Poslední příspěvky

 • Aplikace umělých neuronových sítí v oftalmologii 

  Autor: Martin Šramka; Vedoucí práce: Tučková Jana; Oponent práce: Psutka Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-03)
  Cílem této disertační práce je zhodnotit potenciál algoritmů strojového učení pro zpřesnění výpočtů optické mohutnosti nitrooční čočky v klinickém provozu. Aktuální metody výpočtu optické mohutnosti nitrooční čočky nabízejí ...
 • Sledování vlastností bezolovnatých pájených spojů 

  Autor: Martin Plaček; Vedoucí práce: Dušek Karel; Oponent práce: Pietriková Alena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-07-24)
  V průběhu procesu pájení elektrických součástek k desce plošných spojů dochází ke vzniku velkého množství specifických událostí, které v počáteční fázi výroby či v průběhu života zařízení způsobují chyby funkce. S rozvojem ...
 • Algoritmy určování polohy a fúze dat pro radionavigační systémy 

  Autor: Václav Navrátil; Vedoucí práce: Vejražka František; Oponent práce: Pánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-07-24)
  Tato disertační práce shrnuje několik způsobů využití radiových signálů pro účely určování polohy, popisuje jejich teoretické meze přesnosti, přirozená omezení a nedostatky. Aplikace těchto základních principů jsou ...
 • Dynamika a funkční organizace neuronálních populací v epileptickém mozku 

  Autor: Jan Kudláček; Vedoucí práce: Jiruška Přemysl; Oponent práce: Procházka Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-07-17)
  Epilepsie je chronické neurologické onemocnění postihující 0.5 až 1 % světové populace. Hlavním projevem epilepsie jsou epileptické záchvaty. Zdánlivá náhodnost a nepředvídatelnost záchvatů představuje jednu z nejvíce ...
 • Studium a simulace molekulárních interakcí na površích diamantu 

  Autor: Petra Matunová; Vedoucí práce: Rezek Bohuslav; Oponent práce: Weiter Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-07)
  Nalezení nových flexibilních materiálů pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů nabývá na významu pro splňení požadavků moderní společnosti. Diamantové nanočástice označované jako nanodiamanty (NDs) mají řadu příznivých ...
 • Automatická detekce grafoelementů ve spánkovém EEG 

  Autor: Elizaveta Saifutdinova; Vedoucí práce: Lhotská Lenka; Oponent práce: Otáhal Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-07)
  Analýza mozkové aktivity je jednou z klícových vyšetrovacích metod v moderní spánkové medicíne a výzkumu.
 • Optimalizované TDMA rozvrhovací algoritmy pro Cluster-Tree WSNs 

  Autor: Aasem Ahmad; Vedoucí práce: Hanzálek Zdeněk; Oponent práce: Almeida Luis
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-11)
  Bezdratove senzorove site (WSN) se prirozene objevily diky nedavnemu pokroku v oblasti bezdratove komunikace, mikro-elektro-mechanickych systemu a vysoce integrovane elektroniky. Navic tendence k integraci vypoctu s fyzickymi ...
 • Modelování inerciální měřicí jednotky 

  Autor: David Česenek; Vedoucí práce: Chudoba Jan; Oponent práce: Čížek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  Inerciální měřící jednotka (IMU) patří mezi základní senzorické vybavení současných mobilních robotů, kde se používá především pro odhadování ohamžité orientace robotu v prostoru. V této práci se komplexně zabývám simulací ...
 • Vyhýbání se dynamickým překážkám s autonomním autem F1/10 

  Autor: Jaroslav Klapálek; Vedoucí práce: Sojka Michal; Oponent práce: Kerner Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku průjezdu křižovatek ve spojení se samoříditelnými automobily. Za pomocí rešerše literatury bylo vybráno distribuované řízení křižovatek. Algoritmus pro řešení průjezdu ...
 • Hledání zdrojů gama záření 

  Autor: David Woller; Vedoucí práce: Kulich Miroslav; Oponent práce: Lázna Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  Práce se zabývá aplikací metaheuristického algoritmu GLNS v praktické úloze - hledání zdrojů gama záření. Přesná pozice zdroje záření může být určena robotem nesoucím detektor, pokud projede v jeho blízkém okolí po trajektorii ...
 • Design and Implementation of an End-to-End Speech Assistant 

