Poslední příspěvky

 • Zlepšení stability elektrizační soustavy pomocí grid-forming řízení výkonové elektroniky 

  Autor: Lavr Vetoshkin; Vedoucí práce: Müller Zdeněk; Oponent práce: Noháč Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-21)
  Rostoucí penetrace obnovitelných zdrojů energie v elektrizační soustavě vede ke snížení setrvačnosti systému z hlediska energie akumulované v rotujících hmotách. Schopnost elektrizační soustavy integrovat vetší podíl OZE ...
 • Algoritmy pro analýzu klinických MRI obrazů 

  Autor: David Kala; Vedoucí práce: Čmejla Roman; Oponent práce: Jiroušek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-07)
  Magnetická resonance (MRI) hraje v současné době klíčovou roli při studiu mozkových onemocnění, jelikož umožňuje neinvazivně in-vivo popsat strukturální a funkční změny mozkové tkáně. S nástupem pokročilých MRI měření v ...
 • Elektrické vlastnosti dopovaného diamantu ve vysokém elektrickém poli 

  Autor: Nicolas Lambert; Vedoucí práce: Mortet Vincent; Oponent práce: Nebel Christoph
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-11-02)
  V této práci byl studován růst diamantových vrstev dopovaných borem a fosforem. Byla vyvinuta nová metoda zahrnující pulzní proudění plynu pro zvýšení inkorporace atomů fosforu do diamantu během procesu růstu. Pomocí této ...
 • A phonon-based approach to describe and harness nanoscale friction 

  Autor: Cammarata, Antonio
  (CTU in Prague, 2022)
  In this habilitation thesis, a novel description of nanoscale friction is presented. In order to develop an experimental model of the nanoscale friction, it is common practice to obtain the relevant parameters from a trial ...
 • Určování polohy pomocí vícecestného šíření s využitím strojového učení 

  Autor: Rostislav Karásek; Vedoucí práce: Pechač Pavel; Oponent práce: Prokeš Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-06)
  Vícecestné šíření rádiového signálu bývalo považováno za problém pro určování polohy, který bylo nutné potlačit. Avšak převratný nový přístup určování polohy s využitím vícecestného šíření způsobil posun paradigmatu, kdy ...
 • Rozvrhování s neurčitými dobami zpracování popsanými empirickými distribucemi 

  Autor: Antonín Novák; Vedoucí práce: Hanzálek Zdeněk; Oponent práce: Shabtay Dvir
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-28)
  Doba zpracování úlohy je jedním z nejdůležitějsích parametrů rozvrhovacích problémů, obšem je také jedním z těch, které je velmi obtížné získat - obvykle není znám, je drahý na měření nebo nemá deterministickou povahu. ...
 • Brachial occlusion method for non-invasive diagnostics of cardiovascular system 

  Autor: Fabián, Vratislav
  (CTU in Prague, 2022)
  In this interdisciplinary habilitation thesis, several problematics associated with the cardiovascular system (CVS) diagnostics using the innovated brachial cuff occlusion method of measuring pressure pulsations are ...
 • Processing and application of arterial spin labeling magnetic resonance imaging 

  Autor: Petr, Jan
  (CTU in Prague, 2022)
  This thesis focuses on the image processing methods for brain perfusion measurement using a magnetic resonance imaging (MRI) sequence called arterial spin labeling (ASL). We show the importance of dealing with brain ...
 • Interakce opticky aktivních tenkých diamantových vrstev s biomolekulami 

  Autor: Rufat Ibrahimov; Vedoucí práce: Potocký Štěpán; Oponent práce: Koller Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Když jsou dva atomy uhlíku v diamantové mřížce nahrazeny jedním atomem křemíku, vytvoří se defekty v diamantech, známé jako barevná centra Si-V. Volná místa Si-V mají charakteristický vrchol při 738-739[nm] a vykazují velký ...
 • Active distribution grids in European large-scale Multi Energy System Model 

  Autor: Steffen Kortmann; Vedoucí práce: Böttcher Luis; Oponent práce: Lízal Lubomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Planning of infrastructure is rather a matter of decades than years. Thus, even though the target years 2045+ seem far away, it is of significant importance to start planning the energy transition to a carbon emission free ...
 • Backend iQR navigačního systému 

