Now showing items 420-428 of 428

  • Zatížitelnost silničních mostů z nosníků I-73 podle ČSN 73 6222 

   Author: Borový Jan; Supervisor: Vráblík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zatřešení haly letiště Cheb 

   Author: Pěchoučková Simona; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Chmelík David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Diplomová práce se zabývá kompletním návrhem zastřešení letištní haly střechou ve tvaru hyperbolického paraboloidu. Návrh postupuje systematicky od teorie skořepin a matematického popisu, na jehož základě byly odvozeny a ...
  • Zavěšený most přes Labe v Pardubicích 

   Author: Mazák Rastislav; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Mukařovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-11)
   Účelom tejto diplomovej práce je návrh zaveseného mosta cez rieku Labe na obchvate mesta Pardubice. Kvôli zložitosti miestnych pomerov je most navrhnutý ako asymetrický v pozdĺžnom smere. Teoretická časť práce sa zaoberá ...
  • Zesilování existujících betonových mostů 

   Author: Sochor Pavel; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Petřík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato diplomová práce se zabývá popisem a vyhodnocením efektivity základních metod zesílení existujících betonových mostů. V rámci studie jsou vybrány a navrženy typické mostní konstrukce, na které se aplikují metody zesílení. ...
  • Zkoušky modulu pružnosti betonu 

   Author: Veselý Jan; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Zrychlení výroby pefabrikovaného betonového trámu z hlediska nákladů 

   Author: Kozák Zbyněk; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Železniční most přes dálnici A3 u Norimberka 

   Author: Hájek Radek; Supervisor: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Železobetonová administrativní budova 

   Author: Švepešová Karolína; Supervisor: Procházka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Železobetonové nosníky s otvory 

   Author: Jan Pánek; Supervisor: Novák Josef; Opponent: Lokvenc Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku návrhu železobetonových nosníků s otvory. V úvodu jsou popsány základní poznatky k navrhování otvorů v železobetonových nosnících. Jedná se zejména o zatřídění otvoru z hlediska ...