Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 247

  • Návrh hybridní lanové a betonové skořepinové konstrukce 

   Autor: Patrman Martin; Vedoucí práce: Vráblík Lukáš; Oponent práce: Prchlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato práce se zabývá návrhem a posouzením hybridní lanové a betonové skořepinové střešní konstrukce nad stávající bazénovou halou v obci Šaľa, Slovenská Republika. Jedná se o kruhovou stavbu o průměru 61,89 metrů s kruhovým ...
  • Analýza vlivu velikosti kameniva na tlakovou pevnost HPC 

   Autor: Ort Jiří; Vedoucí práce: Fládr Josef; Oponent práce: Vrzal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem diplomové práce je co nejlépe definovat podstatu vysokohodnotného betonu, popsat jednotlivé složky vysokohodnotného betonu a jejich vliv na vlastnosti čerstvého i ztvrdlého betonu. A na základě teoretických znalostí ...
  • Optimalizace betonové konstrukce pomocí genetického algoritmu 

   Autor: Zažirej Stanislav; Vedoucí práce: Petřík Martin; Oponent práce: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato diplomová práce se zabývá optimalizací betonové konstrukce pomocí genetického algoritmu. Cílem je implementace algoritmu v jazyce Python a jeho následná aplikace při optimalizaci konkrétních konstrukcí. V první část ...
  • Numerická analýza transportu tepla v ocelobetonových prvcích 

   Autor: Grenar Jakub; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Chmelík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Práce se zabývá teplotní analýzou betonových a ocelobetonových prvků s rozptýlenou výztuží, konkrétně betonových a ocelobetonových desek a sloupů. První kapitola se věnuje teoretickému základu, jako je definice požáru, ...
  • Design of Chiche Bridge 

   Autor: Mendizabal Melo Manolo; Vedoucí práce: Foglar Marek; Oponent práce: Hájek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Tento projekt k diplomové práci navrhuje alternativní design pro most Chiche, který se nachází v Quito, Ekvádor.Tento projekt nabízí studii návrhu mostu s předpjatého betonu a možné alternativy pro řešení vzniklých ...
  • Numerická analýza betonového dílce pro letištní plochy 

   Autor: Šrámek Miroslav; Vedoucí práce: Vašková Jitka; Oponent práce: Surovec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá prefabrikovanými betonovými systémy pro vozovky a pojezdové plochy letišť. V první části byla zpracována rešerše na téma prefabrikovaných betonových systémů používaných v zahraničí, která obsahuje ...
  • Vývoj výpočetního nástroje pro stanovení požárního rizika, stupně požární bezpečnosti a posouzení betonových konstrukcí 

   Autor: Čermák Jan; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Chmelík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Práce je zaměřena na problematiku požárního rizika ve vazbě na požární bezpečnost nevýrobních objektů řešených podle ČSN 73 0802 [1] a požární odolnosti stavebních konstrukcí. Hlavním cílem této práce bylo vytvořit program ...
  • Tvorba výpočetní aplikace pro analýzu železobetonových sloupů pomocí interakčního diagramu 

   Autor: Holan Jakub; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Sura Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato práce se zabývá problematikou porušení a únosnosti železobetonových průřezů a sestrojení interakčního diagramu oboustranně vyztuženého železobetonového obdélníkového průřezu. Cílem této práce je podrobné teoretické ...
  • Návrh nosné konstrukce hotelu MIURA 

   Autor: Macháčová Kristýna; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Čvančara Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce hotelu Miura v Čeladné u Frýdku Místku. Podkladem pro zpracování práce byly fotografie a slepé půdorysy objektu. Předmětem práce byl předběžný návrh nosné konstrukce objektu, ...
  • Stacionář 

   Autor: Pospíšil Jiří; Vedoucí práce: Broukalová Iva; Oponent práce: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Obsahem této diplomové práce je předběžný návrh nosné konstrukce budovy stacionáře v Praze. Cílem práce je navrhnout co nejvhodnější konstrukční řešení zadané budovy. První část práce je tvořena technickou zprávou poskytující ...
  • Návrh opravy skořepinové konstrukce zastřešení 

