Now showing items 367-386 of 456

  • Tarify elektřiny ve vybraných zemích EU z pohledu zákazníka 

   Author: Ibl Filip; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Bakalářská práce se věnuje regulované složce ceny za elektrickou energii. Základem práce je stanovení přístupů k tvorbě tarifní struktury, které reagují na výzvy, před kterými stojí současná energetika. V druhé části práce ...
  • Technické a ekonomické posouzení možností vytápění rodinného domu 

   Author: Kamila Roučková; Supervisor: Straka Libor; Opponent: Kučerková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdroje vytápění konkrétního rodinného do-mu. K určení vhodného zdroje vytápění je potřeba vypočítat tepelné ztráty, opírající se o legislativu, která je popsána v první čísti této ...
  • Technicko-ekonomická analýza provozu Microgrids 

   Author: Čerňanová Katarína; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Cieľom tejto práce je vykonať technicko - ekonomickú analýzu prevádzkovania Microgrids sietí. V prvej kapitole je stručný prehľaď platnej legislatívy. Ďalšia časť práce sa venuje technickej analýze Microgrids sietí. Jedna ...
  • Technicko-ekonomická studie možností aktualizace firemních webových stránek 

   Author: Kopecký Jan; Supervisor: Hronza Radek; Opponent: Náplava Pavel
   Práce se zabývá problematikou optimalizace a aktualizace firemních webových stránek. Ty jsou zdrojem informací pro většinu zákazníků i zaměstnanců. Teoretická část se zabývá historií internetu a jeho vývojem do současné ...
  • Technicko-ekonomická studie možností aktualizace firemních webových stránek 

   Author: Kopecký Jan; Supervisor: Hronza Radek; Opponent: Náplava Pavel
   Práce se zabývá problematikou optimalizace a aktualizace firemních webových stránek. Ty jsou zdrojem informací pro většinu zákazníků i zaměstnanců. Teoretická část se zabývá historií internetu a jeho vývojem do současné ...
  • Technicko-ekonomická studie možností aktualizace firemních webových stránek 

   Author: Kopecký Jan; Supervisor: Hronza Radek; Opponent: Náplava Pavel
   Práce se zabývá problematikou optimalizace a aktualizace firemních webových stránek. Ty jsou zdrojem informací pro většinu zákazníků i zaměstnanců. Teoretická část se zabývá historií internetu a jeho vývojem do současné ...
  • Technicko-ekonomické porovnání nabídek ISP na mobilní připojení domácích uživatelů 

   Author: Vackář Martin; Supervisor: Šafránek Jaroslav; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Technicko-ekonomické porovnání nabídek ISP na stacionární připojení domácích uživatelů 

   Author: Ulrich Petr; Supervisor: Šafránek Jaroslav; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Technicko-ekonomické porovnání nabídek webhostingových služeb pro malé firmy 

   Author: Kotrbáček Jan; Supervisor: Šafránek Jaroslav; Opponent: Grünwald Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Technický a ekonomický návrh fotovoltaické elektrárny pro potřeby rodinného domu 

   Author: Mária-Anna Turociová; Supervisor: Straka Libor; Opponent: Makešová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Bakalářská práce se zabývá technickým návrhem fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného domu a ekonomickým zhodnocením tohoto návrhu. V teoretické části je popsána současná situace obnovitelných zdrojů ve světě a v České ...
  • Technologie energetického využití odpadu 

   Author: Lukáš Vyhlídka; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Cílem této bakalářské práce je posoudit pyrolýzní zpracování odpadů a následné využití výstupních surovin pro výrobu elektrické energie. Zhodnotit ekonomickou efektivnost v rámci České Republiky, zda-li by se investice ...
  • Technologie pro výrobu desek plošných spojů 

   Author: Kaltmeyer Jan; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Tato práce se zabývá technologií výroby desek plošných spojů pomocí fotolitografických procesů a alternativní metodou výroby pomocí technologie tlustých vrstev. První dva body práce jsou zaměřeny na popis výrobního procesu, ...
  • Telekomunikační firmy v EU 

   Author: Ptáček Martin; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Tenkovrstvé technologie 

   Author: Petr Vaněk; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Bakalářská práce pojednává o tenkovrstvých technologiích. Nejprve se věnuje teoretickému základu vytváření tenkých vrstev a vlivům, které na tento výroby působí. Další kapitoly popisují jednotlivé technologie výroby, zejména ...
  • Tepelná čerpadla pro bytový dům 

   Author: Iška Martin; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Kučerková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Tepelná čerpadla pro rodinný dům 

   Author: Špatenka Martin; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Podivínský Tomáš
   Tato bakalářská práce se zabývá výpočtem vhodné varianty vytápění rodinného domu pomocí tepelného čerpadla. Nejdříve přibližuje problematiku spojenou s tepelnými čerpadly. Následně popisuje způsob výpočtu tepelné ztráty ...
  • Termická analýza nízkotavitelné bezolovnaté pájecí slitiny 

   Author: Anna Kadlecová; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Šimek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato práce se zabývá analýzou bezolovnaté pájecí slitiny na bázi cínu a bismutu s přidaným galliem. Práce je rozdělena na tři části. V první části jsou vysvětleny základní pojmy týkající se pájení a principy fázorových ...
  • Trh s podpůrnými službami v ČR 

   Author: Pudová Tereza; Supervisor: Krejcar Rostislav; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Týmové role a tvorba týmů 

   Author: Jedlička Tomáš; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Kočí Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Uhelné elektrárny v ČR 

   Author: Žilík Jaroslav; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Jäger Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)