Poslední příspěvky

 • Učení a vnímaní robotu v částečně neznámem prostředí 

  Autor: Vojtěch Šalanský; Vedoucí práce: Zimmermann Karel; Oponent práce: Novák Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-07)
  Mobilní roboty se v posledních letech stávají běžnou součástí záchranářských misí. Během nasazení je robot testován v extrémních podmínkách, jak ze senzorického hlediska (nízké osvětlení, prach nebo přítomnost hustého ...
 • Využití metod dielektrické spektroskopie k bezdemontážní diagnostice stavu izolace vysokonapěťových transformátorů 

  Autor: Ondrej Tereň; Vedoucí práce: Vedral Josef; Oponent práce: Florkowski Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-02)
  Táto práca zaoberá problematikou nedeštruktívnej diagnostiky vysoko napäťových strojov v odbore výroby elektrickej energie. Hlavný dôraz je kladený na meracie metódy slúžiace na posúdenie stavu izolácie týchto strojov. ...
 • Ovlivňování šíření elektromagnetických vln za použití umělých materiálů 

  Autor: Michal Červený; Vedoucí práce: Hazdra Pavel; Oponent práce: Šipuš Zvonimir
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-21)
  Tato práce se zabývá problematikou uměle vytvořených materiálů na bázi periodických struktur, konkrétně frekvenčně selektivními povrchy a metapovrchy. Hlavní důraz je kladen především na ovlivňování elektromagnetického ...
 • Využití symetrií v anténní modální analýze 

  Autor: Michal Mašek; Vedoucí práce: Čapek Miloslav; Oponent práce: Jakobus Ulrich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-21)
  Tato práce se zabývá uplatněním geometrických symetrií v řešení elektromagne-tických úloh. Bodové symetrie - tedy symetrie, které ponechávají alespoň jeden bod prostoru nedotčený - jsou využity v rámci metody momentů ...
 • Nové metody pro automatické měření osvětlenosti a ozvučení prostoru 

  Autor: Tomáš Drábek; Vedoucí práce: Holub Jan; Oponent práce: Počta Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-14)
  Lidé tráví velkou část dne uvnitř budov, ať už se jedná o jejich domovy, pracoviště, školy, výrobní haly, nebo jiné budovy. Z tohoto důvodu je kladen důraz na zajištění komfortního a zdravého prostředí, které je ověřováno ...
 • Efektivní metody pro učení modelů a řízení v robotice 

  Autor: Erik Derner; Vedoucí práce: Babuška Robert; Oponent práce: Bosman Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-06)
  Cílem této disertační práce je navrhnout řešení aktuálních problém ů v oblasti učení modelů z dat v robotice. Práce představuje několik variant a rozšíření symbolické regrese. Tato technika, založená na genetickém programování, ...
 • From Visual Representation to Object Discovery and Back 

  Autor: Tolias, Giorgos
  (CTU in Prague, 2022)
  This thesis summarizes the author’s post-PhD work that has a major focus on instance-level recogni- tion tasks, such as instance-level search primarily, but also instance-level recognition. Visual representa- tion is at ...
 • Sloupcový analogově číslicový převodník pro pixelový detektor 

  Autor: Pavel Vančura; Vedoucí práce: Jakovenko Jiří; Oponent práce: Musil Vladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-20)
  Tato dizertační práce se věnuje vývoji převodníku analogového signálu na digitální (ADC) s postupnou aproximací (SAR) a využitím plně diferenciální architektury pro monolitický pixelový detektor (MAPS) Spacepix-2 v technologii ...
 • Sdílení přeshraničních kapacit mezi trhy s elektřinou a regulačními zálohami 

  Autor: Daniel Běhal; Vedoucí práce: Bemš Július; Oponent práce: Palkovský Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou sdílení přeshraničních kapacit mezi trhy s elektřinou a regulačními zálohami. Nejprve je definována přeshraniční kapacita a způsoby jejího stanovení. Dále je provedeno porovnávání ...
 • Porovnání výdajů domácností na energie 

  Autor: Ondřej Kotal; Vedoucí práce: Vašíček Jiří; Oponent práce: Beneš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáváním příjmů a výdajů vybraných českých domácností. V první části představuji a srovnávám národní definice energetické chudoby a odhaduji míru ohrožení energetickou chudobou u různých ...
 • Návrh terapeutické aplikace 