  Autor: David Krejčí; Vedoucí práce: Šipoš Martin; Oponent práce: Navrátil Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-30)
  Práce za zabývá návrhem a implementací backendové části navigačního systému v rámci budovy využívající QR kódů k lokalizaci uživatele. Práce pokrývá analýzu, výběr technologií a počáteční implementaci aplikace. Výstupem ...
 • Studie proveditelnosti energetických úspor pro vybraný objekt nebo technologii 

  Autor: Stanislav Axman; Vedoucí práce: Beranovský Jiří; Oponent práce: Srdečný Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem opatření energetických úspor a snížení uhlíkové stopy obchodního centra. V první části je popsaná uhlíková stopa, její složení a hlavní přispěvatelé. Dále je v práci popsán technický ...
 • Řídicí strategie víceúrovňových měničů pro aplikace v elektrických pohonech 

  Autor: Norbert Kanaloš; Vedoucí práce: Kobrle Pavel; Oponent práce: Stejskal Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  This thesis is focused on the control strategy of the three-level neutral point clamped converter for variable speed drives and is divided into 2 parts. In the theoretical part are presented the conventional typologies of ...
 • Umělý agent pro experimenty v teorii her a behaviorální ekonomii 

  Autor: Tereza Nekovářová; Vedoucí práce: Hanžl Václav; Oponent práce: Šebek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-30)
  Cílem této bakalářské práce je vyvinout aplikaci určenou pro testováních různých parametrů lidského chování a rozhodování v jedné ze sociálně behaviorálních her (někdy také nazývanými „dilemma games“). V behaviorálních ...
 • Aplikace pro podporu hodnocení závěrečných prací 

  Autor: Viktoriia Havrylenko; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Pešek David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-30)
  Tato práce se zabývá analýzou způsobů a přístupů k provedení hodnocení závěrečných prací studentů bakalářského a magisterského studia různých univerzit. Na vytvořené analýze je postaven návrh a implementace první verze ...
 • Vysoká dostupnost v prostředí kontejnerizovaných aplikací 

  Autor: Daria Fedorova; Vedoucí práce: Náplava Pavel; Oponent práce: Šebek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-30)
  Tato bakalářská práce je věnována problému vysoké dostupnosti v kontejnerovém prostředí. Analytická část se zaměřuje na analýzu vysoké dostupnosti jako klíčového požadavku systému, jeho metriky a metod implementace. Tato ...
 • Budoucnost fixního a mobilního internetového připojení a jeho vliv na rozvoj sítí 

  Autor: Zifan Han; Vedoucí práce: Hrad Jaromír; Oponent práce: Bešťák Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Tato práce nastiňuje dosavadní vývoj mobilních a pevných sítí a analyzuje jejich současný stav s ohledem na potřeby moderní společnosti a rostoucí význam komunikačních prostředků. Zabývá se architekturou 4G sítí, reflektuje ...
 • Rozpoznávání tanečního žánru z videozáznamu páru 

  Autor: Štěpán Křivánek; Vedoucí práce: Matas Jiří; Oponent práce: Hoffmann Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Navrhujeme vylepšení nedávné práce Petra Kouby, která se týká rozpoznávání společenských tanců z videa. Soustředili jsme se výhrádně na vizuální data, a abychom mohli naše výsledky porovnat, použili jsme stejné datasety. ...
 • Výpočet Ljapunovových exponentů z časových řad 

  Autor: Lejla Dobrić; Vedoucí práce: Lynnyk Volodymyr; Oponent práce: Shekhovtsov Oleksandr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Ljapunovovy exponenty jsou důležité pro charakterizaci atraktoru nelineárního dynamického systému a jeho citlivost na počáteční podmínky. Jinými slovy, Ljapunovovy exponenty nám říkají, kdy je systém chaotický. V této práci ...
 • Použití ROS2 pro manévrování ve vysoké rychlosti v autonomním řízení 

  Autor: Martin Endler; Vedoucí práce: Sojka Michal; Oponent práce: Štěpán Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
  Manévrování ve vysoké rychlosti při autonomním řízení je problematické bez řádné podpory real-time na straně softwaru. Na ČVUT je tým, který se účastní soutěže F1/10 Autonomous Driving Competition s autonomními modely aut. ...

Zobrazit další