Now showing items 763-782 of 1047

  • Samsung versus APPLE- prognóza vývoje 

   Author: Nikolov Boris; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Sběr a analýza požadavků na systém pro advokátní kanceláře 

   Author: Kronďáková Kateřina; Supervisor: Komárek Martin; Opponent: Náplava Pavel
   Cílem bakalářské práce je analyzovat požadavky konkrétní advokátní kanceláře na nový informační systém a na základě toho navrhnout nový systém pro danou advokátní kancelář. První část bakalářské práce je zaměřena na analýzu ...
  • Sdílená ekonomika v prostředí malých obnovitelných zdrojů elektrické energie 

   Author: Kulhavý Jan; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Hejl Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato diplomová práce se zabývá sdílenou ekonomikou v prostředí malých obnovitelných zdrojů, analyzuje trh sdílené ekonomiky v prostředí malých obnovitelných zdrojů se specifickým zaměřením na možnou implementaci těchto ...
  • Sdílení přeshraničních kapacit mezi trhy s elektřinou a regulačními zálohami 

   Author: Daniel Běhal; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Palkovský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou sdílení přeshraničních kapacit mezi trhy s elektřinou a regulačními zálohami. Nejprve je definována přeshraniční kapacita a způsoby jejího stanovení. Dále je provedeno porovnávání ...
  • SEO a PPC kanály internetového marketingu 

   Author: Matoulek Matěj; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Šedek Pavel
   Bakalářská práce SEO a PPC kanály internetového marketingu je rozdělena do dvou částí. První část se věnuje teoretickým poznatkům o internetovém marketingu, jeho specificích, součástech, historii, jeho vyhodnocování a ...
  • Short-term forecasting of electricity consumption 

   Author: Elena Kapustina; Supervisor: Tashpulatov Sherzod; Opponent: Adamec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   There are many numbers of large electricity consumers who focuses on improving the accuracy of electricity consumption forecasts because of intensive electricity market development. Wholesale market for electricity and ...
  • Simulace lokálních variací geomagnetického pole pro gradiometrickou detekci kovových předmětů pod povrchem. 

   Author: Jakub Bulíček; Supervisor: Zemen Jan; Opponent: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Bakalářská práce se zaměřuje na simulaci lokálních variací geomagnetického pole, konkrétně v programu Comsol Multiphysics. Práce obsahuje seznámení se základy gradiometrické detekce kovových předmětů pod povrchem a jeho ...
  • Simulační výpočty exotických opcí 

   Author: Petr Sedlák; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   V diplomové práci jsou vytvořeny simulační výpočty pro ocenění asijské a calendar spread opce. Jako podkladové aktivum se používá futures kontrakt na ropu. Pro asijskou opci s fixní strike hodnotou jsou provedeny výpočty ...
  • Situační analýza firmy Philips 

   Author: Bečka Václav; Supervisor: Vávrová Věra; Opponent: Valentová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Situační analýza trhu 

   Author: Tomíček Vojtěch; Supervisor: Vávrová Věra; Opponent: Kopřiva Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Situační analýza výroby součástek pro Průmysl 4.0 a Smart Cities 

   Author: Záruba Tomáš; Supervisor: Koudele Václav; Opponent: Bemš Július
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
   Práce je souhrnem analýz a doporučení změn a návrhů strategického rozvoje Byzance. Byzance je výzkumně aplikační elektro-technologický startup zaměřený na pokročilou a experimentální automatizaci, internet věcí s ohledem ...
  • Síťová ekonomika 

   Author: Brussmann Lukáš; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Sledování vybraných vlastností elektricky vodivých lepidel 

   Author: Petrůj Jakub; Supervisor: Mach Pavel; Opponent: Žák Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Teoretická část této bakalářské práce se zaměřuje na základní popis elektricky vodivých lepidel. Zejména se zaměřuje na jejich složení, použití a nanášecí metody. Praktická část této práce popisuje přípravu měřených vzorků, ...
  • Sluneční kolektory pro bytový dům 

   Author: Klaban Pavel; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Podivínský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Smart technologie pro domácnosti - ekonomické a společenské aspekty 

   Author: Kristýna Rozsypalová; Supervisor: Knápek Jaroslav; Opponent: Votruba Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá analýzou současného stavu z hlediska Smart technologií, legislativy a cílů ČR. Dále se zabývá stavem zavádění Smart technologií v České republice, Rakousku a Slovenské ...
  • Sociální sítě a jejich praktické využití 

   Author: Siroň Michal; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Hronza Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Sociální sítě a jejich využití v univerzitním prostředí 

   Author: Rulf Ondřej; Supervisor: Hronza Radek; Opponent: Kříž Radko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Sociální sítě a možnosti jejich využití 

   Author: Srna Jiří; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-09)
  • Sociální sítě, on-line komunity a jejich využití pro společnost 

   Author: Suchánek Ondřej; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Kočí Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Softwarová podpora finančního plánování 

   Author: Fišer David; Supervisor: Hronza Radek; Opponent: Podivínský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)