  Autor: Felix Staudigl; Vedoucí práce: Schade Sascha; Oponent práce: Spilka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  Efektivní komunikace mezi člověkem a strojem představuje důležitou oblast výzkumu. Nedávné pokroky v oblasti strojového učení, konkrétně v oblasti zpracování přirozeného jazyka, umožňují inteligentním robotům využít hlasové ...
 • Lokalizace předmětů pro robotickou manipulaci 

  Autor: Cesar Augusto Sinchiguano Chiriboga; Vedoucí práce: Ecorchard Gaël Pierre Marie; Oponent práce: Zimmermann Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  The new generation of collaborative robots allows the use of small robot arms working with human workers, e.g. the YuMi robot, a dual 7-DOF robot arms designed for precise manipulation of small objects. For the further ...
 • Časově deterministické vykonávání kódu na GPU 

  Autor: Flavio Kreiliger; Vedoucí práce: Matějka Joel; Oponent práce: Štepanovský Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  In this thesis, we evaluate the interference between multiple GPU (Graphics processing unit) kernels running in parallel based on artificial random and sequential walks, the 2D Convolution benchmark provided by polybench ...
 • Comparative analysis of binary classification algorithms 

  Autor: Zulfiia Galimzianova; Vedoucí práce: Bureš Miroslav; Oponent práce: Pinyagina Olga
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  GALIMZIANOVA, Zulfiia: Srovnávací analýza binárních algoritmů klasifikace. [Diplomová práce] - České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická, Katedra informatiky. Vedoucí práce: Ing. Miroslav Bureš, Ph.D. ...
 • Bezpečný průzkum interiérů historických budov za pomocí autonomních bezpilotních helikoptér 

  Autor: Vít Krátký; Vedoucí práce: Spurný Vojtěch; Oponent práce: Zimmermann Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  Cílem této práce je vývoj systému pro bezpečný autonomní průzkum interiérů historických budov za pomocí vícerotorových autonomních bezpilotních helikoptér. Navržené řešení zahrnuje metodu pro sledování požadované trajektorie ...
 • Construction and analysis of the graph of social network professional communities 

  Autor: Adel Shavalieva; Vedoucí práce: Frajták Karel; Oponent práce: Tumakov Dmitrii
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  Analýza sociálních sítí je studiem sociálních sítí, které se zabývají sociálními vztahy z hlediska teorie sítí. Je široce používán v řadě aplikací a oborů, např. výběr segmentů uživatelů pro cílené reklamní kampaně nebo ...
 • Probabilistic calculation of incomplete social network user data 

  Autor: Nadiya Yangirova; Vedoucí práce: Frajták Karel; Oponent práce: Tumakov Dmitrii
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  YANGIROVA, Nadiya: Pravděpodobnostní výpočet neúplných uživatelských dat sociální sítě. Diplomová práce - České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická, Katedra informatiky. Vedoucí práce: Ing. Karel ...
 • Pattern recognition with neural networks 

  Autor: Regina Latypova; Vedoucí práce: Frajták Karel; Oponent práce: Makletsov Sergey Vladislavovich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  Cílem práce je návrh a vývoj modulu, který vybere optimální aktivační funkci ze zadané parametrické rodiny. Jsou uvažovány umělé neuronové sítě s dopředným posunem různých konfigurací pro problém rozpoznávání vzorů. Jsou ...
 • Využití algoritmu inkrementálního generování strategií pro klasifikaci akcí útočníka 

  Autor: Prokop Šilhavý; Vedoucí práce: Bošanský Branislav; Oponent práce: Kuželka Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
  Diplomová práce se zabývá použitím algoritmu inkrementálního generování strategií v nekonečných hrách. Konkrétně se zaměřuje na jeho využití při klasifikaci akcí útočníka. Nejprve jsme si formalizovali problém adversariální ...
 • Snižování spotřeby energie pro pohyb létající základnové stanice v mobilních sítích 

  Autor: Lukáš Hach; Vedoucí práce: Bečvář Zdeněk; Oponent práce: Zelenka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
  Použitím dronů jako létajících základnových stanic FeNB (Flying enhanced Node B) je možné velice rychle uspokojit aktuální požadavky uživatelů na velikost přenosové kapacity. Problémem při použití FeNB je omezená kapacita ...

Zobrazit další