Now showing items 1-20 of 1078

  • A case study about implementing a CRM system to a company 

   Author: Muradoglu Mehmet Fatih; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Dobiáš Martin
   Cílemtétopráce je analyzovatproblematiku CRM, vytvořitmetodiku pro pochopení základů řízení vztahů se zákazníky a tuto metodiku ověřit na vybraném zákazníkovi. Práce je rozdělenana 3 části. V první je detailně analyzována ...
  • Active distribution grids in European large-scale Multi Energy System Model 

   Author: Steffen Kortmann; Supervisor: Böttcher Luis; Opponent: Lízal Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Planning of infrastructure is rather a matter of decades than years. Thus, even though the target years 2045+ seem far away, it is of significant importance to start planning the energy transition to a carbon emission free ...
  • Agrofotovoltaika, studie proveditelnosti: Využití FVE systémů v zemědělské krajině pro udržení vody v krajině. 

   Author: Jiří Bím; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Novotný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-15)
   Tato práce popisuje a navrhuje možná řešení spojení výroby elektrické energie a zemědělství. Tento nový směr můžeme nazvat jedním slovem agrofotovoltaika. Práce reaguje na vládní nařízení, přikazující zemědělcům chránit ...
  • Aktuální stav cloud technologií a možnosti interního využití 

   Author: Švach Tomáš; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Hronza Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Aktuální stav CRM problematiky 

   Author: Kocfelda Tomáš; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Kožela Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Aktuální stav na trhu s CRM systémy v prostředí cloudu 

   Author: Kaplan Miroslav; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Kříž Radko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Aktuální stav na trhu s ERP systémy se zaměřením na ČR 

   Author: Vodehnal Milan; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Hronza Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu 

   Author: Bican Jiří; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Hronza Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Aktuální stav trhu v oblasti poštovních (mail) serverů 

   Author: Šimečka Jan; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Štědroň Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Aktuální trendy v manažerských informačních systémech a systémech pro podporu rozhodování 

   Author: Tomková Barbora; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Šedek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Aktuální trendy v ukládání dat a systémy ECM 

   Author: Rejzek Michael; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Ručka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Akumulace elektrické energie a její využití v distribuční síti 

   Author: Drtinová Kateřina; Supervisor: Švec Jan; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato práce se ve své první části zabývá představením jednotlivých akumulačních technologií, jejich principu, technických a ekonomických parametrů. V další části je řešena využitelnost těchto technologií v elektrizační ...
  • Akumulace elektřiny 

   Author: Grygar Ondřej; Supervisor: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Akumulace elektřiny u maloodběratelů 

   Author: Spálenka Petr; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Akumulace elektřiny z ekonomického hlediska 

   Author: Višňovský Viktor; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Akumulace elektřiny z malé FVE 

   Author: Stanislav Axman; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Kučerková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Bakalářská práce se nejdříve zabývá popisem dostupných technologií umožňujících akumulaci elektrické energie z fotovoltaické elektrárny v měřítku rodinného domu. Dále je v práci popsán konkrétní objekt s již realizovanou ...
  • Akumulace energie zkapalňováním vzduchu 

   Author: Smrčka Filip; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Podivínský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tématem této bakalářské práce je systém určený k akumulaci elektrické energie fungující na principu zkapalňování vzduchu (tzv. LAES systém). Nejprve jsou popsány jednotlivé části systému a princip jejich funkce a následně ...
  • Akumulace přebytků energie z OZE do vodíku 

   Author: Martin Tichý; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Horák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na akumulaci elektřiny z intermitentních obnovitelných zdrojů do vodíku, zvláště pak na využití tohoto energetického média pro pohon autobusů městské hromadné dopravy. Práce obsahuje ...
  • Akumulace přebytků energie z OZE do vodíku 

   Author: Petr Vaněk; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Klein Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Diplomová práce pojednává o problematice akumulace přebytků energie z OZE do vodíku. V práci je popsán rozvoj vodíkových technologií v minulosti a předpokládaný vývoj těchto technologií v budoucnosti. Detailně je zpracována ...
  • Akumulace tepla či chladu 

   Author: Kindelmann Ondřej; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)