Now showing items 336-355 of 1013

  • Historická analýza akciových indexů 

   Author: Čeřovský Jiří; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Králík Tomáš
   Tato bakalářská práce se zabývá historickou analýzou akciových indexů. Pro analýzu jsem zvolil americký index Dow Jones Industrial Average, německý Deutscher Aktienindex a český index Burzy cenných papírů Praha. Cílem této ...
  • Historie e-aukcí a e-tržišť na trzích B2B 

   Author: Sedlák Vladimír; Supervisor: Koutek Tomáš; Opponent: Kemr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hodnocení efektivity pracovních týmů 

   Author: Urban David; Supervisor: Krauz Vlastimil; Opponent: Pastor Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Hodnocení efektivnosti energeticky úsporných opatření 

   Author: Sedlák Petr; Supervisor: Valentová Michaela; Opponent: Podivínský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Práce se zabývá ekonomickým hodnocením opatření, používaných na vytápění objektů a teplou vodu. Teoretická část práce představuje různé možnosti opatření a metody pro hodnocení takovýchto projektů. Hlavní část práce ...
  • Hodnocení firmy s použitím modelu excelence EFQM 

   Author: Svoboda Martin; Supervisor: Jandera Jan; Opponent: Mach Pavel
   Tato diplomová práce představuje pojem kvalita a popisuje v současnosti nejrozšířenější koncepce systému managementu kvality. Dále se věnuje analýze a popisu Modelu excelence EFQM. Jejím cílem je provést ohodnocení současného ...
  • Hodnocení firmy s použitím modelu excelence EFQM 

   Author: Vančo Tomáš; Supervisor: Jandera Jan; Opponent: Formánek Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce vysvětluje pojem kvalita a jeho historii, stejně jako Systémem managementu kvality a proces kontroly kvality. Následně popisuje nejrozšířenější koncepce kvality, po-užívané v současnosti. Práce dále představuje ...
  • Hodnocení investic do využití cloudů 

   Author: Pilecký Vít; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Hronza Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Hodnocení investic v prostředí regulované distribuční společnosti 

   Author: Majzúnová Michaela; Supervisor: Kocourek Tomáš; Opponent: Vastl Jaromír
   Táto diplomová práca sa zaoberá hodnotením ekonomickej efektívnosti investičných akcií regulovanej distribučnej spoločnosti. Teoretická časť je zameraná na reguláciu obecne, cenovú reguláciu a jej realizáciu v oblasti ...
  • Hodnocení provozu teplárny při spoluspalování biopaliva s fosilním palivem 

   Author: Bejbl Jan; Supervisor: Habřinský Jindřich; Opponent: Jäger Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hodnocení rekonstrukce malé vodní elektrárny 

   Author: Šmaus František; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Krejcar Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato práce se zabývá zhodnocením, zdali rekonstrukce malé vodní elektrárny proběhla ve vhodném termínu a jestli je samotná rekonstrukce výnosná. Pro vyřešení této otázky bylo využito hlavních ekonomických metod pro rozhodování ...
  • Hodnocení spolehlivosti distribuční sítě; 

   Author: Dobšovič Adam; Supervisor: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Hodnocení změny palivové základny teplárenského zdroje 

   Author: Kristýna Petrová; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-15)
   Práce popisuje teplárenský zdroj využívající technologie kombinované výroby elektřiny a tepla. Popisuje omezení a možnosti takového zdroje. Přímo pro teplárnu Trmice stanovuje konkrétní možnosti změny palivové základny. A ...
  • Hospodárná velikost transformátorů vvn/vn 

   Author: Hron Jakub; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Práce se zabývá parametry pro návrh transformátoru, principem činnosti transformátoru a popisuje elektrizační soustavu v ČR. Vysvětluje hospodárné zatížení a výstupem práce jsou nákladové křivky pro určení optimální velikosti ...
  • Hospodárný provoz transformátoru 

   Author: Pilous Martin; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Hejhal Martin
   Transformátor je elektrický netočivý stroj, který se užívá především ke změně napětí. Sestává ze dvou a více elektrických vinutí kolem společného magnetického obvodu. Pravidelnou diagnostikou lze odhalit vznikající vady a ...
  • Hospodárný průřez vedení 

   Author: Foubík Jindřich; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Hybrid electric supply system for Baikalskoe village 

   Author: Pliusnin Aleksei; Supervisor: Tashpulatov Sherzod; Opponent: Hájek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-31)
   At present time a conventional solution for electricity supply is to set up an overhead transmission line from the nearest substation. Baikalskoe village is connected to centralized electricity grid via single-circuit ...
  • Hybrid power plant for power supply of autonomous objects 

   Author: Ivan Zhdanov; Supervisor: Makešová Michaela; Opponent: Musálek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   The aim of this thesis is economic evaluation of integration result renewable energy sources in autonomous gas-oil objects. Most of such objects in Russia are not connected to the central network system and have expensive ...
  • Hybrid Power Plant for the Power Supply of a Rural Area 

   Author: Alena Pavlova; Supervisor: Bemš Július; Opponent: Karajica Mirza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   The main task of this thesis is to find a solution to the problem of decentralized power supply in remote areas of Russia. Most often the decentralized power supply is carried out using diesel generators. This method is ...
  • Hybrid power supply in the Koyda village 

   Author: Andrey Kurganovskiy; Supervisor: Tashpulatov Sherzod; Opponent: Vybíralík František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   The aim of this thesis is to integrate renewable energy sources in villages on the arctic side. Most of locations on the arctic side in Russia are not connected to the central network system and have expensive power supplied ...
  • I4Tracking - uplatnění technologie v marketingových studiích 

   Author: Motl Michal; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Červenka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)