motorem ...
  • Možnosti snížení spotřeby elektrické energie průmyslových robotů 

   Author: Klára Zinková; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Pokorný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou snížení spotřeby elektrické energie průmyslových robotů. V první části je popsána spotřeba elektrické energie v průmyslových segmentech a dále provedena rešerše o počtech průmyslových ...
  • Ekonomika rekonstrukce vedení ve vybrané lokalitě 

   Author: Jiří Harman; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Štogl Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   V této práci je nejdříve čtenář seznámen se základními druhy vodičů používanými na vedení nízkého napětí. Dále je v práci uváděna charakteristika autorem zvolené oblasti, konkrétně se jedná o polovinu obce Obořiště. Další ...
  • Ekologická výroba desek plošných spojů 

   Author: Jakub Zdráhal; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Horák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá testováním a vývojem nové alternativní metody výroby desek plošných spojů, ověření funkčnosti v testovacích podmínkách a závěrečné porovnání s klasickou výrobou desek plošných spojů. Na ...
  • Rekuperace kinetické energie u automobilů 

   Author: Stanislav Nikolaievskyi; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Kučerková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-01)
   Tato bakalářská práce zkoumá možnosti rekuperace včetně použití spalovacího motoru. V práci je uveden přehled různých možností rekuperace pohybové energie u automobilů. Zvláštní pozornost je věnována použití pístového ...
  • Hodnocení energeticky úsporných spotřebičů 

   Author: Tereza Fleková; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-01)
   V této práci se snažím určit ekonomickou a energetickou efektivitu výměny starých spotřebičů za nové a úspornější. V první části je proveden výběr dále zkoumaných spotřebičů a rozebrána historie energetického štítkování. ...
  • Analýza využití elektromobilu pro domácnost 

   Author: Michal Bartoň; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Horák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu elektromobility především v České republice. V první části práce je rozebrána současnost elektromobility v České republice a její predikce pro léta následující. ...
  • Malá vodní elektrárna 

   Author: Jan Cigler; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-01)
   Bakalářská práce je náhledem na hydroenergetický potenciál řeky Ohře a jeho možné využití v podobě malých vodních elektráren. Tato práce se zaměřuje na energetické využití jedné konkrétní lokality a zahrnuje nutné požadavky ...
  • Optimální varianta zásobování energií rodinného domu v Plané nad Lužnicí 

   Author: Marek Havelka; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Kučerková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Tato práce se zabývá návrhem a vyhodnocením nejvýhodnější varianty zásobování energií rodinného domu v Plané nad Lužnicí. Jsou charakterizovány požadavky na otoponou soustavu a na ohřev teplé vody, je vypočítám ztrátový ...
  • Optimalizace rekonstrukce/výstavby rodinného/bytového domu 

   Author: Petr Kroneisl; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Jablonská Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Následující práce se zabývá problematikou optimalizace rodinného domu v obci Krakovec. Práce je rozdělena do několika částí. Zprvu je popsán současný stav objektu za účelem určení počáteční fáze pro následné zásahy. Dále ...