Now showing items 537-556 of 1013

  • Obalový systém v pojetí logistiky 

   Author: Havelka Jiří; Supervisor: Kadič Martin; Opponent: Pastor Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Obchod s přeshraničními kapacitami v Evropě 

   Author: Kürthy Attila; Supervisor: Krejcar Rostislav; Opponent: Sokol Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Cílem této práce bylo popsat fungování trhu s elektřinou se zaměřením především na obchod s přeshraničními kapacitami v propojené evropské soustavě. Větší pozornost je věnována integračním procesům denních trhů s elektřinou ...
  • Obchod s přeshraničními kapacitami v Evropě 

   Author: Jakub Petrůj; Supervisor: Krejcar Rostislav; Opponent: Palkovský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá legislativou EU a ČR v oblasti propojeného evropského trhu. A to od počátků liberalizace jednotlivých národních trhů až po současný stav propojeného trhu. Na to navazuje ...
  • Obchodní model pro kogeneraci elektřiny a tepla v bytovém družstvu 

   Author: Vodehnal Milan; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Vecka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Obchodování na devizovém trhu 

   Author: Sedláček Vadim; Supervisor: Pavlátka Pavel; Opponent: Adamec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Obchodování na trhu s elektřinou v České republice 

   Author: Palanský Michal; Supervisor: Kloubec Milan; Opponent: Valentová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Obchodování s emisními povolenkami 

   Author: Hrozek Dian; Supervisor: Kloubec Milan; Opponent: Kratochvíl Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Obnovitelné zdroje a jejich náklady 

   Author: Otava Tomáš; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Grünwald Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Obnovitelné zdroje a jejich náklady 

   Author: Mazač Petr; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Kučerková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Obnovitelné zdroje a jejich náklady 

   Author: Demchenko Iuliia; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Beneš Martin
   Tato bakalářská práce představuje přehled obnovitelných zdrojů energie a možnost jejich uplatnění. Po úvodním slovu následuje rozbor současného stavu problematiky v České republice a pohled na vývoj výroby elektřiny z OZE. ...
  • Obnovitelné zdroje energie pro majitele rodinných domků 

   Author: Héder Zsolt; Supervisor: Geuss Erik; Opponent: Kučerková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Ocenění odběrového diagramu velkého železničního dopravce 

   Author: Král Filip; Supervisor: Pavlátka Pavel; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Oceňování derivátů na elektřinu na energetických burzách 

   Author: Lev Tomáš; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Oceňování derivátů na elektřinu na energetických burzách 

   Author: Kratochvíl Štěpán; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Adamec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Off-grid hybridni systém zasobovani elektrickou energii 

   Author: Szántai Daniel; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Grygar Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Diplomová práca je zameraná na návrh hybridnej energetickej stanice pre obec ležiacu v oblasti bez pripojenia na centrálnu elektrickú sieť. Cieľom práce je modifikácia samostatne stojacej dieselovej stanice na hybridnú ...
  • Office 365, Google Apps - srovnání, využívání, přechody 

   Author: Zeidler Tomáš; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Online infrastrukturní nástroje - srovnání, možnosti, využití 

   Author: Ondrušová Kateřina; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Kočí Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Online kancelářské nástroje versus klasické office nástroje 

   Author: Svatoš Filip; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Šafránek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Opce v energetice 

   Author: Jiří Kanda; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Szeles Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá popisem opcí, používaných na trzích s elektrickou energií. V práci je za pomocí binomického oceňovacího modelu stanovena cena elektrické energie a v závislosti na ní i ceny opcí. Výsledky ...
  • Operating Modes Optimization for Hybrid Electric Energy Storage 

   Author: Fedkin Roman; Supervisor: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)