Now showing items 242-261 of 456

  • Parametry a použití přečerpávacích vodních elektráren 

   Author: Budín Jan; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Jäger Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Parametry transformátorů vn/nn a jejich technické a ekonomické porovnání 

   Author: Pilous Martin; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Parametry transformátorů vvn/vn a jejich technické a ekonomické porovnání 

   Author: Hrubý Tomáš; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • Parametry venkovních a kabelových vedení a jejich technické a ekonomické porovnání 

   Author: Řehořová Barbora; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Pájení v elektrotechnice 

   Author: Vít Machalický; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Horák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-27)
   Práce se zabývá dělením pájení na kusovou a hromadnou výrobu. Popisuje různé druhy výroby a zařazuje je. Dále charakterizuje vybrané pájky a tavidla. Je zde zkoumán vliv vybraných tavidel a na smáčitelnost pájek. V ekonomické ...
  • Platby za elektřinu v domácnosti 

   Author: Norbert Kanaloš; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Dvořáček Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá poplatky za elektřinu u maloodběrů. Nejdříve je popsána struktura ceny elektřiny v České republice, definice odběrných míst a příklad konkrétního vyúčtování. Ve druhé části se představí tři ...
  • Plán IT strategie a infrastruktury v malé firmě 

   Author: Valek Samuel; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Zoubek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá plánom IT stratégie a infraštruktúry pre spoločnosť Medicton Group s.r.o., v nadväznosti na aktuálnu situáciu v spoločnosti. Cieľom práce je analyzovať a navrhnúť možné riešenia tejto ...
  • Podnikatelský plán - slévárna 

   Author: Klement Peter; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Podnikatelský plán prodeje SW produktu 

   Author: Kushukov Artur; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Účelem této diplomové práce je zpracování podnikatelského záměru na vývoj počítačových her. V práci jsou vypočítány náklady na vzniklou pobočku a případné zisky. Výstupem bakalářské práce je částečně sestavený business ...
  • Podnikatelský plán realizace chytrých zahrad 

   Author: Růžička Vojtěch; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kučerková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   V práci je zpracován kompletní podnikatelský plán pro firmu, zabývající se realizací chytrých zahrad. V první části je popsáno technologické řešení chytrých zahrad. Nejprve je popsán řídící systém, jeho základní prvky a ...
  • Podnikatelský záměr pro rezervační systém 

   Author: Douda Tomáš; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Podnikání a elektronická hudba 

   Author: Bokisch Vít; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Hronza Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Podpora obnovitelných zdrojů elektřiny 

   Author: Eliška Urbanová; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Krejcar Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Práce se věnuje problematice obnovitelných zdrojů elektrické energie, konkrétně větrnou energií. V teoretické rovině se práce zabývá legislativou a aukcemi energií. Dále se práce zaměřuje na technické a ekonomické parametry ...
  • Podpora podnikání pomocí nástrojů společnosti GOOGLE 

   Author: Eisner Daniel; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Stach Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Pohotovostní spotřeba energie (standby) elektrospotřebičů 

   Author: Dubravský Radek; Supervisor: Valentová Michaela; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Pojetí, klasifikace a měření ekonomického rizika investičních projektů 

   Author: Tešinský Matej; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Popis možností prodeje elektřiny z obnovitelných zdrojů energie na trhu v ČR 

   Author: Faltys Zdeněk; Supervisor: Krejcar Rostislav; Opponent: Kratochvíl Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Porovnanie zapojení pasívnych rezonančných filtrov vyšších harmonických 

   Author: Šárpataky Samuel; Supervisor: Čerňan Martin; Opponent: Vítek Miroslav
   Cieľom tejto bakalárskej práce bolo popísať problematiku rušenia v sieti spôsobeného vyššími harmonickými, spracovať vzťahy pre návrh jednotlivých filtrov a následne navrhnúť riešenie tohto problému pre oblúkovú pec v dvoch ...
  • Porovnání alternativních paliv pro pohon automobilů 

   Author: Jirka Tomáš; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Hrochová Michaela
   Tato bakalářská práce se zabývá alternativními formami energie pro pohon automobilů, ať už pro spalovací nebo elektrické motory, či technologiemi pro snížení spotřeby fosilních paliv a emisí. V první části práce se věnuji ...
  • Porovnání cen elektřiny a struktury tarifů na nn (pro domácnosti) v ČR a v zahraničí 

   Author: Lískovec Martin; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent:
   V této práci uvádím celkový přehled o cenách a platbách za elektřinu, za co všechno zákazník platí, kdo stanovuje ceny a kdo přijímá platby za elektřinu v České republice. Dále zde popisuji struktury cen a plateb za elektřinu ...