Now showing items 243-262 of 355

  • Parkovací dům Plaza Plzeň 

   Author: Muzika Jiří; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Performance based design složení betonové směsi pro 3D tisk 

   Author: Tesařová Veronika; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Černosta Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   3D tisk je technologie přitahující čím dál více pozornosti v mnoha odvětvích od lékařského užití, přes stavebnictví, strojírenství až po čistě dekorativní účely. Umožňuje urychlení procesu výroby, zvyšuje možnou tvarovou ...
  • Plovoucí ostrůvky z vláknobetonu 

   Author: Kadlec Lukáš; Supervisor: Vodička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Polyfunkční dům v Pardubicích 

   Author: Nyč Pavel; Supervisor: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Polyfunkční objetkt, Praha 8, Šaldova 

   Author: Pajůrek Libor; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Popílkobetony 

   Author: Nenadálová Šárka; Supervisor: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Porovnání mechanických vlastností zdiva pojeného tenkovrstvými maltami za různých podmínek 

   Author: Jan Harš; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Heinrich Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Tato diplomová práce je zaměřená na porovnání mechanických vlastností nově vyráběné silikátově-disperzní tenkovrstvé malty s běžně používanou tenkovrstvou maltou na cementové bázi. V úvodu jsou popsány vlastnosti jednotlivých ...
  • Porovnání MSÚ u předpjatých konstrukcí se soudržnou a nesoudržnou výztuží 

   Author: Martin Wohlgemuth; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Matoušek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Tato diplomová práce se zabývá působením soudržné a nesoudržné předpínací výztuže v mezních stavech únosnosti. Jelikož je pro správné pochopení chování konstrukce v mezním stavu únosnosti porozumět i základním principům a ...
  • Porovnání statického a dynamického modulu pružnosti u různých druhů betonu 

   Author: Tancošová Lucie; Supervisor: Fládr Josef; Opponent: Štoller Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Diplomová práce je zaměřena na porovnání statického a dynamického modulu pružnosti u vybraných druhů betonů. Práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. Teoretická část obsahuje základní informace o modulu ...
  • Porovnání výstižnosti modelů konstrukce z hlediska torzního namáhání 

   Author: Mareš Jakub; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Zíka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce se zaměřuje na chování půdorysně zakřivených mostů, které jsou namáhány kroucením. V první části diplomové práce jsou shrnuty informace o analyzovaných reálných konstrukcích, obecném kroucení a obecné ...
  • Posouzení a návrh rekonstrukce uhelny 

   Author: Kobulnický Jaroslav; Supervisor: Procházka Jaroslav; Opponent: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce se zabývá podzemním betonovým objektem bývalé uhelny a tvoří ji posouzení stávající konstrukce uhelny a návrh rekonstrukce uhelny. První část práce zahrnuje stavebně-technický průzkum stávající konstrukce, ...
  • Posouzení požární odolnosti železobetonových desek pomocí různých výpočetních metod 

   Author: Veronika Pražáková; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Pařízek Šimon
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-02)
   Tato práce se zabývá modelováním 1D přestupu tepla v konstrukci a posouzením konstrukce z hlediska požární odolnosti. Popisuje důležitá vstupní data pro modelování – např. nominální teplotní křivky, parametrickou křivku a ...
  • Posuzování odolnosti betonových konstrukcí s využitím různých modelů požáru 

   Author: Lánský Tomáš; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Sura Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Tato práce se zabývá modelováním požáru a modelováním železobetonových konstrukcí vystavených účinkům požáru. V první části je popsán požár, modely požáru a fyzikální jevy s tím spojené. Druhá část řeší příklad posouzení ...
  • Použití vláknobetonových segmentů pro ostění tunelů 

   Author: Ráček Václav; Supervisor: Vodička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Požární odolnost prvků z lehkého betonu 

   Author: Hora Michal; Supervisor: Procházka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
  • Praha - palác nad řekou 

   Author: Daniel Samek; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Komínek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-10)
   Předmětem této diplomové práce je návrh čtyřpatrového obytného mostu přes řeku Vltavu v Praze. Konstrukce je tvořena stěnami a deskami, které působí jako prostorová komorová konstrukce. Pro výpočet a návrh konstrukce slouží ...
  • Praha - palác nad řekou 

   Author: Petr Miklas; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Hanuš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-10)
   Diplomová práce se zabývá návrhem obytné mostní konstrukce přes Vltavu v Praze mezi Karlínem a Holešovicemi, ve které se nacházejí i kanceláře, galerie a garáže. Po zvážení možnosti předpětí byla zvolena varianta z UHPFRC ...
  • Práce s negrafickými daty v BIM stavebním procesu 

   Author: Vojtěch Starý; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Matějka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-01)
   Tato práce se zabývá možnostmi využití BIM negrafických dat pro jiné účely než pouze jako součást digitální projektové dokumentace. Na začátku je vysvětlena důležitost a různé způsoby využití negrafických dat včetně jejich ...
  • Prefabrikované stěnové panely ze zdiva 

   Author: Kristýna Richterová; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Heinrich Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Předmětem této diplomové práce je zhodnocení proveditelnosti nového systému prefabrikovaných panelů ze zdiva. První částí je vypracování rešerše o historických a současných typech prefabrikovaných stěnových panelů ze zdiva. ...
  • Problematika vyšetřování vlastností betonu raného stáří 

   Author: Karas Ondřej; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)