Now showing items 66-85 of 355

  • Effect of Neutron Irradiation on Concrete Aggregates 

   Author: Syrym Sertayev; Supervisor: Khmurovska Yuliia; Opponent: Rymeš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Safe exploitation of nuclear power plants is one of the main concerns of the modern society. In Japan, close attention has been made to local nuclear infrastructure especially after the incident at the Fukushima-Daiichi ...
  • Elektrobudova 

   Author: Benhák Pavel; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Estakáda v Povážské Bystrici 

   Author: Molcar Lukáš; Supervisor: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Evaluation and Applicability of Visual Concrete Surface 

   Author: Albert Nadezda; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Kulhavý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   This work presents experimental data used for evaluation of the effectiveness of decorative concrete finishes for proposed high strength mortar (HSM). The effect of different surface treatments was evaluated by absorption ...
  • Experimentální a numerická analýza vzniku a rozvoje smykových trhlin předpjatého prvku 

   Author: Kopálová Michaela; Supervisor: Vráblík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Experimentální analýza betonu při extrémně nízkých teplotách 

   Author: Václav Vild; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Veselý Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Ideální teploty pro betonáž, které uvádějí předpisy, se pohybují v rozmezí od 10 °C do 23 °C. Těch však nelze vždy dosáhnout. Je tedy nutné zjistit, jak se beton chová při nízkých teplotách, které mohou nastat v zimním ...
  • Experimentální analýza odezvy konstrukcí na seizmické zatížení 

   Author: Petřík Martin; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Experimentální analýza transportu tepla v betonových a ocelobetonových prvcích 

   Author: Kuča Martin; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Chmelík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Teoretická část práce je zaměřena na problematiku měření teploty, pórového tlaku a vlhkosti v betonových a ocelobetonových prvcích za zvýšených teplot s ohledem na použití jednotlivých postupů a měřidel v praxi. Na tuto ...
  • Experimentální ověření betonových prvků zesílených pomocí UHPC 

   Author: Čítek Adam; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Bouška Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Tato práce se zabývá experimentálním ověřením betonových prvků zesílených pomocí UHPC. V úvodních kapitolách jsou uvedeny základní informace o ultra-vysokohodnotných betonech, o jejich použití pro zesilování konstrukcí a ...
  • Experimentální ověření funkčnosti ponorného betonového mola 

   Author: Buchlák Jan; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Brejcha Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Tato diplomová práce slouží jako finální studie proveditelnosti, podklad pro výrobu prototypu a podklad pro právní ochranu systému modulových ponorných mol z vláknobetonu. Systém těchto mol je inovativní v tom, že jsou ...
  • Experimentální stanovení podélného odporu bezstykové koleje na mostech 

   Author: Bláha Filip; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Bartaloš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Cílem mé diplomové práce je vyhodnocení provedeného experimentu, při němž byl zkoumán úsek koleje, jež by zřízen za podmínek, které se co nejvíce blíží koleji na mostním objektu. Naměřené parametry byly porovnávány s ...
  • Garáže a klidová zóna v Ústí nad Labem 

   Author: Tůma Petr; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Hodnocení železobetonových konstrukcí z hlediska trvanlivosti a udržitelného rozvoje 

   Author: Horáková Anna; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Vokáč Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce je věnována hodnocení železobetonových konstrukcí z hlediska udržitelného rozvoje a trvanlivosti. Je zde zpracován souhrn poznatků z literatury ohledně vlivů stavební činnosti na životní prostředí a ohledně ...
  • Hotel Corvin, Sokolov 

   Author: Kodl Jan; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Hydratační teplo v masivních konstrukcích 

   Author: Chmelíková Kristýna; Supervisor: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
  • IKEM pavilon Z 

   Author: Bittner Tomáš; Supervisor: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Komplexní návrh předpjatého betonového pražce 

   Author: McLaughlin Dinara; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Komplexní přístup k návrhu betonové skořepiny 

   Author: Černý Pavel; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kompozit z recyklovaného betonu s příměsí z recyklovaných pneumatik 

   Author: Václav Mauric; Supervisor: Vodička Jan; Opponent: Sochůrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem betonového kompozitu, vyrobeného převážně z recyklátů. Věnuje se obecnému tématu recyklace stavebního a demoličního odpadu, kde obeznamuje s českou legislativou týkající se této ...
  • Kongresové centrum Harmony, Špindlerův Mlýn 

   Author: Kubalík Michal; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)