Zobrazují se záznamy 1-20 z 254

   Klíčové slovo
   akcie, analýza, krize, pokles, příčina [1]
   akumulace energie,zkapalňování vzduchu,obnovitelné zdroje energie,LAES [1]
   Akumulace, elektřina, podnik, snížení nákladů [1]
   Alternativní paliva, pohon automobilů, CNG, LNG, LPG, E85, bionafta, biopaliva, palivové články, elektřina, baterie, elektromobily, hybridy, rekuperace energie, celková účinnost pohonu, auta na vzduch, Volkswagen Golf, Škoda Octavia, Nissan LEAF [1]
   analysis; Economic Information System; proposal of adjustments; user testing [1]
   Analýza zákazníka,Analýza konkurence,Analýza makroprostředí,SWOT analýza [1]
   analýza; komponenta PES; návrhy úprav; uživatelské testování [1]
   Ancillary services, Frequency control, Electrical energy storage, Battery energy storage system, Li-ion battery [1]
   aspect oriented approach, aspect driven design, entity inspection based approach, runtime aspect model, reduced maintenance and development efforts [1]
   Atmosférické přepětí, přepěťová ochrana, blesk, ochrana před bleskem, vnitřní systém ochrany, analýza rizik, efektivnost nákladů, čistá současná hodnota [1]
   Atmospheric surge, surge protection, lightning, lightning protection, internal lightning protection, risk analysis, cost efficiency, Net Present Value [1]
   Barium Titanate,polarization,permittivity,loss factor,multi-step sintering,Spark Plasma Sintering,Plasma torch [1]
   Biomasa, Energetické parametry, Výhřevnost, Emise, Spalování, Zplynování, Vytápěcí zařízení, Efektivní spalování, Zplynovací kotel, Automatický kotel, Paliva, Palivové dříví, Brikety, Pelety, Dřevní štěpka, Teplo, Tepelná ztráta objektu, Vytápění, Tok hotovosti, Čistá současná hodnota, Roční ekvivalentní tok hotovosti, Měrné náklady [1]
   Biomass, Energetic parameters, Calorific value, Emissions, Combustion, Gasification, Heating device, Gasification boiler, Automatic boiler, Fuels, Firewood, Briquettes, Pellets, Woodchips, Heat, Heat loss, Heating, Cash flow, Net present value, Equivalent annual cash flow, Specific cost [1]
   Bioplynová stanice, bioplyn, investice, hodnocení investice, obnovitelné zdroje energie [1]
   BLDC,electrical motor,brushless,converter,inverter,sensorless control,trapezoidal control,Back-EMF,zero crossing,cost evaluation,direct cost,indirect cost [1]
   BLDC,elektricky motor,bezkartáčový,měnič,střídač,bezsenzorové řízení,trapézové řízení,indukované napětí,průchod nulou,nákladové posouzeni,přímé náklady,nepřímé náklady [1]
   Business plan, marketing plan, financial plan [1]
   business process,process management,process oriented organization,automatization [1]
   BYOD, MDM, Bring your own device, mobile device management, správa mobilních zařízení [1]