Now showing items 447-456 of 456

  • Zavedení elektrické sítě 

   Author: Votruba Jan; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Karajica Mirza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Základní technologie baterií a jejich ekonomické zhodnocení 

   Author: Matouš Vojtěch; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Lachmanová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Cílem této práce je sestrojit vhodné ekonomické ukazatele, které jednoduše popisují vlastnosti vybraných bateriových technologií. Dalším cílem je porovnat tyto ukazatele v různých časových obdobích a~pokusit se predikovat ...
  • Zásobování rodinného domu energií 

   Author: Vlček Michal; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Šafránek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem této bakalářské práce "Zásobování rodinného domu energií " je určit spotřebu elektrické energie v rodinném domě ve Strakonicích a spočítat, jaké jsou náklady na elektrickou energii. Dále chci zjistit vliv již instalované ...
  • Zdroje pro výrobu elektřiny v ČR - PPC Počerady 

   Author: Šmíd Jakub; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Zhodnocení mycího procesu u technologie pájení přetavením 

   Author: Froš Denis; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Umlauf Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Bakalářská práce se věnuje mycímu procesu desek plošných spojů. Rovněž zahrnuje témata, která úzce korespondují se současnou problematikou růstu dendritů. Obsahuje část ekonomickou, která se zbývá náklady související s ...
  • Ziskovost regulovaných energetických firem 

   Author: Krupová Kristína; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Krejcar Rostislav
   Predkladaná práca sa zaoberá ziskovosťou regulovaných energetických firiem v ČR a SR. V práci sú vytýčené štyri hlavné ciele. Prvým cieľom je prehľad o legislatíve a regulácii energetických firiem v ČR a SR. Druhým cieľom ...
  • Zkoušky spolehlivosti pájených spojů 

   Author: Jan Kopáčik; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Dvořáček Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Bakalářská práce je rozdělena na část technickou a část ekonomickou. Technická část se ještě dělí na teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá pájeným spojem. Jsou zde uvedeny požadavky na pájené spoje a popsány ...
  • Zmapování rozvoje výroby z fotovoltaických zdrojů v zásobovacím území PREdistribuce, a.s. 

   Author: Kodad Tomáš; Supervisor: Jelenecký Vojtěch; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem práce je vytvořit přehled o minulosti, přítomnosti a budoucím vývoji instalovaného výkonu fotovoltaických elektráren v distribučním území PREdistribuce, a.s. K řešení práce jsem provedl analýzu střech na tomto území ...
  • Zpracování a využití komunálních odpadů jako zdroj energie 

   Author: Novák Petr; Supervisor: Mareček Petr; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zvýšení přenosové schopnosti propojení Německa s Rakouskem přes území ČR 

   Author: Petra Dušková; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Kašák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na přenosovou soustavou České republiky a uvádí dvě možné nové trasy dvojitého vedení 400 kV, které by navýšily přenosovou schopnost na česko – rakouském profilu. Nákladové porovnání těchto ...