Now showing items 120-139 of 355

  • Navrhování betonových konstrukcí s využitím genetického algoritmu 

   Author: Mádlová Jitka; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Kruis Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Tato diplomová práce se zabývá optimalizací tvaru betonových konstrukcí. Tvary, které jsou získány pomocí vytvořeného algoritmu, mohou být dále využity jako inspirace pro návrh konstrukcí. Optimalizační proces je vytvořený ...
  • Navrhování betonových sloupů na účinky požáru 

   Author: Sura Josef; Supervisor: Procházka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Nárh rekonstrukce mostní kontrukce založené na principu PBD 

   Author: Vašátko Radek; Supervisor: Šafář Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-31)
  • Návrh a analýza přesypané konstrukce v nepříznivých místních podmínkách 

   Author: Malina David; Supervisor: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh a optimalizace prefabrikovaného předpjatého vazníku 

   Author: Kovářů Jan; Supervisor: Drahorád Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Návrh a posouzení letmo betonované předpjaté msotní konstukce na silničním obchvatu obce Velemyšleves 

   Author: Brada Michal; Supervisor: Vráblík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Návrh a realizace betonové kanoe Blue Lion 

   Author: Kratochvíl Jan; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh a stanovení zatížitelnosti integrovaného UHPFRC mostu přes dálnici D1 

   Author: Lášek Martin; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Hanuš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Diplomová práce se zabývá návrhem nového mostu z předpjatého betonu. Most převádí lesní cestu přes dálnici D1. Most je navržen jako integrovaná konstrukce o dvou polích s rozpětím 2 x 24 m. Nosnou konstrukci v příčném řezu ...
  • Návrh administrativní budovy překračující stanici metra 

   Author: Marek Jan; Supervisor: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Návrh alternativního řešení nosného systému budovy s užitím předpjatého betonu a systémových táhel 

   Author: Hrubý Daniel; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Hendrich Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Diplomová práce se zabývá alternativním návrhem nosné konstrukce části polyfunkční budovy Quadrio. Řešená část je specifická svým tvarovým řešením, kdy šest nadzemních podlaží objektu je vykonzolováno téměr o 9,0 m přes ...
  • Návrh betonového obloukového dálničního mostu 

   Author: Šefčík Petr; Supervisor: Vráblík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh betonového obloukového mostu s uvážením technologie výstavby 

   Author: Strobl David; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Havlíček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce obsahuje rešerši na téma obloukových mostů s příklady jejich realizací, včetně postupu výstavby. Dále se zabývá konkrétním návrhem betonového obloukového mostu. Nejprve se hledá nejvhodnější konstrukční ...
  • Návrh bodově podepřeného mostu nad dálnicí 

   Author: Rudolfová Michaela; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Petřík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením silničního mostu nad dálnicí D1. Nosná konstrukce je tvořena jednotrámovým nosníkem konstantního průřezu o šesti polích. Posouzení konstrukce je prováděno dle platných norem. ...
  • Návrh bodově podepřeného silničního mostu 

   Author: Mlnářík Lukáš; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Brchel Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Hlavním tématem práce jsou betonové silniční mosty. Podrobně je práce zaměřena na návrh a ověření nového silničního mostu, který by měl nahradit mostní konstrukci stávající. Nově navrhovaná konstrukce je bodově podepřená ...
  • Návrh bytového domu v Bratislavě 

   Author: Michal Kůřil; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Šatava Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Předmětem této práce je podrobné zpracování statického návrhu vybraných prvků v bytovém domě. Postupně je vypracován návrh základové desky a suterénních stěn z vodonepropustného betonu, návrh sloupů v podzemním podlaží, ...
  • Návrh chladící věže 

   Author: Michálek Jan; Supervisor: Procházka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Návrh dálničního mostu přes Sázavu 

   Author: Miloš Kopecký; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Hanuš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-03)
   Cílem této diplomové práce je návrh a posouzení dálničního mostu přes řeku Sázavu, který je součástí úseku dálnice D3 Jílové-Hostěradice. Jedná se o alternativní návrh varianty ke stávajícímu návrhu obloukového mostu. Návrh ...
  • Návrh dálničního mostu přes údolí Vltavy u Suchdola 

   Author: Vobecký Jan; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Hanuš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Cílem této práce byl návrh několika variant pro přemostění údolí Vltavy u Suchdola. V rámci práce byly shrnuty dosavadní návrhy mostů v této lokalitě. Z vypracovaných návrhů byla vybrána varianta obloukového mostu s horní ...
  • Návrh dálničního mostu přes železniční nádraží 

   Author: Navrátil Michal; Supervisor: Vráblík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh dálničního obloukového mostu 

   Author: Fara Tomáš; Supervisor: Vráblík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)