Now showing items 819-838 of 1013

  • Tarify elektřiny ve vybraných zemích EU z pohledu zákazníka 

   Author: Ibl Filip; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Bakalářská práce se věnuje regulované složce ceny za elektrickou energii. Základem práce je stanovení přístupů k tvorbě tarifní struktury, které reagují na výzvy, před kterými stojí současná energetika. V druhé části práce ...
  • Technical and economical evaluation of airport power supply system 

   Author: Prima Anatoliy; Supervisor: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Technické a ekonomické posouzení možností vytápění rodinného domu 

   Author: Kamila Roučková; Supervisor: Straka Libor; Opponent: Kučerková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdroje vytápění konkrétního rodinného do-mu. K určení vhodného zdroje vytápění je potřeba vypočítat tepelné ztráty, opírající se o legislativu, která je popsána v první čísti této ...
  • Technicko-ekonomická analýza provozu Microgrids 

   Author: Čerňanová Katarína; Supervisor: Vybíralík František; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Cieľom tejto práce je vykonať technicko - ekonomickú analýzu prevádzkovania Microgrids sietí. V prvej kapitole je stručný prehľaď platnej legislatívy. Ďalšia časť práce sa venuje technickej analýze Microgrids sietí. Jedna ...
  • Technicko-ekonomická optimalizace rekonstrukce rodinného domu 

   Author: Vrbecký Karel; Supervisor: Beranovský Jiří; Opponent: Jäger Milan
   V této diplomové práci je popsána aktuální kategorizace budov z hlediska energetické náročnosti. Dále je představen konkrétní objekt, u kterého je po technické i ekonomické stránce zhodnocen jeho současných stav hospodaření ...
  • Technicko-ekonomická optimalizace řízení vlastní spotřeby 

   Author: Spálenka Petr; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Polák Roman
   Tato práce popisuje důležité prvky vlastní spotřeby uhelné elektrárny. Určuje největší spotřebiče v elektrárně a pro napájecí čerpadlo vypočítává nejlepší variantu regulace průtoku. Pro výpočet ekonomické efektivnosti ...
  • Technicko-ekonomická studie možností aktualizace firemních webových stránek 

   Author: Kopecký Jan; Supervisor: Hronza Radek; Opponent: Náplava Pavel
   Práce se zabývá problematikou optimalizace a aktualizace firemních webových stránek. Ty jsou zdrojem informací pro většinu zákazníků i zaměstnanců. Teoretická část se zabývá historií internetu a jeho vývojem do současné ...
  • Technicko-ekonomická studie možností aktualizace firemních webových stránek 

   Author: Kopecký Jan; Supervisor: Hronza Radek; Opponent: Náplava Pavel
   Práce se zabývá problematikou optimalizace a aktualizace firemních webových stránek. Ty jsou zdrojem informací pro většinu zákazníků i zaměstnanců. Teoretická část se zabývá historií internetu a jeho vývojem do současné ...
  • Technicko-ekonomická studie možností aktualizace firemních webových stránek 

   Author: Kopecký Jan; Supervisor: Hronza Radek; Opponent: Náplava Pavel
   Práce se zabývá problematikou optimalizace a aktualizace firemních webových stránek. Ty jsou zdrojem informací pro většinu zákazníků i zaměstnanců. Teoretická část se zabývá historií internetu a jeho vývojem do současné ...
  • Technicko-ekonomická studie využití kabelů s polyetylenovou izolací pro rekonstrukci rozvodu elektrické energie napájející objekt 

   Author: Nikolaeva Irina; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Švec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   In my muster thesis I investigated the issue of the possible reconstruction of the power supply scheme in the Tomsk enterprise of heavy industry "Sibelektromotor". The urgency of the work lies in old-fashioned material ...
  • Technicko-ekonomické bezpečnostní hodnocení výstavby 3. a 4. bloku JE Temelín 

   Author: Šťastný Ondřej; Supervisor: Frýbort Jan; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Technicko-ekonomické porovnání nabídek ISP na mobilní připojení domácích uživatelů 

   Author: Vackář Martin; Supervisor: Šafránek Jaroslav; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Technicko-ekonomické porovnání nabídek ISP na stacionární připojení domácích uživatelů 

   Author: Ulrich Petr; Supervisor: Šafránek Jaroslav; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Technicko-ekonomické porovnání nabídek webhostingových služeb pro malé firmy 

   Author: Kotrbáček Jan; Supervisor: Šafránek Jaroslav; Opponent: Grünwald Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Technicko-ekonomické posouzení výměny kouřových ventilátorů v elektrárně Mělník II 

   Author: Popelková Pavla; Supervisor: Fialka Václav; Opponent: Jäger Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Technicko-ekonomické posouzení výměny plynové turbíny v paroplynové elektrárně 

   Author: Hroníček David; Supervisor: Jäger Milan; Opponent: Piskač Marek
   Diplomová práce je vypracována na základě poskytnutých údajů ze společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. Zabývá se problematikou výměny spalovacích turbín v obou identických blocích paroplynové elektrárny (PPC) ...
  • Technicko-ekonomické zhodnocení spotřeby energie v RD 

   Author: Grecman Daniel; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Mercel Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-12)
   Diplomová práce se zabývá technicko-ekonomickým zhodnocením spotřeby energie v rodinném domě. Je rozdělena na dvě hlavní části. V teoretické části práce jsou popsány faktory ovlivňující spotřebu energie a legislativa ...
  • Technicko-ekonomické zhodnocení spotřeby energie v RD 

   Author: Hejč Aleš; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Mercel Břetislav
  • Technickoekonomická analýza provozu elektromobilů pro firemní účely 

   Author: Adam Balon; Supervisor: Kučerková Blanka; Opponent: Dvořáček Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
   Bakalářská práce se zabývá technickoekonomickou analýzou elektromobilu pro firemní účely. První část teoretické části je zaměřena na aktuální stav elektromobility v českých zemích a u dalších evropských států, kde jsou ...
  • Technický a ekonomický návrh fotovoltaické elektrárny pro potřeby rodinného domu 

   Author: Mária-Anna Turociová; Supervisor: Straka Libor; Opponent: Makešová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Bakalářská práce se zabývá technickým návrhem fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného domu a ekonomickým zhodnocením tohoto návrhu. V teoretické části je popsána současná situace obnovitelných zdrojů ve světě a v České ...