Zobrazují se záznamy 1-20 z 196

   Klíčové slovo
   akcie, analýza, krize, pokles, příčina [1]
   Akumulace, elektřina, podnik, snížení nákladů [1]
   Alternativní paliva, pohon automobilů, CNG, LNG, LPG, E85, bionafta, biopaliva, palivové články, elektřina, baterie, elektromobily, hybridy, rekuperace energie, celková účinnost pohonu, auta na vzduch, Volkswagen Golf, Škoda Octavia, Nissan LEAF [1]
   analysis; Economic Information System; proposal of adjustments; user testing [1]
   Analýza zákazníka,Analýza konkurence,Analýza makroprostředí,SWOT analýza [1]
   analýza; komponenta PES; návrhy úprav; uživatelské testování [1]
   Ancillary services, Frequency control, Electrical energy storage, Battery energy storage system, Li-ion battery [1]
   aspect oriented approach, aspect driven design, entity inspection based approach, runtime aspect model, reduced maintenance and development efforts [1]
   Atmosférické přepětí, přepěťová ochrana, blesk, ochrana před bleskem, vnitřní systém ochrany, analýza rizik, efektivnost nákladů, čistá současná hodnota [1]
   Atmospheric surge, surge protection, lightning, lightning protection, internal lightning protection, risk analysis, cost efficiency, Net Present Value [1]
   Biomasa, Energetické parametry, Výhřevnost, Emise, Spalování, Zplynování, Vytápěcí zařízení, Efektivní spalování, Zplynovací kotel, Automatický kotel, Paliva, Palivové dříví, Brikety, Pelety, Dřevní štěpka, Teplo, Tepelná ztráta objektu, Vytápění, Tok hotovosti, Čistá současná hodnota, Roční ekvivalentní tok hotovosti, Měrné náklady [1]
   Biomass, Energetic parameters, Calorific value, Emissions, Combustion, Gasification, Heating device, Gasification boiler, Automatic boiler, Fuels, Firewood, Briquettes, Pellets, Woodchips, Heat, Heat loss, Heating, Cash flow, Net present value, Equivalent annual cash flow, Specific cost [1]
   Bioplynová stanice, bioplyn, investice, hodnocení investice, obnovitelné zdroje energie [1]
   Business plan, marketing plan, financial plan [1]
   business process,process management,process oriented organization,automatization [1]
   BYOD, MDM, Bring your own device, mobile device management, správa mobilních zařízení [1]
   cena elektřiny, platba za elektřinu, struktura ceny elektřiny, dodavatelé elektřiny, distributoři elektřiny, tarif, porovnání cen, domácnosti [1]
   cena elektřiny, struktura ceny elektřiny, tarify, domácí odběratel, průmyslový odběratel [1]
   Cloud computing, IaaS,PaaS,SaaS,ROI,TCO,On-premise,Microsoft Azure [1]
   Cloud computing; PRINCE2; Ekonomické hodnocení investic; Vícekriteriální hodnocení variant; [1]