Now showing items 317-336 of 395

  • Segregace mikrodrátků ve vysokohodnotném betonu 

   Author: Vaňková Radka; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Shell house 

   Author: David Tomášek; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Černý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení konstrukce netradičního tvaru v seizmicky aktivní oblasti s využitím platných českých norem, návrh výztuže vybraných konstrukčních prvků a koncepční návrh způsobu výstavby. ...
  • Simulace chování konstrukčních prvků z drátkobetonu vyztužených betonářskou výztuží 

   Author: Pflug Ladislav; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Simulace trhlin v železobetonových prvcích 

   Author: Toman Vítězslav; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Simulace vývinu hydratačniho tepla s vlivem teploty pomocí fuzzy logiky 

   Author: Rainová Aneta; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Skořepinové železobetonové konstrukce 

   Author: Pavlína Jarkovská; Supervisor: Tipka Martin; Opponent: Valenta Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-02)
   Diplomová práce se zabývá železobetonovými skořepinovými konstrukcemi, jejich vhodnými tvary, roznosem zatížení a způsobem návrhu. V první části jsou obecně představeny železobetonové skořepinové konstrukce, jejich rozdělení ...
  • Smykové působení pracovní spáry 

   Author: Jaček Jakub; Supervisor: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Spojovací krček Komunikačního centra, Praha 

   Author: Artěmenko Jan; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Spřažený ocelobetonový most s prefabrikovanou mostovkou 

   Author: Čítek David; Supervisor: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Stacionář 

   Author: Pospíšil Jiří; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Obsahem této diplomové práce je předběžný návrh nosné konstrukce budovy stacionáře v Praze. Cílem práce je navrhnout co nejvhodnější konstrukční řešení zadané budovy. První část práce je tvořena technickou zprávou poskytující ...
  • Stanovení metody pro zkoumání degradace rozhraní oceli a betonu způsobené ozářením 

   Author: Kavanová Denisa; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Brož Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
   Cílem této práce je najít vhodnou metodu pro měření soudržnosti ocelové výztuže a betonu tak, aby bylo možné zjistit vliv dlouhodobého ozařování na kvalitu soudržnosti na rozhraní oceli a betonu v železobetonu. Tato práce ...
  • Stanovení zatížitelnosti a návrh opravy segmentového dálničního mostu 

   Author: Adam Trabalka; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Sochor Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-31)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem opravy segmentového dálničního mostu. Most se nachází na České republice, blízko vesnice Koberovice v kraji Vysočina. Jedná se o mosty D1-079 1 a D1-079 2 převádějící dálnici D1 přes ...
  • Stanovení zatížitelnosti nosné konstrukce mostu přes Vltavu u Zvíkova 

   Author: Holub Marek; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Šašek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Práce se zabývá detailnějším přepočtem zatížitelnosti Zvíkovského Vltavského mostu. Konstrukce je posouzena z hlediska původní normy a pro srovnání dle Eurokódu. Dále je vypočtena zatížitelnost podle aktuální normy. Do ...
  • Stanovení zatížitelnosti předpjatého železničního mostu přes Chodovskou ulici v Praze 

   Author: Svejkovský Jan; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Jiří Mikula
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Diplomová práce se zabývá stanovením zatížitelnosti železničního mostu z atypických dodatečně předpjatých betonových nosníků. Popisuje vlivy zatížení na konstrukci a detailně popisuje vliv předpětí včetně ztrát smršťováním ...
  • Statická analýza dvouvrstvé zděné stěny s vnitřní izolací 

   Author: Punar Jiří; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Heinrich Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Diplomová práce se zaměřuje na analýzu dvouvrstvé zděné stěny s vnitřní izolací pomocí softwaru založeného na metodě konečných prvků. Jednotlivé kapitoly obsahují podrobný popis kalibrace materiálového modelu zdiva, analýzy ...
  • Statická část projektu administrativní budovy 

   Author: Maretta Lukáš; Supervisor: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Statické řešení a postupy obecného návrhu skateparku 

   Author: Šetková Daniela; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Statické řešení bytového domu AVANA 

   Author: Vrzáň Jakub; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Sedláček Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Předmětem diplomové práce je statické řešení bytového domu AVANA. Navrženy jsou všechny prvky nosné konstrukce se zaměřením na úplnou změnu konstrukčního schématu na přechodu podzemního a nadzemního podlaží. Podrobně je ...
  • Statické řešení vybraných prvků budovy Forum Karlín 

   Author: Tereza Holubová; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Ráček Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Diplomová práce se zabývá návrhem vybraných konstrukčních prvků budovy Fórum Karlín (též Karlín Hall 2) společně s teoretickým rozborem použitých výpočetních metod. Prvním z prvků budovy je předpjatý trám, který společně ...
  • Statické řešení vybraných prvků na budově Nového divadla v Plzní 

   Author: Tereza Genserová; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Sedláček Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Tato diplomová práce je zaměřena na statické řešení vybraných částí na budově Nového divadla v Plzni. Hlavní částí práce je návrh dvou stěnových nosníků, který byl proveden pomocí metody příhradové analogie. Pro posouzení ...