Now showing items 1-20 of 460

  • Silniční most přes údolí řeky Střely 

   Author: Tomáš Vízner; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Šístek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
   Cílem této diplomové práce bylo provést koncepční návrh silničního mostu přes údolí řeky Střely, posoudit hlavní nosné prvky konstrukce, vypracovat základní výkresovou dokumentaci a postup výstavby. Byl navržen most o šesti ...
  • Analýza chování spoje dvou betonů různého stáří 

   Author: Ian Crowther; Supervisor: Fládr Josef; Opponent: Ráček Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Tato práce se zabývá soudržností betonových vrstev v pracovních spárách rozdílného stáří betonu. V práci je popsána problematika soudržnosti betonu se zaměřením na provádění pracovní spáry. V druhé části této práce je ...
  • Výpočetní nástroje pro analýzu keramobetonových stropních a střešních systémů z trámů a vložek s využitím pokročilých numerických metod 

   Author: Daniel Beránek; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Petrášek Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Diplomová práce se zaměřuje na vývoj a implementaci nástrojů pro statické výpočty prutových konstrukcí v programovacím jazyce Python. Cílem této práce je vytvoření výpočetních nástrojů a jejich verifikace. V první části ...
  • Vývoj algoritmu pro detekci kritických oblastí v železobetonových stěnách 

   Author: Radek Moucha; Supervisor: Petřík Martin; Opponent: Brož Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Diplomová práce se zaměřuje na vývoj algoritmu pro detekci kritických oblastí v železobetonových stěnách. Hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti a optimalizace návrhu konstrukce pomocí identifikace oblastí, které by mohly ...
  • Vliv otvorů na chování stěnového nosníku 

   Author: Richard Wisinger; Supervisor: Novák Josef; Opponent: Wünsche Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na otvory ve stěnových nosnících. Teoretická část poskytuje úvod do problematiky stěnových nosníků a představuje metody vhodné pro analýzu stěnových nosníků s otvory. Praktická část obsahuje ...
  • Konstrukční návrh administrativní budovy v Liberci 

   Author: Tomáš Strnad; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Benhák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Diplomová práce se zabývá návrhem nosných prvků konstrukce administrativní budovy polyfunkčního komplexu Liberec GREEN VIEWS. Podle předběžného výpočtu byl vytvořen 3D výpočetní model konstrukce v programu SCIA Engineer. ...
  • Navrhování železobetonových konstrukcí s využitím optimalizačních metod a lineárního programování 

   Author: Matěj Klimeš; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Litošová Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Optimalizační metody jsou užitečným nástrojem pro efektivní navrhování konstrukcí. U železobetonových konstrukcí nachází využití speciálně optimalizace topologická, která je charakterizována hledáním rozložení materiálu ...
  • Konstrukční návrh bytového domu v Liberci se zaměřením na koncepci bílé vany 

   Author: Matěj Chaloupka; Supervisor: Tipka Martin; Opponent: Vysušil Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Předmětem diplomové práce je konstrukční návrh konkrétního bytového domu v Liberci s detailnějším zaměřením na návrh bílé vany. V úvodu práce seznamuje čtenáře s objektem a řeší koncepčně návrh horní stavby bytového domu. ...
  • Porovnání variant statického řešení přechodového podlaží 

   Author: Jan Cihlář; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Ráček Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-15)
   Náplní této diplomové práce je srovnání možných variant provedení přechodového podlaží v realizovaném bytovém objektu. Dvě podzemní podlaží objektu mají sloupový systém, zatímco nadzemní podlaží objektu mají stěnový systém. ...
  • Konstrukční řešení bytového domu, Poděbrady 

   Author: Adéla Milotová; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-15)
   Tato diplomová práce se zabývá převážně statickým návrhem rezidenční budovy, situované v Poděbradech. Objekt byl zvolen jako zadání projektu, který předcházel diplomové práci. Projektová dokumentace objektu, která je použita ...
  • Porovnání praktických modelů pro výpočet dotvarování a smršťování betonu 

