Now showing items 21-40 of 440

  • Analýza úrovně strategického řízení stavebních společností 

   Author: Hrabák Ondřej; Supervisor: Tomek Aleš; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na strategické řízení vybraných předních společností podnikajících ve stavebním odvětví. V první kapitole jsou popsány nejprve jednotlivé fáze procesu strategického řízení obecně a poté ...
  • Analýza vybraných nákladových položek stavebních prací developerského projektu 

   Author: Straškrábová Jiřina; Supervisor: Čápová Dana; Opponent: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce Analýza vybraných nákladových položek stavebních prací developerského projektu se skládá ze dvou hlavních částí. První, teoretická část se soustředí na definici výstavbového projektu, životního cyklu stavby ...
  • Analýza výhodnosti služby Fleet managementu 

   Author: Štainer Ondřej; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   - Analýza výhodnosti služby Fleet Management společnosti Hilti ČR s.r.o. - Stanovení rozhodovacích kritérií při zařizování strojového parku - Simulace rozhodování existující stavební firmy při zařizování strojového parku ...
  • Analýza výstavby malé čistírny odpadních vod v obci do dvou tisíc ekvivalentních obyvatel 

   Author: Hošková Hana; Supervisor: Tomek Radan; Opponent: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Bakalářská práce je zaměřena na analýzu výstavby biologicko-mechanické čistírny odpadních vod včetně kompletní kanalizační sítě. Práce nejprve popisuje úvod do problematiky zneškodňování odpadních vod, včetně přehledu ...
  • Analýza vývoje cen nemovitostí a investiční rozhodování v lokalitě Plzeň 

   Author: Jan Němec; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Schneiderová Heralová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou cen nájmů bytů ve městě Plzeň s použitím reálných dat z realitní kanceláře. Zkoumanými nemovitostmi jsou byty ve starších zděných bytových domech v bezprostřední blízkosti centra města ...
  • Analýza vývoje realitního trhu v krajských městech ČR 

   Author: Hudcová Zdeňka; Supervisor: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Autodoprava ve stavebnictví - podnikatelský záměr 

   Author: Jaroslav Plzák; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru ve formě podnikatelského plánu pro založení nové společnosti v odvětví autodoprava se zaměřením na stavebnictví. Teoretická část obsahuje definici podnikatele ...
  • Beton v českém stavebnictví 

   Author: Janák Ondřej; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Macek Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-23)
   Bakalářská práce se zabývá betonem, ve smyslu stavebního materiálu uplatňujícího se především v českém stavebnictví. Text práce popisuje, co to vlastně beton je, z čeho se vyrábí a jak jsou betony děleny, podle svého stavu, ...
  • Bezpečnost dokumentů 

   Author: Adamová Ivana; Supervisor: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Business plan založení projekční kanceláře 

   Author: Lochman Petr; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Předmětem bakalářské práce na téma business plan založení projekční kanceláře je zpracování podnikatelského plánu a doporučení o realizovatelnosti podnikatelského záměru. Tato práce je rozdělena na dvě části. Teoretická ...
  • Business plán hotelu 

   Author: Kočvara Radovan; Supervisor: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Business plán podnikatelského subjektu 

   Author: Luňáková Jana; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Byznys plán pro stavební firmu 

   Author: Šmídová Lucie; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Byznys plán start up firmy ve stavebnictví 

   Author: Konta Pavel; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Cena rekonstruovaného objektu 

   Author: Bokorová Petra; Supervisor: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Cenová analýza vybraných položek rozpočtu 

   Author: Alexi Tomáš; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Brožová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-15)
   V bakalářské práci jsou řešeny jednotkové ceny položek betonu a výztuže. Nejprve je obecně popsán položkový rozpočet, třídění, typy a obsah položek se zaměřením na jednotkové ceny. Následuje popis struktury kalkulačního ...
  • Cenové řízení stavebního projektu 

   Author: Hvězdová Šárka; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Cílem této práce je seznámení se světovými metodikami projektového řízení, posouzení jejich využití v českém stavebnictví a vypracování vlastního manuálu řízení pro část zabývající se řízením nákladů projektu. První část ...
  • Cenové ukazatele oplocení 

   Author: Kunovský Ondřej; Supervisor: Brožová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Claim management a jeho aplikace pro FIDIC Red Book 

   Author: Vodička Jan; Supervisor: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Comparison of marketing strategies between the companies in construction and other industries 

   Author: Grus Milan; Supervisor: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)