Now showing items 50-69 of 456

  • Ceny a tarify v elektroenergetice 

   Author: Valeriia Shiliaeva; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Krejcar Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Hlavním cílem této bakalářské práci je porovnání tarifů a cen elektřiny v České republice a zahraničí. Nejdříve je zde popsána struktura tarifů v ČR a vyhodnocení cenově orientovaných složek pro vybrané domácnosti. Dále ...
  • Ceny a tarify v plynárenství 

   Author: Kseniia Pecheritca; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Krejcar Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato práce se zabývá zkoumáním cen a tarifů zemního plynu v České republice a zahraničí. Na základě ceníků českých dodavatelů se vypočítávají platby za zemní plyn podle velikosti roční spotřeby modelového zákazníka. Podle ...
  • Chovaní feromagnetické kapaliny v nuceném oběhu 

   Author: Tomek Jakub; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Cingroš Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Chytré sítě a měření – současná situace a možnosti budoucího rozvoje 

   Author: Petrášek Jan; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Karajica Mirza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Cloud technologie a jejich využití v SMB segmentu 

   Author: Šnajdr Richard; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Šafránek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Cloud technologie a jejich využití v SMB segmentu 

   Author: Langer Lukáš; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Šimon Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Cloud, hosting versus interní instalace systémů 

   Author: Mastný František; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Kočí Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Cloud, hosting versus interní instalace systémů 

   Author: Haba Tomáš; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Hronza Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • CRM Cloud technologie a jejich využití v SMB segmentu 

   Author: Louda František; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • CRM systém pro podporu řízení projektů 

   Author: Horňák Pavel; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Podivínský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Dálkový monitoring zaplnění nádob na tříděný odpad 

   Author: Novák Kryštof; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Holasová Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, realizací a ekonomickým vyhodnocením přínosů systému pro sledování zaplněnosti odpadových nádob. Navrhuje a ověřuje koncept měření ultrazvukem, přenos dat GSM sítí a interpretaci ...
  • Decentralizace výroby páry ve zdravotnickém zařízení 

   Author: Indruchová Karolína; Supervisor: Straka Libor; Opponent: Salaba Tadeáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato bakalářská práce obsahuje návrh na rekonstrukci a decentralizaci tepelného hospodářství v nemocničním objektu na severní Moravě. Práce popisuje, proč je důležité se touto problematikou se zabývat a uvede nás do ...
  • Diagnostika asynchronních motorů 

   Author: Jan Berg; Supervisor: Svatoš Jakub; Opponent: Linda Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem diagnostiky asynchronních elektromotorů. Teoretická část rozebírá princip asynchronních elektromotorů, jejich časté poruchy, možné příčiny a měření vstupních veličin. Praktická část se ...
  • Dielektrická spektroskopie feroelektrických keramik 

   Author: Hudec Tomáš; Supervisor: Sedláček Josef; Opponent: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá porovnáním keramických materiálů, vytvořených různými technologickými procesy. Na začátek práce jsou řazeny teoretické kapitoly věnované popisu polarizačních dějů. Následuje kapitola zaměřená na ...
  • Dimenzování vodičů pro osobní automobily 

   Author: Adam Kubín; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Slavata Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá dimenzováním vodičů pro osobní automobily. To v sobě zahrnuje kritéria dimenzování vodičů, přehled vlastností používaných materiálů k výrobě vodivých jader a izolací vodičů a způsob značení ...
  • Distribuovaná výroba elektřiny a tepla 

   Author: Chytra Martin; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Knápek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Hlavním cílem této práce je zhodnotit ekonomickou efektivitu instalace kogenerační jednotky při modernizaci kotelny WEKTO ve Zruči nad Sázavou. Nejdříve bude vysvětlena a popsána technologie výroby elektrické a teplené ...
  • Distribuovaná výroba elektřiny a tepla (malé kogenerace) 

   Author: Sýkora Jakub; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Holasová Adéla
   Tato práce se zabývá kombinovanou výrobou elektřiny a tepla v lokálních decentralizovaných zdrojích se spalovacími motory a mikroturbínami. Cílem je zhodnocení výhodnosti instalace kogenerační jednotky v objektu lázní a ...
  • Diversifikace portfolia 

   Author: Ľudma Tomáš; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Bemš Július
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vytváření diverzifikovaného portfolia. Teorie vychází z teorie moderního Markowitzova portfolia. Zprvu je rozebírána samotná teorie portfolia a potřebná statistická matematika. ...
  • Dlouhodobá archivace elektronických dokumentů 

   Author: Tyrol Martin; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Vondrouš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Dodávka tepla pro rodinný dům 

   Author: Smolka Filip; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Horák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá dodávkou tepla pro rodinný dům. Určením tepelných ztrát budovy a jejich porovnáním se spotřebou plynu v předchozích obdobích zjišťuje současné náklady na teplo. V práci jsou dále navržena a ...