Now showing items 1-20 of 395

  • Návrh dálničního mostu budovaného na přestavné skruži 

   Author: Tomáš Čihulek; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Jiříček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Diplomová práce je zaměřena na návrh mostní konstrukce z předpjatého železobetonu na Slovensku v místě, kde rychlostní silnice R2 u obce Lovinobaňa překonává silnici III/508036. Práce navazuje na podklady z předchozího ...
  • Návrh dálničního mostu se zohledněním postupu výstavby 

   Author: Anna Hrubá; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Göringer Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Cílem této diplomové práce je návrh dálničního mostu se zohledněním postupu výstavby. Vybranou variantou je železobetonový obloukový most s rovnými vzpěrami a železobetonovou mostovkou. Je vypracován statický výpočet se ...
  • Konstrukční návrh budovy radnice, policejní stanice a banky v Plzni 

   Author: Matěj Kaňák; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Vašátko Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-07)
   Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem budovy radnice, policejní stanice a banky v Plzni. Cílem bylo navrhnout a posoudit jednotlivé vybrané prvky konstrukce a zpracovat výkresovou dokumentaci. Řešenými prvky byly ...
  • Drátkobeton jako balistická ochrana 

   Author: Veronika Schutová; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Mašek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-07)
   Diplomová práce se zabývá využitím prvků z betonu, železobetonu, drátkobetonu jako vojenských ochranných prostředků – od historických staveb (opevnění), přes dnešní zátarasy až po novodobé mobiliáře. Najdete zde zástupce ...
  • Betonové stínidlo: návrh a možnosti výroby v domácích podmínkách 

   Author: Eliška Hurych; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Mašek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-07)
   Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a vyrobit betonové stínidlo v domácích podmínkách. Po prozkoumání problematiky využití betonu k dekorativním účelům byla navržena jeho podoba a sestaveno schéma pracovního postupu. ...
  • Konstrukční řešení administrativní budovy 

   Author: Jan Měrka; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Braťka Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-07)
   Diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce administrativní budovy, která je tvořena železobetonovým kombinovaným systémem. Na základě předběžného výpočtu nosných prvků konstrukce a návrhu možných řešení stropní ...
  • Konstrukční řešení bytového domu 

   Author: Yuriy Shelemba; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Sochůrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-07)
   Předmětem zpracování diplomové práce je Konstrukční návrh bytového domu. Na základě předběžného statického posudku byl vypracován prostorový výpočetní model v programu Scia Engineer. Následně navržené rozměry nosných prvku ...
  • Odolnost betonu vůči mrazu a CHRL: možnosti, problémy, zkušenosti 

   Author: Patrik Šnobl; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Huňka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Diplomová práce se zabývá problematikou odolnosti povrchu betonu vůči působení mrazu a CHRL. V práci jsou popsány rozdíly mezi mrazuvzdorností betonu a odolností povrchu betonu vůči mrazu a CHRL. Práce zpracovává přehled ...
  • Analýza betonových konstrukcí vystavených mechanickému a teplotnímu zatížení 

   Author: Alžběta Kohoutová; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Kloida Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Hlavní náplní této práce je vytvoření algoritmu pro analýzu železobetonové stropní desky vystavené teplotnímu zatížení. Deska je posuzována metodou založenou na závislosti momentu a křivosti. Obsah této práce je formálně ...
  • Experimentální a numerická analýza pórového tlaku v betonu vystaveném vysokým teplotám 

   Author: Michal Macháč; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Pařízek Šimon
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Práce se zabývá shrnutím poznatků o vzniku pórového tlaku v betonu za zvýšených teplot. Teoretická část popisuje materiálové vlastnosti ovlivňujících pórový tlak a odštěpování povrchu betonu. V práci jsou popsány experimenty ...
  • Statické řešení vybraných prvků budovy Forum Karlín 

   Author: Tereza Holubová; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Ráček Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Diplomová práce se zabývá návrhem vybraných konstrukčních prvků budovy Fórum Karlín (též Karlín Hall 2) společně s teoretickým rozborem použitých výpočetních metod. Prvním z prvků budovy je předpjatý trám, který společně ...
  • Železobetonové nosníky s otvory 

   Author: Jan Pánek; Supervisor: Novák Josef; Opponent: Lokvenc Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku návrhu železobetonových nosníků s otvory. V úvodu jsou popsány základní poznatky k navrhování otvorů v železobetonových nosnících. Jedná se zejména o zatřídění otvoru z hlediska ...
  • Statický návrh betonových stožárů větrných elektráren 

   Author: Jan Svoboda; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Hamouz Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Diplomová práce se zabývá problematikou předpjatých věží pro větrné elektrárny. Popisuje výhody a nevýhody konstrukce, předpisy pro návrh, postupy pro stanovení zatížení působících na konstrukci a pro statický návrh. Pro ...
  • Pevnost rozhraní betonových vrstev za běžné a zvýšené teploty 

   Author: David Vyleťal; Supervisor: Novák Josef; Opponent: Chmelík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Diplomová práce se zabývá problematikou tahové pevnosti rozhraní betonových vrstev za běžné a zvýšené teploty. Jedná se o aktuální téma, které v současné době souvisí zejména s rozmachem 3D tisku cementových kompozitů. ...
  • Modelování požáru a analýza požární odolnosti konstrukcí se zohledněním náhodnosti vstupních parametrů 

   Author: Tomáš Kovářík; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Klezla Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Diplomová práce se zabývá problematikou modelování požáru pomocí pravděpodobnostního přístupu, zejména náhodnosti vstupních parametrů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou zprvu ...
  • Vliv síranové koroze na materiálové vlastnosti betonu při běžných a vysokých teplotách 

   Author: Petr Holeček; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Sura Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Díky svým vlastnostem je beton využíván i pro stavby ve velmi agresivním prostředí. Jedná se přitom o stavby významného charakteru, jako jsou dopravní a průmyslové stavby. I přes působení negativních vlivů je velice důležité, ...
  • Konstrukční návrh atletického centra v Ústí nad Labem 

   Author: Alena Malá; Supervisor: Tipka Martin; Opponent: Šibrava Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Tématem diplomové práce je konstrukční návrh atletického centra v Ústí nad Labem. Tato stavba je situována v areálu městského stadionu, do sousedství fotbalového a atletického hřiště. Účelem stavby je vznik nového tréninkového ...
  • Modelování požáru a analýza sdílení tepla na mostních konstrukcích 

   Author: Filip Luštinec; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Král Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku týkající se sdílením tepla a jeho ovlivněním mostních konstrukcí. Mezi cíle práce patří zmapování vlivu požáru, jakožto mimořádné situace (zatížení) a jeho působení na mostní ...
  • The influence of graphene oxide nanosheets on concrete properties on micro level 

   Author: Anudari Nyamsuren; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Rymeš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
   The thesis investigates the effects of graphene oxide (GO) as an additive in cementitious materials. This research aims to assess the benefits of employing graphene oxide as a reinforcement material on a nanoscale and ...
  • Bytový dům v Malešicích 

   Author: Michal Drašnar; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Toman Kryštof
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
   Cílem diplomové práce je zpracování stavebně konstrukčního řešení bytového domu v Malešicích v Praze. Bytový dům bude mít jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. Nosná konstrukce je řešena jako železobetonová a zděná s ...