Poslední příspěvky

 • Metody pro zachování soukromí při využívání shromážděných dat za použití prokazatelných kryptografických primitiv 

  Autor: Jakub Klemsa; Vedoucí práce: Vojtěch Lukáš; Oponent práce: Zajac Pavol
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-05)
  Plně homomorfní šifrování (FHE z anglického Fully Homomorphic Encryption) je technika, která zajišt’uje důvěrnost dat a zároveň umožňuje jejich zpracování. Jinými slovy, kdokoliv může vyhodnotit libovolnou (vyčíslitelnou) ...
 • Kooperativní senzorické snímání skupinou bezpilotních letounů v prostředí s překážkami 

  Autor: Vít Krátký; Vedoucí práce: Štěpán Petr; Oponent práce: Martinez de Dios Jose Ramiro
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-03)
  Tato práce se zabývá autonomní navigací a koordinací týmu vícerotorových bezpilotních helikoptér (UAV) v úlohách kooperativního snímání. Vícerotorové UAV se staly velmi oblíbeným nástrojem v řadě úloh vyžadujících shromažďování ...
 • Fotopulzní statistika a spektrální analýza ultraslabé fotonové emise z biologických systémů 

  Autor: Michaela Poplová; Vedoucí práce: Sovka Pavel; Oponent práce: Gallep Cristiano de Mello
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
  Biologická autoluminiscence (BAL), známá také pod pojmem ultraslabá fotonová emise (UPE), je endogenní bioluminiscencní fenomén, vlastní všem organismum s aktivním oxidativním metabolismem, vznikající díky chemickým reakcím ...
 • Nové techniky výběru, manipulace a umístění objektů pro editaci světa ve VR 

  Autor: Dmytro Kadar; Vedoucí práce: Žákovská Uršula; Oponent práce: Kučera Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
  S rostoucí popularitou virtuální reality s tímto typem aplikací pracuje stále více vý-vojářů a designérů. Při vytváření scén ve VR však dochází k problémům. Zatímco scény lze vytvářet na běžném monitoru počítače, jejich ...
 • Automatická detekce a analýza elektrických zátěží v průmyslových řídicích I/O systémech 

  Autor: Marek Novotný; Vedoucí práce: Husák Miroslav; Oponent práce: Eliáš Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
  Cílem této práce bylo nalézt technické řešení pro automatickou detekci a spínání průmyslových aktuátorů a stanovení jejich parametrů odporu, indukčnosti a kapacity pomocí analýzy napěťových a proudových signálů. Studie ...
 • Prototyp technické části zařízení vhodného k rehabilitaci horních končetin 

  Autor: Jiří Budil; Vedoucí práce: Novák Petr; Oponent práce: Děd Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-30)
  Zlomeniny horních končetin vyžadují kromě klidového režimu také aktivní rehabilitaci. Je potřeba znovu získat praktickou sílu a obnovit rozsahy, které často utrpí snížení. Běžným řešením rehabilitace jsou kliniky/ zařízení, ...
 • Radio Resource Management for Relaying in Future Mobile Networks 

  Autor: Mach, Pavel
  (ČVUT. Fakulta elektrotechnická., 2024)
 • Neuropočítačové metody pro detekci depresivní poruchy 

  Autor: Cheng Kang; Vedoucí práce: Novák Daniel; Oponent práce: Hu Li
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-11-25)
  Detekce velké depresitvní poruchy (MDD) těžila z pokročilých neuro-výpočetní metody a tradiční techniky strojového učení. Kromě toho nová technologické nástroje se snaží zmírnit utrpení pacientů. Obecně platí, že studie o ...
 • Porovnání metod pro vytváření tištěných vodivých vrstev 

  Autor: Jakub Dobiáš; Vedoucí práce: Beshajová Pelikánová Ivana; Oponent práce: Vaněk Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-30)
  V této práci Vás seznámím se dvěma výrobními technologiemi k vytváření tištěných vodivých vrstev. Jedná se o sítotisk a Volteru V-One. Obě zařízení nanášejí různé tlustovrstvé pasty na nosné nevodivé podložky svým specifickým ...
 • Degradace tištěných struktur vlivem klimatických podmínek 

  Autor: Matěj Vácha; Vedoucí práce: Veselý Petr; Oponent práce: Plaček Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-30)
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací výrobních procesů pro 3D tisk, konkrétně pro technologii Fused Filament Fabrication, z hlediska odolnosti vůči degradaci vysokou teplotou a vlhkostí. Práce se skládá z rešeršní ...
 • Oživení pracoviště pro vzdálené měření charakteristik pohonu 

