Now showing items 274-293 of 355

  • Rehabilitation check of existing building with additional floor 

   Author: Sterpis Anastasios; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Rekonstrukce a stanovení zatížitelnosti železničního mostu 

   Author: Čermák Tomáš; Supervisor: Šafář Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Rekonstrukce betonového mostu z prefabrikovaných nosníků 

   Author: Vojtěchovský Tomáš; Supervisor: Drahorád Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-31)
  • Rekonstrukce mostu Šmejkalka 

   Author: Vojtíšek Petr; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Stempák David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   První část této práce se věnuje výběru vhodné varianty pro rekonstrukci obloukového mostu a uvádí jednotlivé varianty s řešením postupu výstavby. V druhé části se práce věnuje konkrétní vybrané variantě a řeší vhodné zvolení ...
  • Rekonstrukce polyfunkčního domu Křižíkova 

   Author: Zikeš Josef; Supervisor: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Rekonstrukce silničního mostu II/150 Okrouhlice ev. č. 150-022 

   Author: Kulhavý Michal; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Brož Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce obsahuje projekt rekonstrukce silničního mostu II/150 Okrouhlice ev. č. 150-022. Součástí projektu je krátký teoretický úvod, kde jsou základní informace týkající se integrovaných mostů, jejich výhod, ...
  • Rezidence Kavčí Hory, Praha 

   Author: Vízek Michal; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Sochůrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Diplomová práce se zabývá statickým řešením monolitické železobetonové konstrukce objektu bytového domu Rezidence Kavčí Hory v Praze. Předmětem řešení je návrh hlavních částí nosné železobetonové konstrukce, zejména ...
  • Rodinný dům - Praha, Troja 

   Author: Jansa Tomáš; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Rodinný dům GOLF 

   Author: Mašková Karolína; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Rodinný dům v Hradišťku 

   Author: Vrba Lukáš; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Řešení objektu A v areálu Lochkov 

   Author: Ramba Jiří; Supervisor: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Řešení statické části projektu bytového domu 

   Author: Kubín Roman; Supervisor: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Segregace mikrodrátků ve vysokohodnotném betonu 

   Author: Vaňková Radka; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Shell house 

   Author: David Tomášek; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Černý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení konstrukce netradičního tvaru v seizmicky aktivní oblasti s využitím platných českých norem, návrh výztuže vybraných konstrukčních prvků a koncepční návrh způsobu výstavby. ...
  • Simulace chování konstrukčních prvků z drátkobetonu vyztužených betonářskou výztuží 

   Author: Pflug Ladislav; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Simulace trhlin v železobetonových prvcích 

   Author: Toman Vítězslav; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Simulace vývinu hydratačniho tepla s vlivem teploty pomocí fuzzy logiky 

   Author: Rainová Aneta; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Skořepinové železobetonové konstrukce 

   Author: Pavlína Jarkovská; Supervisor: Tipka Martin; Opponent: Valenta Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-02)
   Diplomová práce se zabývá železobetonovými skořepinovými konstrukcemi, jejich vhodnými tvary, roznosem zatížení a způsobem návrhu. V první části jsou obecně představeny železobetonové skořepinové konstrukce, jejich rozdělení ...
  • Smykové působení pracovní spáry 

   Author: Jaček Jakub; Supervisor: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Spojovací krček Komunikačního centra, Praha 

   Author: Artěmenko Jan; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)