Now showing items 147-166 of 1047

  • Calculation of Integrated protection of electrical equipment 

   Author: Agata Kalganova; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Ehrenberger Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   The goal of this work is to develop a methodology for the integrated calculation of the protection of electrical equipment. A comprehensive calculation is a joint calculation of the earthing and protection system. Short ...
  • Cenová regulace v elektroenergetice uplatňovaná ERÚ 

   Author: Drahý Jan; Supervisor: Vrbová Ludmila; Opponent: Němeček Blahoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Ceny a tarify v elektroenergetice 

   Author: Valeriia Shiliaeva; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Krejcar Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Hlavním cílem této bakalářské práci je porovnání tarifů a cen elektřiny v České republice a zahraničí. Nejdříve je zde popsána struktura tarifů v ČR a vyhodnocení cenově orientovaných složek pro vybrané domácnosti. Dále ...
  • Ceny a tarify v plynárenství 

   Author: Kseniia Pecheritca; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Krejcar Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato práce se zabývá zkoumáním cen a tarifů zemního plynu v České republice a zahraničí. Na základě ceníků českých dodavatelů se vypočítávají platby za zemní plyn podle velikosti roční spotřeby modelového zákazníka. Podle ...
  • Ceny elektřiny pro velkoodběratele 

   Author: Vencelík Martin; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Predmetom tejto práce je analýza vývoja a úrovne cien elektriny a jej komponentov veľkých odberateľov v ČR a vo vybraných krajinách EU. V prvej časti vysvetlujem dôležitosť regulácie a jej vplyv na štruktúru ceny elektriny. ...
  • Ceny tepla z centrálního zásobování teplem a jejich vývoj 

   Author: Vrbata Luboš; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Ceny tepla z CZT a jejich vývoj 

   Author: Caisl Petr; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Trinkl Aleš
   Diplomová práce na téma Ceny tepla z CZT a jejich vývoj zpracovává čtyři základní oblasti. První oblast se věnuje popisu obecných principů při centralizované výrobě tepelné energie a technologickému popisu teplofikační ...
  • Chovaní feromagnetické kapaliny v nuceném oběhu 

   Author: Tomek Jakub; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Cingroš Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Chytré sítě a měření – současná situace a možnosti budoucího rozvoje 

   Author: Petrášek Jan; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Karajica Mirza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Cloud computing, virtualizace, ekonomická srovnání 

   Author: Drobný Martin; Supervisor: Moravec Zdeněk; Opponent: Bemš Július
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Cloud technologie a jejich využití v SMB segmentu 

   Author: Langer Lukáš; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Šimon Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Cloud technologie a jejich využití v SMB segmentu 

   Author: Šnajdr Richard; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Šafránek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Cloud, hosting versus interní instalace systémů 

   Author: Haba Tomáš; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Hronza Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Cloud, hosting versus interní instalace systémů 

   Author: Mastný František; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Kočí Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Comparison of methods for calculating parameters of a power supply system 

   Author: Andrey Neshcheretnev; Supervisor: Tashpulatov Sherzod; Opponent: Vrba Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   This paper discusses two methods for calculating the parameters of a power supply system – paper based approach (PBA) and computer based approach (CBA). We study the load data of the metallurgical plant. PBA and CBA results ...
  • Cost of electrical energy in complex energy system 

   Author: Doroshenko Alexandr; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Adamec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-03)
   Wind power is the most developing area in the Kazakhstan renewable energy market, but there are a lot of limitations on its integration into power system, including balancing activities. The main idea is to locally balance ...
  • CRM Cloud technologie a jejich využití v SMB segmentu 

   Author: Louda František; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • CRM systém pro podporu řízení projektů 

   Author: Horňák Pavel; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Podivínský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Čipové karty v řízení vztahu se zákazníkem 

   Author: Štofčík Peter; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Horák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Data analytical way to identify an appropriate attribution model for digital marketing 

   Author: Matoulek Matěj; Supervisor: Novotný Jakub; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První je teoretická, v níž je uvedeno prostředí digitálního marketingu, jsou vysvětleny základní pojmy a jsou popsány atribuční modely. Přehled dostupných atribučních modelů ...