Now showing items 1015-1034 of 1047

  • Webový výukový systém pro zlepšování aktivní slovní zásoby 

   Author: Brožek Ondřej; Supervisor: Bureš Miroslav; Opponent: Frajták Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Wind Energy in Izmir - How to Face the Extra Demand Caused by the Population Increase? 

   Author: Atahan Ayhan; Supervisor: Makešová Michaela; Opponent: Kyncl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Tato práce byla napsána za účelem uspokojení mimořádné poptávky po elektřině, která bude způsobena nárůstem populace v Izmiru v příštích 10 letech s větrnou energií. Práce obsahuje předpoklady o tom, kolik elektřiny ...
  • Zajištění českého exportu proti kurzovému riziku 

   Author: Koukal Petr; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Kratochvíl Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Zajištění energetických potřeb turistického objektu 

   Author: Faltys Zdeněk; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Truxa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce se zabývá problematikou ostrovního provozu na příkladu vybraného objektu. Teoretická část se věnuje ostrovnímu systému a jeho komponentů, kde jsou popisovány jejich funkce v systému. Praktická část se věnuje ...
  • Zajištění napájení distribuční sítě PREdistribuce, a.s. z nadřazené přenosové soustavy ČEPS, a.s. v dlouhodobé perspektivě 

   Author: Hampl David; Supervisor: Votruba Stanislav; Opponent: Bemš Július
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   V této diplomové práci se zabývám teoretickým pohledem a následnou analýzou stávajícího stavu vytížení distribuční sítě na území hl. m. Prahy. Cílem této práce je nalezení vhodné doby a lokality pro realizaci nového uzlového ...
  • Zavedení elektrické sítě 

   Author: Votruba Jan; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Karajica Mirza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Zavedení Master Data Managementu a řešení datové kvality ve společnosti 

   Author: Koubek Ondřej; Supervisor: Drozen Pavel; Opponent: Náplava Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Zavedení revidované normy 17025 v podmínkách zkušebních laboratoří 

   Author: Šutka Jan; Supervisor: Černá Ladislava; Opponent: Knápek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   V roce 2018 vyšlo revidované znění normy ČSN EN ISO/IEC 17025 upravující všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. Norma prošla celkovou reorganizací a řada požadavků byla zestručněna či ...
  • Základní technologie baterií a jejich ekonomické zhodnocení 

   Author: Matouš Vojtěch; Supervisor: Hrzina Pavel; Opponent: Lachmanová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Cílem této práce je sestrojit vhodné ekonomické ukazatele, které jednoduše popisují vlastnosti vybraných bateriových technologií. Dalším cílem je porovnat tyto ukazatele v různých časových obdobích a~pokusit se predikovat ...
  • Základy čtvrté generace mobilních komunikací 

   Author: Abou Zaher Ahmad; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Podivínský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Zásady optimalizace solárního systému instalovaného na rodinném domě 

   Author: Štim Ľuboš; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Krejcar Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Zásobování budov teplem pomocí rychle rostoucích dřevin 

   Author: Solar Michal; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Zásobování elektřinou izolovaného spotřebitele na Sibiři 

   Author: Dmitrii Peremitin; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Linhartová Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Tento článek popisuje řešení problému dodávky energie v podniku na severu. Cílem této práce je prostudovat různé možnosti napájení podniku a vybrat ekonomicky a technicky nejvýhodnější variantu. Pro dosažení těchto cílů ...
  • Zásobování rodinného domu energií 

   Author: Vlček Michal; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Šafránek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem této bakalářské práce "Zásobování rodinného domu energií " je určit spotřebu elektrické energie v rodinném domě ve Strakonicích a spočítat, jaké jsou náklady na elektrickou energii. Dále chci zjistit vliv již instalované ...
  • Zásobování rodinného domu energií 

   Author: Burda Michal; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Truxa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Diplomová práce se zabývá zásobováním energií staršího rodinného domu v rekonstrukci se současnými legislativními podmínkami a dotačními možnostmi. Nejdříve jsou stanoveny energetické potřeby rodinného domu, jako tepelné ...
  • Zdroje neutronů a ekonomika jejich produkce 

   Author: Kořínek Jan; Supervisor: Kubeš Pavel; Opponent: Břeň David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zdroje pro výrobu elektřiny v ČR - PPC Počerady 

   Author: Šmíd Jakub; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Zdroje využitelných forem energie pro rodinný dům 

   Author: Dubravský Radek; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Kučerková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zhodnocení mycího procesu u technologie pájení přetavením 

   Author: Froš Denis; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Umlauf Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   Bakalářská práce se věnuje mycímu procesu desek plošných spojů. Rovněž zahrnuje témata, která úzce korespondují se současnou problematikou růstu dendritů. Obsahuje část ekonomickou, která se zbývá náklady související s ...
  • Ziskovost regulovaných energetických firem 

   Author: Krupová Kristína; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Krejcar Rostislav
   Predkladaná práca sa zaoberá ziskovosťou regulovaných energetických firiem v ČR a SR. V práci sú vytýčené štyri hlavné ciele. Prvým cieľom je prehľad o legislatíve a regulácii energetických firiem v ČR a SR. Druhým cieľom ...