Now showing items 411-430 of 1013

  • Liberalizovaný trh s plynem 

   Author: Blažek Pavel; Supervisor: Adamec Marek; Opponent: Fajman Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Likvidita denního, vnitrodenního a vyrovnávacího trhu v ČR, vývoj a dopad na efektivitu obchodování v ČR 

   Author: Nejedlý Miroslav; Supervisor: Moc Dan; Opponent: Krejcar Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tato práce se zabývá uceleným přehledem a vývojem obchodování na krátkodobých trzích v ČR. První tři body se zabývají přehledem a vysvětlením způsobu obchodování s elektřinou, účastníky trhu s elektřinou a jejich rolí při ...
  • Logistické řetězce v pojetí integrované logistiky 

   Author: Jiřička Petr; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Logistický informační systém v podniku 

   Author: Šmejkal Pavel; Supervisor: Zmatlík Jiří; Opponent: Pastor Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Logistika a životní prostředí 

   Author: Makalová Iva; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Knápek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Malá kogenerace a její možnosti 

   Author: Zemánek Roman; Supervisor: Pavlátka Pavel; Opponent: Podivínský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Malé Fotovoltaické elektrárny do 10 kW 

   Author: Radim Štolfa; Supervisor: Knápek Jaroslav; Opponent: Kusý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Tato diplomová práce se zabývá malými fotovoltaickými elektrárnami jakožto potenciálním zdrojem čisté elektrické energie budoucnosti. Popisuje výhody i nevýhody těchto zdrojů, uvádí různé typy fotovoltaických systémů a ...
  • Malé fotovoltaické instalace na střechách objektu 

   Author: Hübner Martin; Supervisor: Knápek Jaroslav; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Malé kogenerační jednotky a systém jejich podpor 

   Author: Pudová Tereza; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Jůza Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Tato diplomová práce se zabývá porovnáním systému podpory malých kogeneračních jednotek v České republice a ve vybraných zemích napříč Evropou. Práce popisuje různé technologie, které se pro malou kogeneraci používají, a ...
  • Manažerské informační systémy 

   Author: Voldán Jan; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Vítek Miroslav
   Práce obsahuje současné technologie a trendy manažerských informačních systémů a business inteligence. Obsahuje prognózy českých firem, které mají ve svém portfoliu produkt, či službu technologie manažerských informačních ...
  • Manažerské informační systémy 

   Author: Voldán Jan; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
   Bakalářská práce seznamuje veřejnost s rozdíly manažerských informačních systémů (MIS) a ostatních informačních systémů (IS). Jejím cílem je potvrdit hypotézu, že se firmy zabývají vývojem nových technologií a že jsou pro ...
  • Market Value of Electricity Generated Based on RES Utilization 

   Author: Knápek, Jaroslav; Beneš, M.
   (2007)
   Proper calculation of required support for elektricity generation from RES needs information about market value of the electricity with respect to the electricity market rules and unique features of electricity from ...
  • Marketing a sociální sítě 

   Author: Gluchman Tomáš; Supervisor: Štědroň Bohumír; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Marketing v energetice 

   Author: Dubakova Anna; Supervisor: Adamec Marek; Opponent: Vinklerová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Marketingová analýza na trhu AM vysílačů 

   Author: Novotný Michal; Supervisor: Rouček Vítězslav; Opponent: Kopřiva Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Marketingová analýza průmyslového produktu 

   Author: Hlaváč Petr; Supervisor: Rouček Vítězslav; Opponent: Grünwald Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Marketingová analýza trhu vybraného produktu v rámci ČR 

   Author: Čejka Jiří; Supervisor: Havlátová Kristýna; Opponent: Vít David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Marketingová komunikace nového výrobku 

   Author: Adamec Tomáš; Supervisor: Svatoš Jakub; Opponent: Podivínský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Marketingová komunikace v oblasti moderních trendů správy sítí 

   Author: Ulrichová Pavlína; Supervisor: Hofman Radek; Opponent: Pešek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Tato diplomová práce se zabývá dvěma alternativními metodami ke správě sítí a s nimi související marketingovou komunikací. Práce ve své teoretické části podrobně popisuje oba modely, jejich silné a slabé stránky a taktéž ...
  • Marketingová strategie malé firmy v oblasti informačních technologií 

   Author: Jakub Kašpar; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Wiedeman Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Tato diplomová práce se zabývá navržením a rozvojem marketingové strategie, která má sloužit pro vylepšení fungování a konkurenceschopnosti malé IT firmy. Práce popisuje obecné marketingové nástroje, jež jsou dále aplikovány ...