Now showing items 57-76 of 355

  • Dálniční integrovaný most 

   Author: Radka Jelínková; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Komínek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Předmětem této diplomové práce je návrh a posouzení integrované konstrukce dálničního mostu přes silnici III/00312 spadajícího do stavby 511 v úseku Běchovice - D1 v 76,0. kilometru. Dálnice v místě mostu je vedena v ...
  • Dálniční most s velmi širokou mostovkou 

   Author: Boháček Lukáš; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Souček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Obsahem této diplomové práce je návrh, posouzení a vytvoření výkresové dokumentace beto-nového předpjatého dálničního mostu umístěného do skutečného zadání přes údolí řeky Vltavy blízko Prahy. Celková délka nosné konstrukce ...
  • Design and analysis of offshore oil platform 

   Author: Nikolaou Giannis; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Design of Chiche Bridge 

   Author: Mendizabal Melo Manolo; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Hájek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Tento projekt k diplomové práci navrhuje alternativní design pro most Chiche, který se nachází v Quito, Ekvádor.Tento projekt nabízí studii návrhu mostu s předpjatého betonu a možné alternativy pro řešení vzniklých ...
  • Dostavba knihovny VŠE v Jindřichově Hradci 

   Author: Lafata Miroslav; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Drátkobeton s vysokými koncentracemi drátků 

   Author: Holan Petr; Supervisor: Vodička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Dům seniorů v Praze Stodůlkách 

   Author: Holas Jiří; Supervisor: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dvorecký most v Praze 

   Author: Nedvěd Michael; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Heřman Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-11)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem konstrukčního řešení "Dvoreckého mostu", který přemosťuje Vltavu v jižní části Prahy. V rámci variantního řešení budou zkoumány tři mostní konstrukce: zavěšená, extradosed a proměnná ...
  • Dynamický výpočet železničního mostu při různých rychlostech pojezdu, ověření normových postupů 

   Author: Sodomka Karel; Supervisor: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Effect of Neutron Irradiation on Concrete Aggregates 

   Author: Syrym Sertayev; Supervisor: Khmurovska Yuliia; Opponent: Rymeš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Safe exploitation of nuclear power plants is one of the main concerns of the modern society. In Japan, close attention has been made to local nuclear infrastructure especially after the incident at the Fukushima-Daiichi ...
  • Elektrobudova 

   Author: Benhák Pavel; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Estakáda v Povážské Bystrici 

   Author: Molcar Lukáš; Supervisor: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Evaluation and Applicability of Visual Concrete Surface 

   Author: Albert Nadezda; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Kulhavý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   This work presents experimental data used for evaluation of the effectiveness of decorative concrete finishes for proposed high strength mortar (HSM). The effect of different surface treatments was evaluated by absorption ...
  • Experimentální a numerická analýza vzniku a rozvoje smykových trhlin předpjatého prvku 

   Author: Kopálová Michaela; Supervisor: Vráblík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Experimentální analýza betonu při extrémně nízkých teplotách 

   Author: Václav Vild; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Veselý Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Ideální teploty pro betonáž, které uvádějí předpisy, se pohybují v rozmezí od 10 °C do 23 °C. Těch však nelze vždy dosáhnout. Je tedy nutné zjistit, jak se beton chová při nízkých teplotách, které mohou nastat v zimním ...
  • Experimentální analýza odezvy konstrukcí na seizmické zatížení 

   Author: Petřík Martin; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Experimentální analýza transportu tepla v betonových a ocelobetonových prvcích 

   Author: Kuča Martin; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Chmelík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Teoretická část práce je zaměřena na problematiku měření teploty, pórového tlaku a vlhkosti v betonových a ocelobetonových prvcích za zvýšených teplot s ohledem na použití jednotlivých postupů a měřidel v praxi. Na tuto ...
  • Experimentální ověření betonových prvků zesílených pomocí UHPC 

   Author: Čítek Adam; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Bouška Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Tato práce se zabývá experimentálním ověřením betonových prvků zesílených pomocí UHPC. V úvodních kapitolách jsou uvedeny základní informace o ultra-vysokohodnotných betonech, o jejich použití pro zesilování konstrukcí a ...
  • Experimentální ověření funkčnosti ponorného betonového mola 

   Author: Buchlák Jan; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Brejcha Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
   Tato diplomová práce slouží jako finální studie proveditelnosti, podklad pro výrobu prototypu a podklad pro právní ochranu systému modulových ponorných mol z vláknobetonu. Systém těchto mol je inovativní v tom, že jsou ...
  • Experimentální stanovení podélného odporu bezstykové koleje na mostech 

   Author: Bláha Filip; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Bartaloš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Cílem mé diplomové práce je vyhodnocení provedeného experimentu, při němž byl zkoumán úsek koleje, jež by zřízen za podmínek, které se co nejvíce blíží koleji na mostním objektu. Naměřené parametry byly porovnávány s ...