Now showing items 701-720 of 1013

  • Realizace teplotně regulovatelného uzavřeného boxu pro 3D tiskárnu 

   Author: Oleksandr Chmel; Supervisor: Veselý Petr; Opponent: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Práce se věnuje návrhu a relizaci stavby uzavřeného boxu pro 3D tiskárnu i3 MK3S od firmy Prusa Research, umožňujicího regulaci vnitřní teploty a monitoring vlhkosti. Bakalářská práce se skladá ze čtyř hlavních částí: a ...
  • Regulace cen v energetice 

   Author: Foubík Oldřich; Supervisor: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Regulace distribučních společností v ČR a ve světě 

   Author: Lískovec Martin; Supervisor: Tupý Onřej; Opponent: Holasová Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Tato diplomová práce se zabývá regulací distribučních společnosti v České republice a ve vybraných zemích. V první části práce je popsána problematika přirozených monopolů, která je typická pro síťové odvětví distribuce ...
  • Regulace telekomunikačního trhu 

   Author: Aubrecht Jan; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Brabec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou a regulačními principy na trhu elektronických komunikací s ohledem na jejich ekonomické důsledky. Nejprve je studován postupný vývoj trhu v období liberalizace a harmonizace. Dále ...
  • Regulace trhu a vliv na efektivitu v energetice 

   Author: Minařík Lukáš; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Regulace trhu a vliv na efektivnost sítí 

   Author: Horák Petr; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Holasová Adéla
   Cílem této diplomové práce je určení vlivu regulace odvětví distribuce elektřiny na efektivitu. V první části práce je uvedeno stručné seznámení s odvětvím elektroenergetiky, a také obecný popis právních předpisů ovlivňující ...
  • Regulace v sektoru telekomunikací 

   Author: Kateřina Kronďáková; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Kudrnáčová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Diplomová práce „Regulace v sektoru telekomunikací“ je rozdělena do dvou hlavních celků. První část diplomové práce je zaměřena na zhodnocení legislativního vývoje sektorové regulace v odvětví elektronických komunikací. ...
  • Regulovatelný zdroj napětí do automobilu 

   Author: David Hrala; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Bakalářská práce se zaměřuje na výběr nejvhodnějšího typu zdroje k následné konstrukci regulovatelného zdroje napětí do automobilu. V práci jsou popsány lineární zdroje a topologie spínaných zdrojů, dále je provedena ...
  • Reklama na českém spotřebitelském trhu 

   Author: Budková Michaela; Supervisor: Vysekalová Jitka; Opponent: Hronza Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Rekonstrukce elektrické části podzemního zásobníku plynu Dolní Dunajovice 

   Author: Řehořová Barbora; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Lžičař Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na technický návrh a ekonomické vyhodnocení úpravy elektrického napájení podzemního zásobníku plynu Dolní Dunajovice. Důvodem úpravy je možná úspora na množství nakupované elektřiny pomocí ...
  • Rekonstrukce rozvodu elektřiny v suterénu bytového domu 

   Author: Bláha David; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá navržením a zhodnocením možností centralizace odběrů elektřiny v domech bytového družstva. Hlavním předpokladem centralizace byla úspora na stálých poplatcích při platbách za elektřinu. V práci jsem ...
  • Rekuperace tepla z odpadní vody 

   Author: Malý Jan; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Beranovský Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Rekuperace tepla z větraného vzduchu 

   Author: Borufka Martin; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Renewable Energy Consumption and Economic Growth in European Union Countries 

   Author: Mehmet Tohma; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Tato studie analyzuje vztah mezi užíváním obnovitelné energie a ekonomickým růstem na případě zemí Evropské unie. Na základě regresní analýzy panelových dat má za cíl prokázat pozitivní dopad spotřeby obnovitelné energie ...
  • Research and simulation of power systems using renewable energy 

   Author: Kavteladze Temuri; Supervisor: Knápek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Residential Building Power Supply with Renewable Energy Sources 

   Author: Anton Makarov; Supervisor: Kučerková Blanka; Opponent: Macholda František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Současný výzkum je zaměřen na ekonomický odhad obnovitelné energetické účinnosti v regionech s nízkým větrným potenciálem. Problém je v tom, že v některých regionech, jako je například Ruská federace, je využívání obnovitelných ...
  • Residential Building Power Supply with Renewable Energy Sources 

   Author: Anton Makarov; Supervisor: Kučerková Blanka; Opponent: Macholda František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Současný výzkum je zaměřen na ekonomický odhad obnovitelné energetické účinnosti v regionech s nízkým větrným potenciálem. Problém je v tom, že v některých regionech, jako je například Ruská federace, je využívání obnovitelných ...
  • Revize a návrh řešení sítě NN Vrbice, Samoty 

   Author: Levý Jan; Supervisor: Šlajs Petr; Opponent: Jiřička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Risk analýza pájení čipů 

   Author: Veselý Petr; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Šimek Miroslav
   Tato bakalářská práce se věnuje tématu pájení. V první části je popsána obecně technologie pájení - aplikace, materiály, pouzdra používaných součástek, postupy - se zaměřením na pouzdra typu BGA. Dále jsou popsány chyby, ...
  • Rizika podnikání 

   Author: Audolenský Ondřej; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Spiesová Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)