  Autor: Michaela Doležalová; Vedoucí práce: Novák Daniel; Oponent práce: Kulhánek Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
  Cílem této bakalářské práce je na základě seznámení se s metodami psychoterapie navrhnout psychoterapeutickou aplikaci pro pomoc lidem s úzkostí a depresí. Součástí práce je i implementace aplikace ve formě progresivní ...
 • Využití metod kmitočtové odezvy k bezdemontážní diagnostice stavu izolace vysokonapěťových transformátorů 

  Autor: Ján Tomlain; Vedoucí práce: Vedral Josef; Oponent práce: Brázdil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-12-31)
  Táto dizertačná práca sa zaoberá návrhom prístrojovej platformy pre nedeštruktívne testovanie vysokonapäťových napájacích transformátorov alebo testovanie točivých strojov pomocou metódy analýzy frekvenčnej odozvy (FRA). ...
 • Návrh inteligentní elektroinstalace při rekonstrukci dvougeneračního rodinného domu 

  Autor: David Drechsler; Vedoucí práce: Klein Vít; Oponent práce: Votava Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
  První část bakalářské práce je teoretická a zabývá se základním porovnáním a popsáním klasické a inteligentní elektroinstalace, dostupnými technologiemi a připojením objektu k distribuční síti. Dále je podrobněji popsán ...
 • Tvorba doporučovacího chatbota pro humanoidního robota Pepper 

  Autor: Petr Schimperk; Vedoucí práce: Vavrečka Michal; Oponent práce: Huptych Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
  V dnešní době je rychlý rozvoj ve všech oblastech interakce lidí se stroji. Velkému zájmu se kromě počítačového vidění těší i vývoj konverzačních programů, převážně v podobě osobních asistentů. Konverzační programy lze ...
 • Přenos stylu na 3D model v reálném čase pomocí neuronové sítě 

  Autor: Petr Šádek; Vedoucí práce: Sýkora Daniel; Oponent práce: Sloup Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
  S dnešním vývojem neuronových sítí se stále rozšiřují jejich aplikace. Jednou z nich je přenos výtvarného stylu z jednoho obrázku na druhý. Tedy výsledný obrázek si zachová jasné rysy objektů obsažených v něm, ale změní ...
 • Návrh terapeutické aplikace pro snížení digitálních závislostí 

  Autor: Erik Gadireddi; Vedoucí práce: Novák Daniel; Oponent práce: Lukavská Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
  Cílem této práce bylo jednak seznámit účastníka s problémem digitální závislost a jeho možnými řešeními, a dále vytvořit aplikace pro iOS prostředí, které by rodičům a dětem pomohla vyvarovat se této závislosti. V rámci ...
 • Plánovač pro klasické plánování postavený na RRT 

  Autor: Marie Geislerová; Vedoucí práce: Fišer Daniel; Oponent práce: Vonásek Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
  Problémy klasického plánování se obvykle řeší pomocí algoritmů dopředného prohledávání (forward search) s heuristikou. Přestože obvykle dosahují požadovaných výsledků, v některých případech může problém obsahovat velké ...
 • Integrace IO-Link OPC UA do zařízení Siemens SIMATIC 

  Autor: Rustambek Bekmukhamedov; Vedoucí práce: Kocur Zbyněk; Oponent práce: Kvarda Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
  Diplomová práce se zabývá implementací podpory protokolů OPC UA do komunikačního systému IO-Link používaného v zařízeních SIEMENS SIMATIC. V této práci jsou představeny komunikační protokoly OPC UA a IO-Link a možnosti ...
 • Fotogalerie s generátorem webstránek 

  Autor: Petr Cipra; Vedoucí práce: Havran Vlastimil; Oponent práce: Hendrich Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace v jazyce C++ pro správu obrázků, která umožňuje jejich export do webové galerie. Dále také analýzou podobných již existujících programů a analýzou C++ knihoven pro tvoření ...
 • Mobilní aplikace pro léčbu závislostí 

  Autor: Alexander Grigorov; Vedoucí práce: Novák Daniel; Oponent práce: Gabrhelík Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
  Cílem bakalářské práce je navrhnout, implementovat a otestovat dvě aplikace pro léčbu závislostí. V této práci seznamuji čtenáře s problematikou kontrolovaného pití a nikotinové náhradní léčby. Procházím již existujícími ...

Zobrazit další