Zobrazují se záznamy 1-20 z 69

   Klíčové slovo
   Additives for concrete, Fresh concrete, Workability, Compressive strength, Concrete testing [1]
   Beton, 3D tisk betonu, návrh prototypu 3D tiskárny, vývoj betonové směsi [1]
   beton, gumobeton, gumový recyklát, trvanlivost, mechanické vlastnosti [1]
   Beton, navrhování konstrukcí, železobetonové konstrukce, udržitelný rozvoj, dopady na životní prostředí, trvanlivost, koroBeton, koroze. [1]
   beton, předpětí, integrovaný most, výztuž, založení, spřažená konstrukce, nosník, ohybový moment, napětí [1]
   Beton, Předpětí, Trámový most, Časově závislá analáza, Časová diskretizace, Fáze výstavby, Pevnost, Pracovní diagram, Ztráta předpětí, Dotvarování, Smršťování, Mezní stavy, Únava, Seismické zatížení, Vlastní frekvence, Vlastní tvar, Spektrum odezvy [1]
   Betonové konstrukce,navrhování,smršťování,objemové změny betonu [1]
   betonový most, předpjatý most, předpjatý beton, technologie vysouvání, fáze výstavby, časová analýza, interakční diagram [1]
   Betonový most, železniční most, zatížitelnost, předpětí, vznik trhlin [1]
   bezstyková kolej, BK, experiment, norma, interakce, kolej-most, vysokorychlostní trať, VRT [1]
   bezstyková kolej, nosná konstrukce mostu, kombinovaná odezva konstrukce, přídavné normálové napětí v kolejnicích, ekvivalentní koeficient teplotní roztažnosti, odpor koleje proti podélnému posunu [1]
   Bridge,Prestressed concrete,Frame structure,Free cantilever method [1]
   concrete bridge, prestressed bridge, prestressed concrete, incremental launching, construction stages, time depending analysis, interaction diagram [1]
   Concrete bridge, railway bridge, load-bearing capacity, prestressing, cause of crack appearance [1]
   concrete structures,designing,shrinkage,volume changes [1]
   Concrete, 3D concrete printing, prototype of 3D printer, development of concrete mix [1]
   concrete, crumb rubber concrete, mechanical properties and durability, rubber recycling [1]
   Concrete, Prestress, Beam bridge, Time dependent analysis, Time discretization, Construction stages, Strenght, Stress strain diagram,Prestress loss, Creep, Shrinkage, Limit states, Fatigue, Seismic loads, Natural frequency, Mode shapes, Response spectrum [1]
   concrete, prestress, integral abutment bridge, reinforcement, founding, mixed structure, beam, bending moment, stress [1]
   Concrete, structure design, reinforced concrete structures, sustainable development, environmental impacts, durability, corrosion. [1]