Zobrazují se záznamy 1-20 z 141

   Klíčové slovo
   3D printing,concrete,additive methods [1]
   3D tisk,beton,aditivní metody [1]
   Additives for concrete, Fresh concrete, Workability, Compressive strength, Concrete testing [1]
   arch bridge,arch,Šmejkalka,extension of the D1 motorway,TDA,phase of construction [1]
   arch bridge,concrete,structural solution,procedures of construction,upper deck,arch,braces,strands [1]
   bednění,beton,betonová kánoe,rozptýlená výztuž,lehký beton,tenké konstrukce,opakovatelnost forem [1]
   Beton, 3D tisk betonu, návrh prototypu 3D tiskárny, vývoj betonové směsi [1]
   beton, gumobeton, gumový recyklát, trvanlivost, mechanické vlastnosti [1]
   Beton, navrhování konstrukcí, železobetonové konstrukce, udržitelný rozvoj, dopady na životní prostředí, trvanlivost, koroBeton, koroze. [1]
   beton, předpětí, integrovaný most, výztuž, založení, spřažená konstrukce, nosník, ohybový moment, napětí [1]
   Beton, Předpětí, Trámový most, Časově závislá analáza, Časová diskretizace, Fáze výstavby, Pevnost, Pracovní diagram, Ztráta předpětí, Dotvarování, Smršťování, Mezní stavy, Únava, Seismické zatížení, Vlastní frekvence, Vlastní tvar, Spektrum odezvy [1]
   beton,ocel,železobeton,zatížení,zatěžovací stavy,ohybové momenty,mezní stav použitelnosti,mezní stav únosnosti,průhyb desky,dotvarování betonu,šířka trhlin,smršťování betonu,vodonepropustná konstukce,drátkobeton,ocelový přístřešek [1]
   beton,samoregenerace,sanace trhlin,bakterie,trvanlivost,zapouzdření [1]
   beton,statický modul pružnosti,dynamický modul pružnosti,tlaková pevnost [1]
   betonová konstrukce,nosná konstrukce,železobeton,statický návrh,statický výpočet,změna konstrukčního systému,stěnový nosník,průhyb desky,šikmý sloup,analýza vlivu šikmosti sloupu,obecná deformační metoda [1]
   Betonové konstrukce,navrhování,smršťování,objemové změny betonu [1]
   betonový most, předpjatý most, předpjatý beton, technologie vysouvání, fáze výstavby, časová analýza, interakční diagram [1]
   Betonový most, železniční most, zatížitelnost, předpětí, vznik trhlin [1]
   Betonový silniční most,předpětí,metoda mezních přetvoření,výztuž,pilíř,interakční diagram [1]
   bezstyková kolej, BK, experiment, norma, interakce, kolej-most, vysokorychlostní trať, VRT [1]