Now showing items 308-327 of 456

  • Regulovatelný zdroj napětí do automobilu 

   Author: David Hrala; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Bakalářská práce se zaměřuje na výběr nejvhodnějšího typu zdroje k následné konstrukci regulovatelného zdroje napětí do automobilu. V práci jsou popsány lineární zdroje a topologie spínaných zdrojů, dále je provedena ...
  • Rekonstrukce rozvodu elektřiny v suterénu bytového domu 

   Author: Bláha David; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá navržením a zhodnocením možností centralizace odběrů elektřiny v domech bytového družstva. Hlavním předpokladem centralizace byla úspora na stálých poplatcích při platbách za elektřinu. V práci jsem ...
  • Rekuperace tepla z odpadní vody 

   Author: Malý Jan; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Beranovský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Rekuperace tepla z větraného vzduchu 

   Author: Borufka Martin; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Risk analýza pájení čipů 

   Author: Veselý Petr; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Šimek Miroslav
   Tato bakalářská práce se věnuje tématu pájení. V první části je popsána obecně technologie pájení - aplikace, materiály, pouzdra používaných součástek, postupy - se zaměřením na pouzdra typu BGA. Dále jsou popsány chyby, ...
  • Rodinný dům jako uzel ve Smart Grid 

   Author: Titenko Mikhail; Supervisor: Kubec Jindřich; Opponent: Holasová Adéla
   Tato práce se zabývá ekonomickým zhodnocením zapojení prvků Smart Grids do rodinného domu. Text nejprve představuje technický pohled na současně existující technologii a návrh možných řešení. Dále je rozebrán současný stav ...
  • Rozbor dostupných úvěrů pro fyzické osoby 

   Author: Lošťáková Jana; Supervisor: Pavlátka Pavel; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-01)
  • Rozšíření platformy Selenium WebDriver pro zefektivnění vývoje automatických testů 

   Author: Hornych Jan; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Renda Miroslav
   Tato bakalářská práce se zabývá rozšířením funkcionality Selenium WebDriveru o funkce, které zvýší efektivitu vývoje testů a jejich údržbu. Pro zefektivnění vývoje testů byl navržen a implementován systém anotací a ...
  • Řízení hotovostních toků v lékárně 

   Author: Zágora Martin; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Řízení otáček BLDC motoru 

   Author: Gurevich Mark; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   V úvodu práce jsou krátce popsané různé druhy elektrických motorů, jejich konstrukce a princip činnosti. Dále se práce zaměřuje na oblast bezkartáčových stejnosměrných motorů (BLDC), jejich vlastnosti a princip činnosti ...
  • Řízení vývoje elektroniky vozů Škoda s ohledem na management nákladů 

   Author: Chromec Jakub; Supervisor: Tomek Gustav; Opponent: Vávrová Věra
   Bakalářská práce se zabývá problematikou řízení vývoje zejména elektroniky ve vozech Škoda s ohledem na management nákladů. Druhá kapitola po vlastním úvodu popisuje vztah elektroniky k automobilovému průmyslu z pohledu ...
  • Samsung versus APPLE- prognóza vývoje 

   Author: Nikolov Boris; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Sběr a analýza požadavků na systém pro advokátní kanceláře 

   Author: Kronďáková Kateřina; Supervisor: Komárek Martin; Opponent: Náplava Pavel
   Cílem bakalářské práce je analyzovat požadavky konkrétní advokátní kanceláře na nový informační systém a na základě toho navrhnout nový systém pro danou advokátní kancelář. První část bakalářské práce je zaměřena na analýzu ...
  • SEO a PPC kanály internetového marketingu 

   Author: Matoulek Matěj; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Šedek Pavel
   Bakalářská práce SEO a PPC kanály internetového marketingu je rozdělena do dvou částí. První část se věnuje teoretickým poznatkům o internetovém marketingu, jeho specificích, součástech, historii, jeho vyhodnocování a ...
  • Situační analýza firmy Philips 

   Author: Bečka Václav; Supervisor: Vávrová Věra; Opponent: Valentová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Situační analýza trhu 

   Author: Tomíček Vojtěch; Supervisor: Vávrová Věra; Opponent: Kopřiva Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Síťová ekonomika 

   Author: Brussmann Lukáš; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Sledování vybraných vlastností elektricky vodivých lepidel 

   Author: Petrůj Jakub; Supervisor: Mach Pavel; Opponent: Žák Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Teoretická část této bakalářské práce se zaměřuje na základní popis elektricky vodivých lepidel. Zejména se zaměřuje na jejich složení, použití a nanášecí metody. Praktická část této práce popisuje přípravu měřených vzorků, ...
  • Sluneční kolektory pro bytový dům 

   Author: Klaban Pavel; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Podivínský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Sociální sítě a jejich praktické využití 

   Author: Siroň Michal; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Hronza Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)