Now showing items 289-308 of 358

  • Segregace mikrodrátků ve vysokohodnotném betonu 

   Author: Vaňková Radka; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Shell house 

   Author: David Tomášek; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Černý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení konstrukce netradičního tvaru v seizmicky aktivní oblasti s využitím platných českých norem, návrh výztuže vybraných konstrukčních prvků a koncepční návrh způsobu výstavby. ...
  • Simulace chování konstrukčních prvků z drátkobetonu vyztužených betonářskou výztuží 

   Author: Pflug Ladislav; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Simulace trhlin v železobetonových prvcích 

   Author: Toman Vítězslav; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Simulace vývinu hydratačniho tepla s vlivem teploty pomocí fuzzy logiky 

   Author: Rainová Aneta; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Skořepinové železobetonové konstrukce 

   Author: Pavlína Jarkovská; Supervisor: Tipka Martin; Opponent: Valenta Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-02)
   Diplomová práce se zabývá železobetonovými skořepinovými konstrukcemi, jejich vhodnými tvary, roznosem zatížení a způsobem návrhu. V první části jsou obecně představeny železobetonové skořepinové konstrukce, jejich rozdělení ...
  • Smykové působení pracovní spáry 

   Author: Jaček Jakub; Supervisor: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Spojovací krček Komunikačního centra, Praha 

   Author: Artěmenko Jan; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Spřažený ocelobetonový most s prefabrikovanou mostovkou 

   Author: Čítek David; Supervisor: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Stacionář 

   Author: Pospíšil Jiří; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Obsahem této diplomové práce je předběžný návrh nosné konstrukce budovy stacionáře v Praze. Cílem práce je navrhnout co nejvhodnější konstrukční řešení zadané budovy. První část práce je tvořena technickou zprávou poskytující ...
  • Stanovení metody pro zkoumání degradace rozhraní oceli a betonu způsobené ozářením 

   Author: Kavanová Denisa; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Brož Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
   Cílem této práce je najít vhodnou metodu pro měření soudržnosti ocelové výztuže a betonu tak, aby bylo možné zjistit vliv dlouhodobého ozařování na kvalitu soudržnosti na rozhraní oceli a betonu v železobetonu. Tato práce ...
  • Stanovení zatížitelnosti nosné konstrukce mostu přes Vltavu u Zvíkova 

   Author: Holub Marek; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Šašek Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Práce se zabývá detailnějším přepočtem zatížitelnosti Zvíkovského Vltavského mostu. Konstrukce je posouzena z hlediska původní normy a pro srovnání dle Eurokódu. Dále je vypočtena zatížitelnost podle aktuální normy. Do ...
  • Stanovení zatížitelnosti předpjatého železničního mostu přes Chodovskou ulici v Praze 

   Author: Svejkovský Jan; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Jiří Mikula
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Diplomová práce se zabývá stanovením zatížitelnosti železničního mostu z atypických dodatečně předpjatých betonových nosníků. Popisuje vlivy zatížení na konstrukci a detailně popisuje vliv předpětí včetně ztrát smršťováním ...
  • Statická analýza dvouvrstvé zděné stěny s vnitřní izolací 

   Author: Punar Jiří; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Heinrich Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Diplomová práce se zaměřuje na analýzu dvouvrstvé zděné stěny s vnitřní izolací pomocí softwaru založeného na metodě konečných prvků. Jednotlivé kapitoly obsahují podrobný popis kalibrace materiálového modelu zdiva, analýzy ...
  • Statická část projektu administrativní budovy 

   Author: Maretta Lukáš; Supervisor: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Statické řešení a postupy obecného návrhu skateparku 

   Author: Šetková Daniela; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Statické řešení bytového domu AVANA 

   Author: Vrzáň Jakub; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Sedláček Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Předmětem diplomové práce je statické řešení bytového domu AVANA. Navrženy jsou všechny prvky nosné konstrukce se zaměřením na úplnou změnu konstrukčního schématu na přechodu podzemního a nadzemního podlaží. Podrobně je ...
  • Statické řešení vybraných prvků na budově Nového divadla v Plzní 

   Author: Tereza Genserová; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Sedláček Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Tato diplomová práce je zaměřena na statické řešení vybraných částí na budově Nového divadla v Plzni. Hlavní částí práce je návrh dvou stěnových nosníků, který byl proveden pomocí metody příhradové analogie. Pro posouzení ...
  • Statický návrh krytého bazénu 

   Author: Novák Michal; Supervisor: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Steel-concrete composite flyover 

   Author: Gubasheva Samal; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Števula Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   The Master thesis deals with the design of the main supporting structure (superstructure) of the road bridge, made of four prefabricated composite girders, which simultaneously make formwork for the deck from in-situ ...