Now showing items 89-108 of 395

  • Komplexní návrh předpjatého betonového pražce 

   Author: McLaughlin Dinara; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Komplexní přístup k návrhu betonové skořepiny 

   Author: Černý Pavel; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Kompozit z recyklovaného betonu s příměsí z recyklovaných pneumatik 

   Author: Václav Mauric; Supervisor: Vodička Jan; Opponent: Sochůrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem betonového kompozitu, vyrobeného převážně z recyklátů. Věnuje se obecnému tématu recyklace stavebního a demoličního odpadu, kde obeznamuje s českou legislativou týkající se této ...
  • Kongresové centrum Harmony, Špindlerův Mlýn 

   Author: Kubalík Michal; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Konstrukce předpjaté budovy Národní technické knihovny v Praze 

   Author: Salcedo Salinas Fiorella Silvana; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Havlíček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   V rámci práce byl zadán půdorys typického patra Národní technické knihovny
  • Konstrukce velkého vyložení a způsob jejich výstavby 

   Author: Michal Piksa; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Kellerová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Diplomová práce se zabývá konstrukcemi velkého vyložení a jejich statickým rozborem. Příklady realizovaných staveb s vyloženou částí konstrukce byly analyzovány s ohledem na jejich nosný systém. Dále se práce zabývá ...
  • Konstrukční návrh atletického centra v Ústí nad Labem 

   Author: Alena Malá; Supervisor: Tipka Martin; Opponent: Šibrava Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Tématem diplomové práce je konstrukční návrh atletického centra v Ústí nad Labem. Tato stavba je situována v areálu městského stadionu, do sousedství fotbalového a atletického hřiště. Účelem stavby je vznik nového tréninkového ...
  • Konstrukční návrh bílé vany administrativní budovy 

   Author: Lucie Bělohradská; Supervisor: Novák Josef; Opponent: Sochůrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-06)
   Diplomová práce se zabývá technologií bílých van a jejím návrhem u vybrané administrativní budovy. V první části práce jsou popsány základní poznatky k navrhování bílých van. Jedná se zejména o principy této technologie, ...
  • Konstrukční návrh bílé vany bytového domu, Brno 

   Author: Temirlan Mamataziz uulu; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-02)
   Obsahem touto diplomové práce je návrh základové desky a železobetonových stěn podzemního podlaží osmi podlažního bytového domu s ohledem na mezní stav šířky trhlin. Bylo řešeno založení objektu. Byly řešeny jednotlivé ...
  • Konstrukční návrh bílé vany bytového domu, Dobruška 

   Author: Tereza Kučerová; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-02)
   Diplomová práce se zabývá návrhem bílé vany bytového domu. Předběžně je navržena nadzemní část objektu a podrobněji část podzemní, konstrukce bílé vany. Návrh stěn a základové desky bílé vany je proveden s ohledem na šířku ...
  • Konstrukční návrh budovy radnice, policejní stanice a banky v Plzni 

   Author: Matěj Kaňák; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Vašátko Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-07)
   Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem budovy radnice, policejní stanice a banky v Plzni. Cílem bylo navrhnout a posoudit jednotlivé vybrané prvky konstrukce a zpracovat výkresovou dokumentaci. Řešenými prvky byly ...
  • Konstrukční návrh objektu Domova pro seniory v Praze 

   Author: Zajkr Jakub; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Sura Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
   Předmětem diplomové práce je konstrukční návrh objektu Domova pro seniory v Praze, který by vyhovoval dnešním požadavkům na stavby podle platných norem. Jedná se o komplexní návrh počínající dokumentací stavební části v ...
  • Konstrukční návrh skořepiny rodinného domu 

   Author: Beštová Bára; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Šrůma Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-02)
   Diplomová práce se zabývá návrhem skořepiny rodinného domu. Skořepina je řešena ve třech materiálových variantách: železobetonová, drátkobetonová a jejich kombinace. Železobetonová varianta je zpracována podrobně včetně ...
  • Konstrukční řešení administrativní budovy 

   Author: Novotný Ondřej; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Konstrukční řešení administrativní budovy 

   Author: Dominika Šrámková; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Houra Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Práce se zabývá návrhem nosné konstrukce administrativní budovy, kterou tvoří betonový skelet. Na základě předběžného statického výpočtu byl vytvořen 3D model v programu SCIA Engineer. Následně jsou vybrány pro posouzení ...
  • Konstrukční řešení administrativní budovy 

   Author: Jan Měrka; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Braťka Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-07)
   Diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce administrativní budovy, která je tvořena železobetonovým kombinovaným systémem. Na základě předběžného výpočtu nosných prvků konstrukce a návrhu možných řešení stropní ...
  • Konstrukční řešení atypicky podepřené předpjaté konstrukce 

   Author: Modráčková Marcela; Supervisor: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Konstrukční řešení bytového domu 

   Author: Yuriy Shelemba; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Sochůrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-07)
   Předmětem zpracování diplomové práce je Konstrukční návrh bytového domu. Na základě předběžného statického posudku byl vypracován prostorový výpočetní model v programu Scia Engineer. Následně navržené rozměry nosných prvku ...
  • Konstrukční řešení objektu hotelu založeného nad tubusem metra 

   Author: Buryška Josef; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Konstrukční řešení objektu v areálu pro chrtí dostihy 

   Author: Černohorský Vojtěch; Supervisor: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)