Now showing items 572-591 of 983

  • Parametry a použití přečerpávacích vodních elektráren 

   Author: Budín Jan; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Jäger Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Parametry transformátorů vn/nn a jejich technické a ekonomické porovnání 

   Author: Pilous Martin; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Bejbl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Parametry transformátorů vvn/vn a jejich technické a ekonomické porovnání 

   Author: Hrubý Tomáš; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-02-06)
  • Parametry venkovních a kabelových vedení a jejich technické a ekonomické porovnání 

   Author: Řehořová Barbora; Supervisor: Vastl Jaromír; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Pájené a lepené elektricky vodivé spoje 

   Author: Oldřich Moravec; Supervisor: Černohous Josef; Opponent: Makešová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Bakalářská práce se zabývá porovnáním dvou metod propojování vodivých cest mezi deskou plošného spoje a elektronickou součástkou. První metoda je tvorba elektricky vodivých spojů s pomocí pájecí pasty a druhá metoda je s ...
  • Pájení v elektrotechnice 

   Author: Vít Machalický; Supervisor: Beshajová Pelikánová Ivana; Opponent: Horák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-27)
   Práce se zabývá dělením pájení na kusovou a hromadnou výrobu. Popisuje různé druhy výroby a zařazuje je. Dále charakterizuje vybrané pájky a tavidla. Je zde zkoumán vliv vybraných tavidel a na smáčitelnost pájek. V ekonomické ...
  • Platby za elektřinu v domácnosti 

   Author: Norbert Kanaloš; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Dvořáček Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá poplatky za elektřinu u maloodběrů. Nejdříve je popsána struktura ceny elektřiny v České republice, definice odběrných míst a příklad konkrétního vyúčtování. Ve druhé části se představí tři ...
  • Plán IT strategie a infrastruktury v malé firmě 

   Author: Valek Samuel; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Zoubek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá plánom IT stratégie a infraštruktúry pre spoločnosť Medicton Group s.r.o., v nadväznosti na aktuálnu situáciu v spoločnosti. Cieľom práce je analyzovať a navrhnúť možné riešenia tejto ...
  • Podnikatelský plán - slévárna 

   Author: Klement Peter; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Podnikatelský plán firmy 

   Author: Trojánek Pavel; Supervisor: Fojtík David; Opponent: Šafránek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Podnikatelský plán prodeje SW produktu 

   Author: Kushukov Artur; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Účelem této diplomové práce je zpracování podnikatelského záměru na vývoj počítačových her. V práci jsou vypočítány náklady na vzniklou pobočku a případné zisky. Výstupem bakalářské práce je částečně sestavený business ...
  • Podnikatelský plán realizace chytrých zahrad 

   Author: Růžička Vojtěch; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Kučerková Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   V práci je zpracován kompletní podnikatelský plán pro firmu, zabývající se realizací chytrých zahrad. V první části je popsáno technologické řešení chytrých zahrad. Nejprve je popsán řídící systém, jeho základní prvky a ...
  • Podnikatelský záměr pro rezervační systém 

   Author: Douda Tomáš; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Podnikání a elektronická hudba 

   Author: Bokisch Vít; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Hronza Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Podpora obnovitelných zdrojů elektřiny 

   Author: Eliška Urbanová; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Krejcar Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Práce se věnuje problematice obnovitelných zdrojů elektrické energie, konkrétně větrnou energií. V teoretické rovině se práce zabývá legislativou a aukcemi energií. Dále se práce zaměřuje na technické a ekonomické parametry ...
  • Podpora podnikání pomocí nástrojů společnosti GOOGLE 

   Author: Eisner Daniel; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Stach Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Podpora pro hodnocení efektivnosti investic 

   Author: Hönig David; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • PoE switche v síťové infrastruktuře kamerových dohledových systémů 

   Author: Skořepa Vratislav Pavel; Supervisor: Hofman Radek; Opponent: Zoubek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato práce se zabývá analýzou tržního segmentu výrobců a dodavatelů kamerových dohledových systémů. Na základě zjištěných požadavků bude vybrán nejvhodnější PoE switch z produktového portfólia společnosti ZyXEL. Pro zvolený ...
  • Pohotovostní spotřeba energie (standby) elektrospotřebičů 

   Author: Dubravský Radek; Supervisor: Valentová Michaela; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Pojetí, klasifikace a měření ekonomického rizika investičních projektů 

   Author: Tešinský Matej; Supervisor: Pastor Otto; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)