   Autor: Malecký Tomáš; Vedoucí práce: Drahorád Michal; Oponent práce: Petřík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Předmětem této práce je návrh opravy skořepinového zastřešení haly Vozovny Hloubětín v Praze. Pro účely této práce se předpokládalo ponechání stávajících podpůrných konstrukcí a zřízení nové monolitické betonové skořepiny. ...
  • Návrh integrovaného mostu s využitím vysokohodnotného betonu 

   Autor: Merva Milan; Vedoucí práce: Drahorád Michal; Oponent práce: Podráský Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-15)
   Tématem diplomové práce je návrh integrovaného mostu s využitím vysokohodnotného betonu. Most je navržen jako rámová spřažená konstrukce z betonu o jednom poli. Cílem práce je návrh velmi subtilní konstrukce z důvodu ...
  • Návrh primárního a sekundárního ostění kolektoru 

   Autor: Šourek Michal; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Sochůrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
   Práce se zabývá návrhem primárního a sekundárního ostění raženého kolektoru. Cílem je na dané geotechnické podmínky nadimenzovat parametry konstrukce ostění a porovnat výsledky jednotlivých variant, zejména konstrukce ...
  • Návrh technologie výroby pro betonové kanoe 

   Autor: Šonka Štěpán; Vedoucí práce: Frantová Michaela; Oponent práce: Mašek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Cílem této diplomové práce je komplexní návrh betonové kánoe se zaměřením na technologický postup jejího zhotovení. Stavba betonových kánoí je nástrojem pro měření inženýrských i praktických schopností studentů stavebních ...
  • Návrh nosných prvků rodinné vily v Táboře 

   Autor: Skalický Filip; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Hruška Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Obsahem diplomové práce je předběžný návrh nosných prvků rodinné vily. Podrobný výpočet nosných prvků 1. nadzemního podlaží s ohledem na MSÚ a MSP. Vnitřních síly byly spočítány pomocí programu SCIA Engineer s ručním ...
  • Beton se samohojícím účinkem založeným na biologické bázi 

   Autor: Schreiberová Hana; Vedoucí práce: Bílý Petr; Oponent práce: Hlobil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Práce se zabývá tématem betonu se samohojivým účinkem založeným na biologické bázi. Cílem zkoumané metody je zajištění trvanlivosti betonových konstrukcí, která je významně ohrožena vznikem a pozdějším rozšířením mikrotrhlin. ...
  • Analýza průhybů železobetonových desek 

   Autor: Vaněček Ondřej; Vedoucí práce: Procházka Jaroslav; Oponent práce: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Závěrečná práce se soustředí analýzu výpočtu průhybu železobetonových desek popsané podle ČSN EN 1992-1-1 kapitoly 7.4.3. a jejího následného upřesnění pomocí dalších metodik výpočtu, při zachování podobných výpočetních ...
  • Návrh nosné konstrukce objektu vzdělávacího centra 

   Autor: Šnobltová Dominika; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá předběžným návrhem nosné monolitické konstrukce vzdělávacího centra a podrobným návrhem výztuže vybraného stěnového nosníku. Součástí práce je statický model v programu Scia Engineer, na základě ...
  • Návrh přestavby konstrukce sila v Olomouci 

   Autor: Vyskočil Daniel; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Šrůma Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Tématem diplomové práce je návrh přestavby konstrukce sila v Olomouci. Hlavní část práce je věnována návrhu sloupu podpírajícího nástavbu sila, ve kterém jsou porovnány různé metody stanovení excentricity druhého řádu. ...
  • Návrh nosné konstrukce lékařské fakulty, Hradec Králové 

   Autor: Chromá Kristýna; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Sochůrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Diplomová práce se zabývá předběžným návrhem nosné monolitické konstrukce lékařské fakulty a podrobným návrhem zastřešení přednáškové místnosti - skořepiny. Konstrukce je řešena ve dvou variantách - železobetonová a ...