Now showing items 21-40 of 325

  • Analýza požární odolnosti prvků z vysokohodnotných betonů 

   Author: Kasa Jan; Supervisor: Procházka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Analýza průhybů železobetonových desek 

   Author: Vaněček Ondřej; Supervisor: Procházka Jaroslav; Opponent: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Závěrečná práce se soustředí analýzu výpočtu průhybu železobetonových desek popsané podle ČSN EN 1992-1-1 kapitoly 7.4.3. a jejího následného upřesnění pomocí dalších metodik výpočtu, při zachování podobných výpočetních ...
  • Analýza průhybů železobetonových prvků s využitím pokročilých numerických metod 

   Author: Nedomová Karolina; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Sura Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
   Diplomová práce se věnuje problematice deformací železobetonového nosníku oboustranně vyztuženého obdélníkového průřezu. Hlavním cílem této práce je popsat problematiku deformací na železobetonovém nosníku oslabeném trhlinami ...
  • Analýza sálavého toku při požáru hořlavých kapalin 

   Author: Tomáš Bůžek; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Král Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Diplomová práce se zaobírá analýzou sálavého toku při požáru hořlavých kapalin. Cílem práce je analýza řešení sálavého toku. V teoretické části je popsáno všeobecné řešení sálavého toku v zahraničí a popis řešení sálavého ...
  • Analýza skutečného únavového zatížení silničního mostu 

   Author: Mourek Jan; Supervisor: Drahorád Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Analýza spojitých nosníků s přihlédnutím k plastickému chování materiálů 

   Author: Marek Ondřej; Supervisor: Procházka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza tuhosti betonového železničního mostu vystaveného cyklickému zatížení 

   Author: Stachová Petra; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Analýza účinku smršťování a dotvarování betonu na chování masivních základových desek 

   Author: Smutková Mariana; Supervisor: Vráblík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Analýza vlivu velikosti kameniva na tlakovou pevnost HPC 

   Author: Ort Jiří; Supervisor: Fládr Josef; Opponent: Vrzal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem diplomové práce je co nejlépe definovat podstatu vysokohodnotného betonu, popsat jednotlivé složky vysokohodnotného betonu a jejich vliv na vlastnosti čerstvého i ztvrdlého betonu. A na základě teoretických znalostí ...
  • Analýza vlivu vybraných přísad na vlastnosti čerstvého betonu 

   Author: Kryštov Martin; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Bouška Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tématem této diplomové práce je stručný přehled druhů přísad do betonu a analýza vlivu vybraných přísad na vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu. Cílem práce je vyhodnotit jednotlivé vlivy přísad, jako je doba zpracovatelnosti ...
  • Analýza vstupních parametrů pro numerické simulace požáru 

   Author: Šárka Košťálová; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Kučera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Diplomová práce se zabývá analýzou vstupních parametrů pro numerické simulace požáru. V teoretické části práce je popsáno, jak je požár v uzavřeném prostoru definován, vlivy, které požár ovlivňují, a jejich způsob působení ...
  • Analýza vybraných nosných prvků bytového objektu 

   Author: Lukovnikov Gleb; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Nejedlý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tématem této práce je statická část návrhu polyfunkčního bytového domu Ostravská brána. Cílem práce je předběžný návrh nosných prvků objektu, podrobný návrh stropní desky v okolí vykonzolované části objektu jednoho podlaží, ...
  • Analýza vybraných nosných prvků objektu školy 

   Author: Müller Petr; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Sochůrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Cílem této práce je předběžný statický návrh nosných konstrukcí objektu školy. Návrh se týká všech železobetonových prvků, dále ocelové konstrukce světlíku a základových konstrukcí. Výsledkem tohoto návrhu jsou schémata ...
  • Analýza vyztužování nosníků s ozubem 

   Author: Rymeš Jiří; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Kulhavý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
   Technologie prefabrikovaných železobetonových konstrukcí nachází svoje uplatnění při výstavbě občanských i dopravních staveb. Jedním z typických detailů pro tento druh výstavby je uložení nosníku na krátkou konzolu pomocí ...
  • Beton pro vodonepropustné betonové konstrukce 

   Author: Zdeněk Hlavsa; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Veselý Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Předložená diplomová práce se zabývá betony pro vodonepropustné betonové konstrukce. Na začátku uvádí základní typy vodonepropustných betonových konstrukcí a oblasti jejich použití. Následně se práce zaměřuje na konstrukce ...
  • Beton se samohojícím účinkem založeným na biologické bázi 

   Author: Schreiberová Hana; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Hlobil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Práce se zabývá tématem betonu se samohojivým účinkem založeným na biologické bázi. Cílem zkoumané metody je zajištění trvanlivosti betonových konstrukcí, která je významně ohrožena vznikem a pozdějším rozšířením mikrotrhlin. ...
  • Betonové konstrukce tvořené látkovým bedněním 

   Author: Trávníček Pavel; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Betonové origami konstrukce 

   Author: Martin Salák; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Faktorová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Cílem této diplomové práce je popsat a postavit vlastní betonovou origami konstrukci. K tomu jsou nejdříve prozkoumávány konstrukční vlastnosti origami obecně, poté je popsána historie a současný vývoj betonových origami ...
  • Betonové plovoucí prvky 

   Author: Slabý Ondřej; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Veselý Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce je věnována problematice plovoucích těles se zaměřením na tělesa z betonu. Teoretická část diplomové práce se zabývá vývojem a současným stavem plovoucích těles, jejich návrhu a výpočtu, základní legislativě ...
  • Business center Bratislava I plus, Verzia Mezzo 

   Author: Pánková Martina; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)