Now showing items 298-317 of 983

  • FEASIBILITY STUDY TO IMPLEMENT AN HIGH VOLTAGE DIRECT CURRENT TRANSMISSION LINK 

   Author: Cruz Karol Patricia; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Švec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Práce se zabývá návrhem přenosového vedení zvláště vysokého stejnosměrného napětí pro dopravu elektřiny mezi Německem a Rakouskem přes území ČR.
  • Finanční analýza a výkonnost firmy 

   Author: Neruda Jan; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Indráková Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Finanční analýza distribučních energetických firem 

   Author: Vyhnálek Pavel; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Bemš Július
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Finanční analýza družstva 

   Author: Soudný Michal; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Finanční analýza firem 

   Author: Kosina Ondřej; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Finanční analýza firem (v oboru IT) 

   Author: Komrska Tomáš; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Finanční analýza firem (v oboru IT) 

   Author: Voborník Josef; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Černohous Josef
  • Finanční analýza firem v energetickém sektoru 

   Author: Zaiblová Kateřina; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Lachmanová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Cílem bakalářské práce "Finanční analýza firem v energetickém sektoru" je zhodnocení finančního zdraví a stability podniků pomocí metod finanční analýzy. Finanční hospodaření firem je zde analyzováno na základě účetních ...
  • Finanční analýza firem v ICT a energetiky 

   Author: Daniel Milka; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Horák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou šesti podniků. Tři podniky jsou ze sektoru obchodování na internetu a tři podniky ze sektoru obchodníků s elektřinou. Cílem bakalářské práce je pomocí metod finanční analýzy ...
  • Finanční analýza firem v oboru informačních technologií 

   Author: Málek Pavel; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Finanční analýza firmy 

   Author: Špatný Jan; Supervisor: Pastejřík Jan; Opponent: Holasová Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   V této diplomové práci se zabývám finanční analýzou vybrané firmy. Zabýval jsem se jak minulostí firmy od roku 2005, tak prognózoval možný budoucí vývoj do roku 2021. Dále jsem porovnal některé ukazatele s odvětvím. Z ...
  • Finanční analýza firmy a stanovení hodnoty firmy 

   Author: Michal Vlček; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Lízal Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-15)
   Cílem této diplomové práce je stanovit hodnotu Skupiny ČEZ. V práci je vytvořen oceňovací model, který predikuje provozní náklady a výnosy na základě odhadované výroby energie, vývoje cen komodit a analýzy minulého vývoje ...
  • Finanční analýza podniku 

   Author: Musil Martin; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Hejl Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou finanční analýzy (zejména externí), a jejím použití na vybraném podniku. První část práce je věnována úvodu do finanční analýzy, účetním výkazům, metodám a postupům nezbytných ...
  • Finanční analýza společností s vytvářející vysokou relativní VA 

   Author: Dušek David; Supervisor: Karajica Mirza; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Finanční analýza společností v automobilovém průmyslu 

   Author: Stříteský Jan; Supervisor: Karajica Mirza; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Finanční analýza vybraných ekonomických subjektů 

   Author: Procházka Jan; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Starý Oldřich
   Tato diplomová práce s názvem "Finanční analýza vybraných ekonomických subjektů", se zabývá problematikou finanční analýzy a jejího použití pro mezipodnikové porovnání. Popisuje základní principy a metody finanční analýzy, ...
  • Finanční analýza vybraných ekonomických subjektů 

   Author: Ľudma Tomáš; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato práce srovnává společnosti podnikající ve stejném odvětví se sídlem či zastoupením v České republice. Společnosti spadají do ekonomické činnosti dle klasifikace CZ NACE do kategorie 27320 - Výroba elektrických vodičů ...
  • Finanční model poskytování dat ze Smart-Meteringu obci 

   Author: Kateřina Ruschaková; Supervisor: Zamphiropolos Juan; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato práce analyzuje možnosti využití dat ze Smart Meteringu pro zákazníky, a to konkrétně pro obce. V úvodu práce je provedena analýza legislativy a současného stavu zavádění inteligentního měření v České republice. Dále ...
  • Finanční plán rozvoje firmy 

   Author: Sejkora Jiří; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Bemš Július
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Finanční srovnání vybraných společností z energetického sektoru 

   Author: Balkizov Aslanbek; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Tématem bakalářské práce je finanční srovnání vybraných společností z energetického sektoru. Hlavním cílem této práce je provést finanční srovnání vybraných společností z energetického sektoru: E.ON Energie, a.s., Plzeňská ...