Now showing items 113-132 of 456

  • Finanční analýza družstva 

   Author: Soudný Michal; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Finanční analýza firem (v oboru IT) 

   Author: Voborník Josef; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Černohous Josef
  • Finanční analýza firem (v oboru IT) 

   Author: Komrska Tomáš; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Finanční analýza firem v energetickém sektoru 

   Author: Zaiblová Kateřina; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Lachmanová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Cílem bakalářské práce "Finanční analýza firem v energetickém sektoru" je zhodnocení finančního zdraví a stability podniků pomocí metod finanční analýzy. Finanční hospodaření firem je zde analyzováno na základě účetních ...
  • Finanční analýza firem v ICT a energetiky 

   Author: Daniel Milka; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Horák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou šesti podniků. Tři podniky jsou ze sektoru obchodování na internetu a tři podniky ze sektoru obchodníků s elektřinou. Cílem bakalářské práce je pomocí metod finanční analýzy ...
  • Finanční analýza společností s vytvářející vysokou relativní VA 

   Author: Dušek David; Supervisor: Karajica Mirza; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Finanční analýza společností v automobilovém průmyslu 

   Author: Stříteský Jan; Supervisor: Karajica Mirza; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Finanční srovnání vybraných společností z energetického sektoru 

   Author: Balkizov Aslanbek; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Tématem bakalářské práce je finanční srovnání vybraných společností z energetického sektoru. Hlavním cílem této práce je provést finanční srovnání vybraných společností z energetického sektoru: E.ON Energie, a.s., Plzeňská ...
  • Finanční ukazatele distribučních energetických firem 

   Author: Horák Petr; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Adamec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Finanční ukazatele energetických firem 

   Author: Tulach Vojtěch; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Finanční ukazatele energetických firem 

   Author: Kovář Ondřej; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Starý Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Finanční ukazatele energetických firem 

   Author: Chakhouskaya Hanna; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Černohous Josef
   Cílem této práce je rozbor a průzkum finančních ukazatelů energetických firem, které podnikají v oblasti obnovitelných zdrojů energie v České republice. V práci porovnávám dostupné informační zdroje o hospodaření firem a ...
  • Finanční ukazatele energetických firem 

   Author: Mego Martin; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • FVE a její integrace do energetického systému domu 

   Author: Loukota Lukáš; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Cílem této bakalářské práce je posoudit, zda se v dnešní době vyplatí výstavba fotovoltaické elektrárny pro úsporu energií v bytovém domě v České republice. Danou problematiku jsem řešil rozborem dat historické spotřeby ...
  • Historická analýza akciových indexů 

   Author: Čeřovský Jiří; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Králík Tomáš
   Tato bakalářská práce se zabývá historickou analýzou akciových indexů. Pro analýzu jsem zvolil americký index Dow Jones Industrial Average, německý Deutscher Aktienindex a český index Burzy cenných papírů Praha. Cílem této ...
  • Hodnocení efektivnosti energeticky úsporných opatření 

   Author: Sedlák Petr; Supervisor: Valentová Michaela; Opponent: Podivínský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Práce se zabývá ekonomickým hodnocením opatření, používaných na vytápění objektů a teplou vodu. Teoretická část práce představuje různé možnosti opatření a metody pro hodnocení takovýchto projektů. Hlavní část práce ...
  • Hodnocení investic do využití cloudů 

   Author: Pilecký Vít; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Hronza Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Hodnocení rekonstrukce malé vodní elektrárny 

   Author: Šmaus František; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Krejcar Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato práce se zabývá zhodnocením, zdali rekonstrukce malé vodní elektrárny proběhla ve vhodném termínu a jestli je samotná rekonstrukce výnosná. Pro vyřešení této otázky bylo využito hlavních ekonomických metod pro rozhodování ...
  • Hospodárná velikost transformátorů vvn/vn 

   Author: Hron Jakub; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Práce se zabývá parametry pro návrh transformátoru, principem činnosti transformátoru a popisuje elektrizační soustavu v ČR. Vysvětluje hospodárné zatížení a výstupem práce jsou nákladové křivky pro určení optimální velikosti ...
  • Implementace jednoduchého portálu 

   Author: Důras Matěj; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Kočí Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)