Now showing items 1-20 of 446

  • Administrativně-provozní objekt v Buštěhradu 

   Author: Novotná Pavla; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Administrativní budova Palmovka park II 

   Author: Kubát Ladislav; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Administrativní budova Stafin v Plzni 

   Author: Nový Lukáš; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Administrativní budova v Liberci 

   Author: Říha Tomáš; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Algoritmizovaný návrh a posouzení předpjatého silničního mostu 

   Author: Bříza Ondřej; Supervisor: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Alternativní návrh vysouvané mostní konstrukce na dálnici D1-SK nad Šibenickým potokem a tratí ŽSR 

   Author: Blažek Miroslav; Supervisor: Vráblík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Alternativní návrh železničního mostu na trati Tábor - Veselí nad Lužnicí 

   Author: Tausek Jan; Supervisor: Vráblík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Alternativy konstrukčního řešení parkovacího domu s důrazem na vylehčení stropních desek 

   Author: Soukup Michal; Supervisor: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza 

   Author: Rajdho Evarist; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Analýza 

   Author: Nikolaou Panagiotis; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Analýza a parametrická studie různých CFD modelů požáru při návrhu konstrukcí 

   Author: Monika Borůvková; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Smlsalová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-08)
   Tato práce v teoretické části pojednává o využitelnosti dostupných CFD programů pro mode-lování požáru a jejich následném porovnání z hlediska obsáhlosti funkcí a uživatelského roz-hraní. V této části práce je uvedeno ...
  • Analýza a průběh výstavby železobetonového jádra budovy Capital Gate 

   Author: Sebastián Náse; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Bazgier Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
   Diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem železobetonového jádra budovy inspirované budovou Capital Gate. Samotná práce má několik částí. V první je vysvětleno předpětí, jeho možnost, vliv a případné problémy či negativní ...
  • Analýza betonových konstrukcí vystavených mechanickému a teplotnímu zatížení 

   Author: Alžběta Kohoutová; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Kloida Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Hlavní náplní této práce je vytvoření algoritmu pro analýzu železobetonové stropní desky vystavené teplotnímu zatížení. Deska je posuzována metodou založenou na závislosti momentu a křivosti. Obsah této práce je formálně ...
  • Analýza betonových konstrukcí vystavených nízkým teplotám 

   Author: Vildmanová Miroslava; Supervisor: Procházka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Analýza dlouhodobého chování předpjatých spřažených ocelobetonových konstrukcí 

   Author: Příbramský Vladimír; Supervisor: Vráblík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Analýza dlouhodobého působení letmo betonované mostní konstrukce ve Velemyšlevsi 

   Author: Martin Tomanec; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Matoušek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Diplomová práce je zaměřena na analýzu dlouhodobého působení letmo betonované mostní konstrukce ve Velmyšlevsi. Zabývá se časově závislou analýzou deformací konstrukce (TDA) během postupu výstavby a po uvedení konstrukce ...
  • Analýza experimentálně zjištěných výsledků základních pevností drátkobetonu 

   Author: Mošová Kamila; Supervisor: Vodička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza konstrukce vývojového centra se zaměřením na vlivy smršťování betonu 

   Author: Pekárnová Klára; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Kaštánek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Předmětem této diplomové práce s názvem "Analýza konstrukce vývojového centra se zaměřením na vlivy smršťování betonu" je souhrn poznatků o problematice smršťování betonu a následná analýza vybraného dilatačního celku ...
  • Analýza metod hutnění válcovaného betonu 

   Author: Trtík Tomáš; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Fenyk Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Válcovaný beton je v principu běžný beton ukládaný a hutněný pomocí strojů využívaných při pokládce asfaltových vozovek. Cílem této práce je analýza výroby vzorků válcovaného betonu v laboratorních podmínkách. Pro výrobu ...
  • Analýza metod urychlujících nárůst tlakové pevnosti 

   Author: Holíková Barbora; Supervisor: Fládr Josef; Opponent: Vrzal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Tato práce se zabývá urychlením nárůstu počáteční pevnosti betonu. Cílem je zjistit, jaký vliv má použití proteplování na dlouhodobé vlastnosti betonu, především na tlakovou pevnost. Nárůst pevnosti při teplotách 10, 50 a ...