Poslední příspěvky

 • Model-based Software Test Automation 

  Autor: Bureš, Miroslav
  (2018)
  This thesis presents my selected work for the period from 2013 to 2017 and is part of my application for the title of Associate Professor at Czech Technical University in Prague. My research has focused on automated software ...
 • Challenges and Open Questions of Machine Learning in Computer Security 

  Autor: Pevný, Tomáš
  (2018)
  This habilitation thesis presents advancements in machine learning for computer security, arising from problems in network intrusion detection and steganography. The thesis put an emphasis on explanation of traits shared ...
 • Design and Implementation of Hybrid Magnetic Bearing Control Part 

  Autor: Kupka, Tomáš; Vedoucí práce: Pavelka, Jiří
  (2017)
  Experiments with magnetic levitation for stabilization of rotating parts of electrical machines started in the middle of 20th century, but first practical application started with powerful digital microprocessors. Recently, ...
 • Buzení synchronního motoru jako komplexní mechatronický systém 

  Autor: Gric, Petr; Vedoucí práce: Pavelka, Jiří
  (2017)
  Moje disertační práce se zabývá analýzou budících soustav synchronních motorů a jejich možném komplexním využití. V mé disertační práci jsem se zaměřil na možnosti jejího mechatronického využití u pohonů turbokompresorů ...
 • Produkční řetězec pro stylizaci animací dle předlohy 

  Autor: Sochorová Šárka; Vedoucí práce: Sýkora Daniel; Oponent práce: Fišer Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Ve své práci se zabývám vývojem zásuvného modulu pro aplikaci Adobe Photoshop, který využívá nástroj StyLit na stylizaci 3D renderů do uměleckého stylu podle jednoduché malby koule. Syntéza textur, kterou StyLit provádí, ...
 • TEXTILE-BASED STRUCTURES IN ELECTRONIC AND COMMUNICATION ENGINEERING 

  Autor: Vojtěch, Lukáš
  (2017)
  This thesis deals with the search for and formulation of a theoretical approach to modelling the electrical conductivity of woven textiles and the experimental validation of the approach by measurements performed on woven ...
 • Výkonový generátor funkcí řízený počítačem 

  Autor: Půta Adam; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Abstrakt Cílem této diplomové práce je návrh a realizace výkonového generátoru funkcí, s možností nastavení všech známých parametrů signálu. Od amplitudy, přes fázi, až po frekvenci. Jádro zařízení tvoří snižující měnič, ...
 • Situační analýza výroby součástek pro Průmysl 4.0 a Smart Cities 

  Autor: Záruba Tomáš; Vedoucí práce: Koudele Václav; Oponent práce: Bemš Július
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-11)
  Práce je souhrnem analýz a doporučení změn a návrhů strategického rozvoje Byzance. Byzance je výzkumně aplikační elektro-technologický startup zaměřený na pokročilou a experimentální automatizaci, internet věcí s ohledem ...
 • Pokročilé komponenty laboratorní IMS sítě 

  Autor: Khalafyan Evgeny; Vedoucí práce: Troller Pavel; Oponent práce: Císař Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  V dnešní době přenášení hlasu prostřednictvím paketů již začalo pronikat do světa mobilních technologií. Platformou, která to umožňuje, je IP Multimedia Subsystem.
 • Kontextově závislá adaptivní struktura aplikace 

  Autor: Pratashchyk Dzmitry; Vedoucí práce: Šebek Jiří; Oponent práce: Šebek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Bakalářská práce má za úkol vylepšení existujícího nástroje pro adaptaceuživatelského rozhraní na základě dat získaných se snímačů mobilního zařízení uživatele. Framework, na který navazuje tato práce je psaný s ohledem ...
 • Zdroje záření na bázi organických materiálů 

