Now showing items 162-181 of 456

  • Logistické řetězce v pojetí integrované logistiky 

   Author: Jiřička Petr; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Logistický informační systém v podniku 

   Author: Šmejkal Pavel; Supervisor: Zmatlík Jiří; Opponent: Pastor Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Logistika a životní prostředí 

   Author: Makalová Iva; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Knápek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Malá kogenerace a její možnosti 

   Author: Zemánek Roman; Supervisor: Pavlátka Pavel; Opponent: Podivínský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Manažerské informační systémy 

   Author: Voldán Jan; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Vítek Miroslav
   Práce obsahuje současné technologie a trendy manažerských informačních systémů a business inteligence. Obsahuje prognózy českých firem, které mají ve svém portfoliu produkt, či službu technologie manažerských informačních ...
  • Manažerské informační systémy 

   Author: Voldán Jan; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
   Bakalářská práce seznamuje veřejnost s rozdíly manažerských informačních systémů (MIS) a ostatních informačních systémů (IS). Jejím cílem je potvrdit hypotézu, že se firmy zabývají vývojem nových technologií a že jsou pro ...
  • Mechanické vlastnosti pájených spojů 

   Author: Roman Marko; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Dvořáček Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-27)
   Bakalárska práca sa zaoberá mechanickými vlastnosťami spájkovaných spojov. V prvej časti je v teoretickej rovine rozobraná problematika spájkovania. Je tu popísaný výrobný proces DPS, jej časté povrchové úpravy, zliatinové ...
  • Metoda "Rozděl a panuj" 

   Author: Lachmanová Michaela; Supervisor: Velebil Jiří; Opponent: Hájek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Metody oveřování kvality softwarových aplikací a náklady na kvalitu 

   Author: Strharská Viktória; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Zoubek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Cieľom tejto bakalárskej práce je charakteristika základných metód zabezpečenia kvality softvérových aplikácií, metrík slúžiacich na meranie kvality na základe rôznych aspektov dôležitých pre konkrétny projekt a popis ...
  • Metody oveřování kvality softwarových aplikací a náklady na kvalitu 

   Author: Strharská Viktória; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Zoubek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-24)
   Cieľom tejto bakalárskej práce je charakteristika základných metód zabezpečenia kvality softvérových aplikácií, metrík slúžiacich na meranie kvality na základe rôznych aspektov dôležitých pre konkrétny projekt a popis ...
  • Metody pro osazování desek plošných spojů 

   Author: Jiří Kordík; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Horák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Bakalářská práce pojednává o metodách osazování desek plošných spojů. Zde jsou představeny metody pro osazování kusovou a hromadnou výrobou. V další části se práce zabývá možnými chybami při elektrotechnické montáži. Tyto ...
  • Metody pro osazování desek plošných spojů 

   Author: Jiří Kordík; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Bakalářská práce pojednává o metodách osazování desek plošných spojů. Zde jsou představeny metody pro osazování kusovou a hromadnou výrobou. V další části se práce zabývá možnými chybami při elektrotechnické montáži. Tyto ...
  • Měření pájitelnosti metodou smáčecích vah 

   Author: Iva Králová; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Teoretická část práce se zabývá technologiemi pájení, pájecími slitinami a vlivy přidávaných prvků na vlastnosti výsledného pájeného spoje. Následuje seznámení s tavidly a metodami testování pájitelnosti. Praktická část ...
  • Mikroturbína pro nabíjení baterií v elektromobilu 

   Author: Pohanková Veronika; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Mobilní aplikace - analýza návrhu, propagace a prodeje 

   Author: Říha David; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Hronza Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Tato práce je věnována analýze procesů tvorby konkrétní mobilní aplikace od návrhu přes vývoj až po uvedení na trh a monetizaci. Práce představuje případovou studii tvorby mobilní aplikace sociální budík a věnuje se celému ...
  • Modelování procesů a vývoj informačního systému pro skautská střediska 

   Author: Vít Vojtěch; Supervisor: Komárek Martin; Opponent: Kříž Radko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Moderní způsoby řízení stejnosměrných motorů 

   Author: Navrátil Vojtěch; Supervisor: Pavelka Jiří; Opponent: Mikeš Jan
   Cílem této práce je přiblížit moderní způsoby řízení stejnosměrných motorů, především stejnosměrných motorů buzených permanentními magnety. Práce nabízí teoretické podklady i konkrétní praktické využití pulzně šířkového ...
  • Modulární zařízení pro telemetrii a sběr dat z libovolných systémů. 

   Author: Tomášek Stanislav; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Šedek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato závěrečná práce popisuje vývoj modulárního zařízení pro sběr dat se schopností sledovat libovolné systémy a tyto data jak ukládat, tak i přenášet za pomocí bezdrátových technologií. Práce je rozdělena do 5 částí, kdy ...
  • Monetizace internetových domén 

   Author: Havle Martin; Supervisor: Šafránek Jaroslav; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Možné chyby a kontrolní metody v elektrotechnické montáži 

   Author: Slavata Michal; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Martínek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)