  Autor: Jakub Rypan; Vedoucí práce: Bauer Jan; Oponent práce: Kozák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-30)
  Tato diplomová práce se zabývá zprovozněním vzdáleného stanoviště k měření přechodových charakteristik pohonu. Stanoviště obsahuje dva mechanicky spřažené asynchronní motory, kdy jeden zastává úlohu zátěže, měnič S120 ...
 • Decentralizovaný meziuniverzitní informační systém 

  Autor: Jakub Strnad; Vedoucí práce: Frajták Karel; Oponent práce: Šebek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
  Nejcennější věc, kterou v dnešní době máme, jsou data. Všechny systémy moderního světa s nimi nějak pracují, analyzují je a na jejich základě se rozhodují. Podmnožinou takových dat jsou i data akademická, avšak nakládání ...
 • Funkční a Formální Verifikace Bloku Jump Controller pro RISC-V Procesor 

  Autor: Jiří Šindelář; Vedoucí práce: Jakovenko Jiří; Oponent práce: Kajan Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
  V této práci představíme dvě metody verifikace návrhu číslicových obvodů, které k tomuto problému přistupují z různách směrů. Těmito motodami jsou funkční verifikace, která používá somulaci pro získání podkladů pro verifikaci, ...
 • Systém pro monitorování vnitřního prostředí budov založený na kombinovaných senzorech 

  Autor: Jan Berg; Vedoucí práce: Svatoš Jakub; Oponent práce: Včelák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
  Tato diplomová práce se zabývá komplexním návrhem a realizací modulárního systému pro monitorování vnitřního prostředí budov. Hlavním cílem práce je vytvoření a kalibrace monitorovacího systému, včetně interpretace naměřených ...
 • Textové reprezentace pro doporučovací systémy 

  Autor: Tomáš Černý; Vedoucí práce: Drchal Jan; Oponent práce: Kordík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
  V této práci zkoumáme způsoby, jak vylepšit existující doporučovací systémy pomocí textových embeddingů položek pro Top-N doporučování pomocí Sentence-BERT modelů. Vyhodnocujeme zvolené metody vůči state-of-the-art baseline ...
 • Obnovitelné zdroje a návrh fotovoltaického systému 

  Autor: Jan Jakub Baroň; Vedoucí práce: Klein Vít; Oponent práce: Jalovec Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
  Diplomová práce pojednává o dvou návrzích fotovoltaických instalací pro rodinný dům na konkrétní adrese. Nejdříve popisuje obnovitelné zdroje a jejich obecné využití. Dále se zaměřuje na různé typy fotovoltaických elektráren. ...
 • Návrh a realizace systému pro akustickou detekci částečných výbojů v olejových transformátorech 

  Autor: Vojtěch Kouřil; Vedoucí práce: Sedláček Radek; Oponent práce: Brázdil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
  Tato diplomová práce se zabývá metodikou měření částečných výbojů s důrazem na akustické měření, následný návrh měřicího systému a jeho testování v laboratoři, posléze též na zařízení v reálném provozu. V teoretické části ...
 • Porovnání výtěžnosti poločlánkové a celočlánkové fotovoltaické technologie v závislosti na klimatu a stínění 

  Autor: Jan Dvořák; Vedoucí práce: Holovský Jakub; Oponent práce: Vaněk Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
  Hlavním cílem předkládané diplomové práce je vytvoření souhrnu informací pro porovnání dvou různých technologií fotovoltaických modulů. Pozornost je věnována technologii celočlánkové a poločlánkové. V této práci jsou ...
 • Využití IR senzorů pro detekci osob v rámci domácí automatizace 

  Autor: Jan Lutz; Vedoucí práce: Dressler Michal; Oponent práce: Vyhnánek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem senzoru přítomnosti s detekcí směru pohybu a následnou integrací do systému inteligentní budovy. Dále se věnuje testování navrženého senzoru s dalšími dvěma senzory fungujícími na ...
 • Shlukování textů ze sociálních sítí 

  Autor: Egor Sarana; Vedoucí práce: Drchal Jan; Oponent práce: Kubalík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
  This work aims to create a diverse dataset for the evaluation of social network text clustering and explores different combinations of text embedding methods, dimensionality reduction techniques, and clustering methods. ...

Zobrazit další