Now showing items 344-363 of 395

  • Tahová pevnost vláknobetonu 

   Author: Žák Jan; Supervisor: Vodička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Technologie a užití vysokopevnostních betonů v současné stavební praxi 

   Author: Velhartický Jan; Supervisor: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Technologie a vlastnosti UHPC 

   Author: Rydval Milan; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Teplotní analýza betonových prvků při požáru 

   Author: Skoumal Milan; Supervisor: Procházka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
  • Teplotní analýza střešních plášťů prefabrikovaných předpjatých TT panelů vystavených požáru 

   Author: Šimon Pařízek; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Chmelík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Předmětem této práce je provedení teplotní numerické analýzy zvolených skladeb střešních plášťů s betonovou vylehčující kazetou. Z těchto vylehčujících kazet je provedena střešní deska prefabrikovaného předpjatého TT panelu. ...
  • Teplotní analýza styku prefabrikovaných předpjatých TT panelů vystavených požáru 

   Author: Václav Kloida; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Chmelík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Diplomová práce je zaměřena na teplotní analýzu svařovaného spoje a montážní spáry mezi dvěma střešními panely. Tyto spoje jsou umístěny ve styčné spáře mezi panely a zajištují vodorovnou tuhost střešní tabule. Vzhledem k ...
  • The influence of graphene oxide nanosheets on concrete properties on micro level 

   Author: Anudari Nyamsuren; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Rymeš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
   The thesis investigates the effects of graphene oxide (GO) as an additive in cementitious materials. This research aims to assess the benefits of employing graphene oxide as a reinforcement material on a nanoscale and ...
  • Trojská lávka 

   Author: Klimeš Ondřej; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Hanuš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-24)
   Práce se zabývá návrhem Trojské lávky v Praze přes řeku Vltavu. První část je variantní řešení, kde je navrženo pět variant, z nichž je vybrána nejvhodnější a ta je dále rozvedena a posouzena v dalších částech práce. Další ...
  • Tvorba výpočetní aplikace pro analýzu železobetonových sloupů pomocí interakčního diagramu 

   Author: Holan Jakub; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Sura Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato práce se zabývá problematikou porušení a únosnosti železobetonových průřezů a sestrojení interakčního diagramu oboustranně vyztuženého železobetonového obdélníkového průřezu. Cílem této práce je podrobné teoretické ...
  • Underground Garages Prague, Prašný most 

   Author: Jenýš Petr; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Uplatnění vysokohodnotného betonu pro konstrukční prvky 

   Author: Chmiel Marek; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Sochůrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Úvodní část diplomové práce obsahuje rešerši zabývající se vlastnostmi vysokohodnotných betonů a jejich využitím ve stavebnictví. Dále se diplomová práce zaměřuje na návrh vybraných betonových prvků skladovací haly a jejich ...
  • Úřad městské části Praha 16 

   Author: Rozmbach Mikuláš; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Losík Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
   Diplomová práce se zabývá stavebně konstrukční částí projektu Úřad městské části Praha 16 v lokalitě Praha-Radotín. Objekt je tvořen čtyřmi nadzemními podlažími v kombinovaném, převážně skeletovém systému a jedním podzemním ...
  • Variabilita a náhodnost vstupních parametrů požárních modelů a jejich vliv na průběh požáru a požární odolnost konstrukcí 

   Author: Jana Boušová; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Kučera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-02)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku týkající se navrhování nosných konstrukcí na účinky požáru pomocí pravděpodobnostního přístupu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce jsou ...
  • Variantní řešení nosné konstrukce prodejní haly 

   Author: Vrána David; Supervisor: Vodička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vědecko technický park v Plzni 

   Author: Čtvrtečka Tomáš; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vibroizolace stavebního objektu 

   Author: Michal Tauchman; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Sochůrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a porovnáním vibroizolace vybraného objektu. Obsahem úvodních částí práce je problematika seismicity, vibroizolační technologie a souhrn poznatků z literatury. Jsou zde podrobně popsány ...
  • Vila Labská 

   Author: Štruncová Michaela; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Bryčka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
   Diplomová práce je zaměřena na návrh rodinné vily v Pardubicích. Vstupním podkladem pro tuto práci je projektová dokumentace ve stupni DSP. V úvodní části se nachází popis objektu včetně schémat půdorysů, řezu a konstrukčního ...
  • Visutý most přes Messinskou úžinu 

   Author: Kristian D'Amico; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Komínek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-31)
   Diplomová práce se zabývá vypracováním variant řešení přemostění přes Messinkou úžinu. Pro vybranou variantu visutého mostu, je sestaven rámový nelineární výpočetní model, který je poté ověřen pomocí prostorového nelineárního ...
  • Víceúčelová optimalizace betonové konstrukce v rané fázi návrhu 

   Author: Michal Doležal; Supervisor: Petřík Martin; Opponent: Brož Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-02)
   Diplomová práce se zabývá využitím parametrického modelování a genetických algoritmů pro víceúčelovou optimalizaci v rané fázi návrhu betonové konstrukce. Tyto moderní metody umožňují zlepšení spolupráce více profesí v ...
  • Vlastnosti vláknobetonů se zaměřením na chování za vyšších teplot 

   Author: Michnová Mária; Supervisor: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)