Now showing items 134-153 of 1013

  • Balanced Scorecard a jeho použití v praxi 

   Author: Černý Martin; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Kočí Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bateriové úložiště pro domácnost s využitím solárních panelů 

   Author: Mikuláš Prouza; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématikou použití solárních panelů s bateriovým úložištěm v domácnosti. Teoretická část se věnuje obnovitelným zdrojům energie, bateriovým úložištím a využití úložiště se solárními panely. ...
  • Benchmarking cloudových řešení na základě dat ze síťového provozu 

   Author: Uhlíř Vojtěch; Supervisor: Kencl Lukáš; Opponent: Klíma Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Předmětem této diplomové práce je inovativní metoda pro porovnání cloudových poskytovatelů z hlediska síťové odezvy globálních cloudových služeb. K získání reálných dat byla zasádně rozšířena a vylepšena existující platforma ...
  • Benchmarking ekonomických informačních systémů (ERP) 

   Author: Drobný Lukáš; Supervisor: Karajica Mirza; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bezpečnostní rizika komunikace prostřednictvím moderních mobilních zařízení 

   Author: Brejcha Jiří; Supervisor: Hofman Radek; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Bezpečnostní specifika provozu aplikací v prostředí cloudu 

   Author: Šefránek Jan; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Dobiáš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Budování značky v prostředí akademických institucí 

   Author: Aleš Górecki; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Pešek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Diplomová práce se zabývá problematikou marketingu a budování značek v prostředí akademických institucí. Práce je rozdělena na několik částí. V první části jsou vymezeny klíčové pojmy a představeny analytické metody, použité ...
  • Business, market and economic anylysis for a photovoltaic company to enter Turkish market 

   Author: Özelçi Mert; Supervisor: Podivínský Tomáš; Opponent: Mach Pavel
   Obnovitelné zdroje energie se stávají stále populárnějšími a v mnoha případech i nenahraditelnými. Solární energie je jedním z nejslibnějších obnovitelných zdrojů pro ohřev a výrobu elektřiny. Cílem této diplomové práce ...
  • Bussines plán technologického projektu formule Student na ČVUT&nbsp 

   Author: Záruba Tomáš; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Dobiáš Martin
   Bakalářská práce se zabývá tvorbou a realizací business plánu k výrobě elektroformule FSE.03., která vznikla pro potřeby technickoekonomických disciplín v soutěži Formula Student. V teoretické části se popisuje především ...
  • Byznys analýza projektu přechodu z ICT on-premise do cloudového prostředí 

   Author: Mráz Jan; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Slabý Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou přechodu z on-premise řešení na řešení založené na cloud computingu z pohledu projektového řízení a vytvoření nástroje na odhad nákladů pro analýzu v tomto projektu. %Hlavním obsahem ...
  • Calculation of Integrated protection of electrical equipment 

   Author: Agata Kalganova; Supervisor: Vítek Miroslav; Opponent: Ehrenberger Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
   The goal of this work is to develop a methodology for the integrated calculation of the protection of electrical equipment. A comprehensive calculation is a joint calculation of the earthing and protection system. Short ...
  • Cenová regulace v elektroenergetice uplatňovaná ERÚ 

   Author: Drahý Jan; Supervisor: Vrbová Ludmila; Opponent: Němeček Blahoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Ceny a tarify v elektroenergetice 

   Author: Valeriia Shiliaeva; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Krejcar Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Hlavním cílem této bakalářské práci je porovnání tarifů a cen elektřiny v České republice a zahraničí. Nejdříve je zde popsána struktura tarifů v ČR a vyhodnocení cenově orientovaných složek pro vybrané domácnosti. Dále ...
  • Ceny a tarify v plynárenství 

   Author: Kseniia Pecheritca; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Krejcar Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato práce se zabývá zkoumáním cen a tarifů zemního plynu v České republice a zahraničí. Na základě ceníků českých dodavatelů se vypočítávají platby za zemní plyn podle velikosti roční spotřeby modelového zákazníka. Podle ...
  • Ceny elektřiny pro velkoodběratele 

   Author: Vencelík Martin; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Pavlátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Predmetom tejto práce je analýza vývoja a úrovne cien elektriny a jej komponentov veľkých odberateľov v ČR a vo vybraných krajinách EU. V prvej časti vysvetlujem dôležitosť regulácie a jej vplyv na štruktúru ceny elektriny. ...
  • Ceny tepla z centrálního zásobování teplem a jejich vývoj 

   Author: Vrbata Luboš; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Králík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Ceny tepla z CZT a jejich vývoj 

   Author: Caisl Petr; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Trinkl Aleš
   Diplomová práce na téma Ceny tepla z CZT a jejich vývoj zpracovává čtyři základní oblasti. První oblast se věnuje popisu obecných principů při centralizované výrobě tepelné energie a technologickému popisu teplofikační ...
  • Chovaní feromagnetické kapaliny v nuceném oběhu 

   Author: Tomek Jakub; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Cingroš Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Chytré sítě a měření – současná situace a možnosti budoucího rozvoje 

   Author: Petrášek Jan; Supervisor: Starý Oldřich; Opponent: Karajica Mirza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Cloud computing, virtualizace, ekonomická srovnání 

   Author: Drobný Martin; Supervisor: Moravec Zdeněk; Opponent: Bemš Július
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)