   Author: Jan Marek; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Buchlák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-15)
   Tato diplomová práce se zabývá porovnáním praktických modelů určených pro výpočet dotvarování a smršťování betonu se zaměřením na připravovanou novou verzi Eurokódu EN 1992-1-1:2023. Nejdříve jsou vysvětleny pojmy související ...
  • Konstrukční návrh bílé vany bytového domu, Velvary 

   Author: Panajotis Marios Elia; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-15)
   Tato diplomová práce se zabývá předběžným návrhem horní stavby a detailním návrhem bílé vany bytového domu ve Velvarech. Návrh suterénní konstrukce s požadavky na vodonepropustnost je proveden s ohledem na šířku trhlin od ...
  • Konstrukční návrh administrativní budovy Argentinská 

   Author: Tomáš Dufek; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Schwarz Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-15)
   Cílem diplomové práce bylo konstrukční řešení administrativní budovy v Argentinské ulici na Praze 7- Holešovice. Práce se zabývá statickým řešení včetně návrhu založení objektu. Nejdříve byl vytvořen globální model celé ...
  • Lázeňský hotel 

   Author: Jaroslav Hrbek; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Sochůrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-15)
   Diplomová práce se zabývá předběžným návrhem nosné konstrukce Lázeňského hotelu, která je tvořena železobetonovým kombinovaným systémem. V rámci návrhu je zpracován předběžný statický výpočet všech nosných konstrukcí ...
  • Hodnocení stávající segmentové mostní konstrukce 

   Author: Ondřej Nekl; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Jiříček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Diplomová práce se zabývá přepočtem zatížitelnosti segmentového předpjatého mostu a návrhem rekonstrukce. Jedná se o most Y528–Průmyslová nacházející se v Praze přemosťující silnici první třídy přes železnici. Konstrukce ...
  • Možnosti využití zpožděného nárůstu pevnosti betonu u mostních konstrukcí 

   Author: Matouš Kosina; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Matoušek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Tato diplomová práce se zabývá možností využití betonů s nižším obsahem slínku v cementu a pomalejším nárůstem pevnosti v mostním stavitelství. Cílem práce je posoudit využitelnost betonů s nižší rychlostí nárůstu pevnosti ...
  • Vývoj rychlotvrdnoucího betonu pro opravy dopravních staveb 

   Author: Markéta Škorpilová; Supervisor: Fládr Josef; Opponent: Coufal Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Diplomová práce nesoucí název “Vývoj rychlotvrdnoucího betonu pro opravy dopravních staveb“ se zaměřuje na opravy letištních ploch a na materiál, který je na tyto opravy vhodný. Téma práce je relevantní pro praxi a vzniklo ...
  • Získávání a zpracování výsledků mechanického zkoušení hornin v horkých komorách 

   Author: Kateřina Hrdličková; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Fedoriková Alica
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Hlavním cílem diplomové práce je kritické zhodnocení nynějšího mechanického zkoušení hornin v horkých komorách, tedy v laboratořích určených ke zkoušení radioaktivních vzorků. V práci je popsán vliv radiace na jednotlivé ...
  • Návrh přemostění řeky Loučné a biokoridoru na dálnici D35 

   Author: Adam Kyp; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Domín Nikolas
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Cílem diplomové práce je návrh přemostění řeky Loučné a biokoridoru v rámci akce „D35 Džbánov – Litomyšl“. V první části jsou popsány navrhované varianty přemostění. Pro návrh přemostění byla vybrána varianta extradosed ...
  • Hodnocení existujícího betonového obloukového mostu 

   Author: Jiří Klír; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Petřík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
   Tato diplomová práce se zabývá stanovením zatížitelnosti existujícího silničního mostu ev. č. D1 – 075.1 přes řeku Želivku. Most je železobetonový obloukový s roštovou mostovkou. Jedná se o dvojici samostatných mostů vedle ...