Zobrazují se záznamy 1-20 z 132

   Klíčové slovo
   analysis; Economic Information System; proposal of adjustments; user testing [1]
   Analýza zákazníka,Analýza konkurence,Analýza makroprostředí,SWOT analýza [1]
   analýza; komponenta PES; návrhy úprav; uživatelské testování [1]
   Ancillary services, Frequency control, Electrical energy storage, Battery energy storage system, Li-ion battery [1]
   aspect oriented approach, aspect driven design, entity inspection based approach, runtime aspect model, reduced maintenance and development efforts [1]
   Atmosférické přepětí, přepěťová ochrana, blesk, ochrana před bleskem, vnitřní systém ochrany, analýza rizik, efektivnost nákladů, čistá současná hodnota [1]
   Atmospheric surge, surge protection, lightning, lightning protection, internal lightning protection, risk analysis, cost efficiency, Net Present Value [1]
   Biomasa, Energetické parametry, Výhřevnost, Emise, Spalování, Zplynování, Vytápěcí zařízení, Efektivní spalování, Zplynovací kotel, Automatický kotel, Paliva, Palivové dříví, Brikety, Pelety, Dřevní štěpka, Teplo, Tepelná ztráta objektu, Vytápění, Tok hotovosti, Čistá současná hodnota, Roční ekvivalentní tok hotovosti, Měrné náklady [1]
   Biomass, Energetic parameters, Calorific value, Emissions, Combustion, Gasification, Heating device, Gasification boiler, Automatic boiler, Fuels, Firewood, Briquettes, Pellets, Woodchips, Heat, Heat loss, Heating, Cash flow, Net present value, Equivalent annual cash flow, Specific cost [1]
   Business plan, marketing plan, financial plan [1]
   cena elektřiny, platba za elektřinu, struktura ceny elektřiny, dodavatelé elektřiny, distributoři elektřiny, tarif, porovnání cen, domácnosti [1]
   Cloud storage, cloud storage comparison, free cloud storage, paid cloud storage, cloud storage advantages and disadvantages, typical user, typical user requirments, multi-criteria analysis, cloud storage recommendation [1]
   Cloudové úložiště,porovnání cloudových úložišť,zdarma dostupné úložiště, placené úložiště, výhody a nevýhody cloudového úložiště, typický uživatel, požadavky typických uživatelů, vícekriteriální porovnávání, doporučení úložišť [1]
   Coal sector across EU, energy commodities, coal [1]
   Cogeneration, Cogeneration Power Unit, CPU, economic efficiency, NPV, electricity, heat, green bonus [1]
   context, aspect-oriented programming, Android, sensors, adaptive user interface [1]
   cost optimization, energy supply, multifunctional building [1]
   CRM, neziskové organizace, implementace CRM, CRM Salesforce [1]
   CRM, nonprofit organizations, the implementation of CRM, Salesforce CRM [1]
   Customer analysis,Competitor analysis,Macro-environment analysis,SWOT analysis [1]