Now showing items 214-233 of 325

  • Obchodní dům Moebelix Karlovy Vary 

   Author: Petlík Ondřej; Supervisor: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Obytný dům Praha - Uhříněves 

   Author: Zajacová Zuzana; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Odolnost betonu proti CHRL 

   Author: Hobza Jakub; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Veselý Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Předmětem diplomové práce je studie odolnosti betonu proti působení mrazu a chemických rozmrazovacích látek. Práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. Teoretická část popisuje dva základní přístupy k návrhu ...
  • Odolnost nosné kontrukce na mimořádná zatížení 

   Author: Synková Hana; Supervisor: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Odolnost železobetonové stavby vůči výbuchu 

   Author: Bruncvík Milan; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Oprava a zesílení mostní konstrukce na základě přístupu PBD 

   Author: Hlaváček Arnošt; Supervisor: Šafář Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Oprava žb mostu založená na přístupu "PBD" 

   Author: Sedmidubský Vojtěch; Supervisor: Šafář Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Optimalizace betonové konstrukce pomocí genetického algoritmu 

   Author: Zažirej Stanislav; Supervisor: Petřík Martin; Opponent: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato diplomová práce se zabývá optimalizací betonové konstrukce pomocí genetického algoritmu. Cílem je implementace algoritmu v jazyce Python a jeho následná aplikace při optimalizaci konkrétních konstrukcí. V první část ...
  • Optimalizace výškové budovy a řešení mimořádných situací 

   Author: Hrbek Vladimír; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Optimalizační studie konstrukčního řešení chladících věží 

   Author: Pražák Aleš; Supervisor: Vráblík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Parkovací dům Plaza Plzeň 

   Author: Muzika Jiří; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Performance based design složení betonové směsi pro 3D tisk 

   Author: Tesařová Veronika; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Černosta Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   3D tisk je technologie přitahující čím dál více pozornosti v mnoha odvětvích od lékařského užití, přes stavebnictví, strojírenství až po čistě dekorativní účely. Umožňuje urychlení procesu výroby, zvyšuje možnou tvarovou ...
  • Plovoucí ostrůvky z vláknobetonu 

   Author: Kadlec Lukáš; Supervisor: Vodička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Polyfunkční dům v Pardubicích 

   Author: Nyč Pavel; Supervisor: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Polyfunkční objetkt, Praha 8, Šaldova 

   Author: Pajůrek Libor; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Popílkobetony 

   Author: Nenadálová Šárka; Supervisor: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Porovnání mechanických vlastností zdiva pojeného tenkovrstvými maltami za různých podmínek 

   Author: Jan Harš; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Heinrich Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Tato diplomová práce je zaměřená na porovnání mechanických vlastností nově vyráběné silikátově-disperzní tenkovrstvé malty s běžně používanou tenkovrstvou maltou na cementové bázi. V úvodu jsou popsány vlastnosti jednotlivých ...
  • Porovnání statického a dynamického modulu pružnosti u různých druhů betonu 

   Author: Tancošová Lucie; Supervisor: Fládr Josef; Opponent: Štoller Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Diplomová práce je zaměřena na porovnání statického a dynamického modulu pružnosti u vybraných druhů betonů. Práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. Teoretická část obsahuje základní informace o modulu ...
  • Porovnání výstižnosti modelů konstrukce z hlediska torzního namáhání 

   Author: Mareš Jakub; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Zíka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce se zaměřuje na chování půdorysně zakřivených mostů, které jsou namáhány kroucením. V první části diplomové práce jsou shrnuty informace o analyzovaných reálných konstrukcích, obecném kroucení a obecné ...
  • Posouzení a návrh rekonstrukce uhelny 

   Author: Kobulnický Jaroslav; Supervisor: Procházka Jaroslav; Opponent: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce se zabývá podzemním betonovým objektem bývalé uhelny a tvoří ji posouzení stávající konstrukce uhelny a návrh rekonstrukce uhelny. První část práce zahrnuje stavebně-technický průzkum stávající konstrukce, ...