  Autor: Murárik Martin; Vedoucí práce: Hazdra Pavel; Oponent práce: Rozehnal Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tato práce se zabývá základními principy, postupy výroby a výrobou elektroluminis-cenčních organických diod (OLED) a přináší poznatky získané při jejich výrobě v laboratořích ČVUT FEL. Podle výrobního postupu od společnosti ...
 • Srovnávací analýza finančních ukazatelů alternativních dodavatelů elektřiny 

  Autor: Panteleev Maksim; Vedoucí práce: Krejcar Rostislav; Oponent práce: Černohous Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním ekonomických ukazatelů několika dodavatelů elektřiny. V teoretické části této práce jsou popsány práva a povinnosti jednotlivých účastníků trhu s elektřinou. Analytická část je ...
 • Teplotní profil, růst intermetalických vrstev 

  Autor: Renza Ondřej; Vedoucí práce: Dušek Karel; Oponent práce: Ješ Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem integrálu teploty a času pájení na růst intermetalických vrstev. Teoretická část popisuje různé technologie pájení, teplotní profil pece, heating factor a intermetalické sloučeniny. ...
 • Modelování bezdrátového spojení mezi družicí a říční lodí 

  Autor: Prudek David; Vedoucí práce: Pechač Pavel; Oponent práce: Valtr Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Bakalářská práce se zabývá šířením signálu ve formě elektromagnetické vlny mezi družicí a lodí, pro prostředí říčního koryta s mostem. Loď plující korytem řeky přijímá elektromagnetické vlnění vyslané družicí, které je ...
 • Rozšíření herně-teoretických modelů o subracionální adaptivní chování 

  Autor: Ondráček Jakub; Vedoucí práce: Vaněk Ondřej; Oponent práce: Čermák Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Pašovaní drog představuje hlavní hrozbu pro bezpečnost obyvatel Spojených států amerických. Od 70. let Spojené státy investovaly miliardy dolarů do programů zaměřených na zamezení toku ilegálních drog do Spojených států, ...
 • Implementace metody objektivního hodnocení kvality zvuku 

  Autor: Novák Jan; Vedoucí práce: Rund František; Oponent práce: Bureš Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Tato bakalářská práce se zabývá objektivní metodou hodnocení kvality zvuku PEMO Q se zahrnutým modelem sluchové cesty a ověřením jeho implementace v Matlabu. Ta je podrobena analýze a jsou odstraněny nalezené problému. ...
 • Časový normál pro centralizovanou správu elektronických hodin 

  Autor: Pilík Martin; Vedoucí práce: Janíček Vladimír; Oponent práce: Vojtěch Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-16)
  Práce se zabývá návrhem a následnou realizací centrální hodinové ústředny, která po zisku časového normálu vzdáleně řídí elektronické hodiny. Pro co možná nejširší možnosti aplikací jsou k zisku časového normálu využity ...
 • Vliv dynamické komprese signálu na parametr srozumitelnosti řeči STI 

  Autor: Štěpánek Tomáš; Vedoucí práce: Brothánek Marek; Oponent práce: Pospíšil Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  V této práci je studován vliv dynamické komprese signálu na index přenosu řeči STI (z angl. speech transmission index). Jsou popsány teoretické principy jednotlivých metod měření, kterými lze dospět k cílovému parametru ...
 • Studium možnosti přípravy optických struktur pomocí technologie 3D tisku 

  Autor: Dlouhý Jakub; Vedoucí práce: Prajzler Václav; Oponent práce: Veselý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, simulací, výrobou a měřením planárních mnohavidových optických struktur. Struktury jsou připravovány pomocí 3D tisku a jsou určeny k připojení k velkoprůměrovým polymerním vláknům ...
 • Optické vláknové mikrofony 

  Autor: Maršálek Jakub; Vedoucí práce: Boháč Leoš; Oponent práce: Peterka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  Obsahem práce je rozbor možných přístupů tvorby vláknově optického mikrofonního uspořádání pro detekci vibrací a akustické vlny s důrazem na aplikační využitelnost takového senzoru pro následnou konstrukci mikrofonní sítě. ...

Zobrazit další