Now showing items 42-61 of 395

  • Beton pro interiérové akustické aplikace 

   Author: Adéla Kapicová; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Šitych Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-01)
   Tato práce se zabývá zvukovou pohltivostí materiálů a průzkumem možnosti výroby zvukově pohltivých betonových panelů. První kapitola tvoří úvod vysvětlující význam dobrých akustických podmínek ve vnitřních prostorech budov. ...
  • Beton pro vodonepropustné betonové konstrukce 

   Author: Zdeněk Hlavsa; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Veselý Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Předložená diplomová práce se zabývá betony pro vodonepropustné betonové konstrukce. Na začátku uvádí základní typy vodonepropustných betonových konstrukcí a oblasti jejich použití. Následně se práce zaměřuje na konstrukce ...
  • Beton se samohojícím účinkem založeným na biologické bázi 

   Author: Schreiberová Hana; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Hlobil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Práce se zabývá tématem betonu se samohojivým účinkem založeným na biologické bázi. Cílem zkoumané metody je zajištění trvanlivosti betonových konstrukcí, která je významně ohrožena vznikem a pozdějším rozšířením mikrotrhlin. ...
  • Betonové konstrukce tvořené látkovým bedněním 

   Author: Trávníček Pavel; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Betonové origami konstrukce 

   Author: Martin Salák; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Faktorová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Cílem této diplomové práce je popsat a postavit vlastní betonovou origami konstrukci. K tomu jsou nejdříve prozkoumávány konstrukční vlastnosti origami obecně, poté je popsána historie a současný vývoj betonových origami ...
  • Betonové plovoucí prvky 

   Author: Slabý Ondřej; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Veselý Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce je věnována problematice plovoucích těles se zaměřením na tělesa z betonu. Teoretická část diplomové práce se zabývá vývojem a současným stavem plovoucích těles, jejich návrhu a výpočtu, základní legislativě ...
  • Betonové stínidlo: návrh a možnosti výroby v domácích podmínkách 

   Author: Eliška Hurych; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Mašek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-07)
   Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a vyrobit betonové stínidlo v domácích podmínkách. Po prozkoumání problematiky využití betonu k dekorativním účelům byla navržena jeho podoba a sestaveno schéma pracovního postupu. ...
  • Business center Bratislava I plus, Verzia Mezzo 

   Author: Pánková Martina; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bytový dům Dolní Břežany 

   Author: Černý Tomáš; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Bytový dům Hostivař - Strašnická ulice 

   Author: Novák Tomáš; Supervisor: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Bytový dům Letňany 

   Author: Skalický Jakub; Supervisor: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Bytový dům Praha 8 

   Author: Sabina Adámková; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Sochůrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Obsahem diplomové práce je předběžný návrh nosných prvků bytového domu, vytvoření modelu celého objektu domu pomocí programu SCIA Engineer a výpočet vnitřních sil v objektu právě pomocí tohoto programu. Pro všechna patra ...
  • Bytový dům v Kamenci, okr. Frýdek Místek 

   Author: Malík Ondřej; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Bytový dům v Letňanech 

   Author: Hnilička Jiří; Supervisor: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Bytový dům v Malešicích 

   Author: Michal Drašnar; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Toman Kryštof
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
   Cílem diplomové práce je zpracování stavebně konstrukčního řešení bytového domu v Malešicích v Praze. Bytový dům bude mít jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. Nosná konstrukce je řešena jako železobetonová a zděná s ...
  • Bytový dům v Plzni, Sladkovského 

   Author: Hejzlar Jan; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Chování mostní konstrukce při nárazu nákladního vozidla do pilíře 

   Author: Jiříček Pavel; Supervisor: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Chování tenkostěnných betonových desek vyztužených textilií 

   Author: Lišková Kateřina; Supervisor: Kohoutková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Cubic House Praha Košíře 

   Author: Eliáš Petr; Supervisor: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Dálniční integrovaný most 

   Author: Radka Jelínková; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Komínek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Předmětem této diplomové práce je návrh a posouzení integrované konstrukce dálničního mostu přes silnici III/00312 spadajícího do stavby 511 v úseku Běchovice - D1 v 76,0. kilometru. Dálnice v místě mostu je vedena v ...