Now showing items 517-536 of 1051

  • Nasazení open-source software do firemního prostředí 

   Author: Hlavizna Jakub; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Šafránek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Náhrada stávajícího zdroje pro start ze tmy v uhelné elektrárně 

   Author: Jakub Zapletal; Supervisor: Makešová Michaela; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-27)
   Bakalářská práce se zabývá náhradou stávajícího zdroje záložní energie a nalezením optimálního technologicko-ekonomického řešení. Bakalářská práce se skládá z jednotlivých částí, v první části je uveden současný technologický ...
  • Náklady malosériové výroby závodní formule s elektrickým pohonem 

   Author: Holínek Tomáš; Supervisor: Houf Zdeněk; Opponent: Vašíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Náklady na energii v domácnostech 

   Author: Samoylova Valeriya; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Tématem této bakalářské práce byly náklady na energie v domácnostech. V teoretické části byl popsán energetický sektor hospodářství České republiky a náklady na energie v domácnosti, včetně jejich struktury a nákladů na ...
  • Náklady na energii v domácnostech 

   Author: Linhartová Adéla; Supervisor: Vašíček Jiří; Opponent: Podivínský Tomáš
   Tato práce se zabývá strukturou nákladů na energii v domácnostech. Jsou zde rozebrány nejdůležitější spotřebiče, které spotřebovávají nejvíce energie. Poté je zde popsána celková spotřeba energie v České republice a struktura ...
  • Náklady výroby Teplárny Strakonice 

   Author: Roub Jan; Supervisor: Beneš Martin; Opponent: Ošlejšek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Nástroje pro podporu týmové spolupráce 

   Author: Špeta Michal; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Ručka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návratnost projektu bioplynové stanice 

   Author: Hrabal Michal; Supervisor: Adamec Marek; Opponent: Beneš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh a dimenzování zdroje DC/DC napětí 

   Author: Sihlovec Daniel; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh a ekonomické zhodnocení malé FVE 

   Author: Vojtěch Češík; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Makešová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem malé hybridní fotovoltaické elektrárny a jeho ekonomickým zhodnocením. Je v ní popsán očekávaný budoucí vývoj elektroenergetiky, a především fotovoltaiky v České republice. Následně ...
  • Návrh a optimalizace provozu PV systému s bateriovým úložištěm pro průmyslový objekt 

   Author: Vojtěch Češík; Supervisor: Králík Tomáš; Opponent: Kocourek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a optimalizací provozu fotovoltaického systému s bateriovým úložištěm pro průmyslový objekt. Je v ní popsán současný stav a také očekávaný budoucí vývoj v sektoru elektroenergetiky a ...
  • Návrh a realizace střídače malého výkonu 

   Author: Vojtěch Čanda; Supervisor: Bauer Jan; Opponent: Mikeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá procesem návrhu a realizace střídače, včetně jeho ekonomického zhodnocení. Text obsahuje úvod do problematiky, proces návrhu, jakož i chyb, ke kterým může dojít. Dále obsahuje náklady na ...
  • Návrh auditního dotazníku pro interní audity systému managementu kvality 

   Author: Šelepová Jiřina; Supervisor: Jandera Jan; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh auditního dotazníku pro interní audity systému managementu kvality (SMK) 

   Author: Ilona Shevchenko; Supervisor: Jandera Jan; Opponent: Mach Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Návrh auditního dotazníku pro interní audit systému managementu kvality. Diplomová práce, Praha 2020. Diplomová práce se věnuje systému managementu kvality společnosti Bioline Products, s.r.o. a návrhu auditního dotazníku ...
  • Návrh databáze technologií využívajících obnovitelné zdroje energie pro drobné investory 

   Author: Maurerová Veronika; Supervisor: Nobilis Luboš; Opponent: Šedek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh elektrického napájení a vnitřní instalace v průmyslovém podniku 

   Author: Vladislav Kan; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Vítek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Tato práce se zabývá návrhem napájení průmyslového podniku z rozvodné sítě a návrhem vlastního elektrického rozvodu pro uvedený podnik (včetně jednotlivých komponent). V teoretické části, za účelem seznámení, je uveden ...
  • Návrh elektroinstalace rodinného domu 

   Author: Černý Jakub; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Holasová Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Tato práce se zabývá návrhem elektroinstalace v rodinném domě a veškerými zákony a vyhláškami, které s tímto tématem souvisejí. Dále pojednává o návrhu připojení rodinného domu k distribuční síti, včetně způsobu provedení ...
  • Návrh elektroinstalace rodinného domu 

   Author: Šimka Pavel; Supervisor: Bouček Stanislav; Opponent: Knápek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Práce se věnuje seznámení se zaváděním elektroinstalace rodinného domu a samotným návrhem elektroinstalace. Návrh zahrnuje způsob připojení na distribuční síť, výkresy pro zapojení silnoproudých i slaboproudých rozvodů, ...
  • Návrh fotovoltaického systému rodinného domu 

   Author: Marek Bistřický; Supervisor: Klein Vít; Opponent: Černohous Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Tato bakalářská práce pojednává o obnovitelných zdrojích energie, zejména pak o energii solární. Nejprve je probírán potenciál solární energie a způsob jejího získávání, tedy popis principu a základních komponent fotovoltaické ...
  • Návrh inovace vybraného segmentu trhu 

   Author: Górecki Aleš; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Dobiáš Martin
   Bakalářská práce se zabývá inovacemi v odvětví vína. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje vymezení pojmů a představení analytických nástrojů, vhodných pro formulování inovativní ...