Now showing items 83-102 of 468

  • Finanční analýza a porovnání dvou stavebních podniků 

   Author: Denis Gabriel; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Tomek Radan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tématem bakalářské práce je vypracování finanční analýzy dvou stavebních podniků a jejich následné porovnání. Bakalářská práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První je teoretická část a zabývá se vysvětlením finanční ...
  • Finanční analýza a porovnání dvou stavebních společností 

   Author: Kodetová Magdalena; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-18)
   Bakalářská práce je věnována vypracování finanční analýzy a následnému porovnání dvou vybraných stavebních společností. Cílem teoretické části textu je seznámení s metodami finanční analýzy a mezipodnikového srovnávání s ...
  • Finanční analýza a porovnání dvou stavebních společností 

   Author: Požár Marek; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Tomek Radan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Předmětem bakalářské práce je teoretické a praktické zpracování finanční analýzy a mezipodnikového srovnání stavebních společností BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o. a Stylstav s.r.o. První část je teoretická a zabývá se ...
  • Finanční analýza a porovnání dvou vybraných stavebních podniků 

   Author: Daniel Peterka; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou a jejím následným využitím pro zhodnocení ekonomické situace dvou vybraných stavebních podniků. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Nejprve jsou v teoretické ...
  • Finanční analýza a porovnání finančních ukazatelů dvou stavebních firem 

   Author: Pávová Kamila; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Finanční analýza a porovnání výkonnosti dvou stavebních podniků 

   Author: Vratislav Kořínek; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Tomek Radan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Cílem této bakalářské práce je zpracování finanční analýzy a porovnání výkonnosti dvou vybraných stavebních podniků TERMIL s.r.o. a 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. Práce je zpracována do dvou částí. První část ...
  • Finanční analýza dvou stavebních podniků a jejich vzájemné porovnání 

   Author: Jakub Bláha; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Účelem této bakalářské práce je vypracování finanční analýzy dvou stavebních podniků a jejich vzájemné porovnání. Těmito podniky jsou Spektra, spol. s.r.o. a INOS RICHTER s.r.o. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První ...
  • Finanční analýza firmy TIPS 

   Author: Futerová Eliška; Supervisor: Kadeřábková Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Finanční analýza malého stavebního podniku 

   Author: Stanislav Kubizňák; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je teoretický přehled elementárních metod finanční analýzy a jejich aplikace na malý stavební podnik. Teoretická část práce obsahuje obecné informace o finanční analýze, účetních výkazech a ...
  • Finanční analýza společnosti Hilti spol. s r.o. 

   Author: Přibyl Marek; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-18)
   Tématem bakalářské práce je finanční analýza vybraného podniku. Vybraným podnikem je Hilti ČR Spol. s r.o. Práce je dělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je definováno, co je finanční analýza, ...
  • Finanční analýza společnosti Sládek Group,a.s. 

   Author: Landová Markéta; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Finanční analýza společností působících na stavebním trhu a jejich srovnání 

   Author: Roček Jan; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Stuchlík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Předmětem bakalářské práce je teoretické a praktické zpracování finanční analýzy a mezipodnikového srovnání stavebních společností. První část práce se zabývá funkcí a posláním finanční analýzy, účetními výkazy, jako je ...
  • Finanční analýza stavební společnosti Techniserv a její vyhodnocení 

   Author: Pekárková Petra; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Bakalářská práce je zaměřena na téma finanční situace podniku, a to konkrétně na finanční analýzu. Skládá se ze dvou částí, teoretické a praktické. První část je částí teoretickou, která se zabývá vysvětlením pojmu finanční ...
  • Finanční analýza stavebních společností 

   Author: Vítková Gabriela; Supervisor: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Finanční analýza stavebního podniku 

   Author: Jiří Drahoňovský; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Tomek Radan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou stavebního podniku a je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické části je popisována samotná finanční analýza, zdroje dat, vybrané metody a ukazatele. ...
  • Finanční analýza vybraných stavebních společností 

   Author: Raková Markéta; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Nováková Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tématem bakalářské práce je finanční analýza nejprve z teoretického a následně praktického hlediska. V teoretické části jsou rozebrány podklady a metody finanční analýzy, které jsou poté aplikovány v praktické části na dvě ...
  • Finanční analýza vybraných stavebních společností 

   Author: Mička Tomáš; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Předmětem bakalářské práce je finanční analýza vybraných stavebních společností s teoretickým i praktickým zpracováním finanční analýzy. V první části práce je popsáno, co to finanční analýza je, čím se zabývá, jak se s ...
  • Finanční analýza vybraných stavebních společností 

   Author: Krausová Aneta; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou dvou stavebních společností BELSTAV CZ, s.r.o. a FOUKAL, s.r.o. Cílem práce je poskytnout přehled o finanční situaci těchto společností v letech 2010-2014. Dalším cílem je ...
  • Finanční analýza vybraných stavebních společností a porovnání s průměrnými ukazateli za odvětví 

   Author: Roman Koc; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce je zaměřena na téma finanční situace vybraných stavebních společností a jejich vzájemné porovnání s průměrnými hodnotami za odvětví a všech posuzovaných společností. Skládá se ze dvou částí, teoretické a ...
  • Finanční analýza vybraných stavebních společností, jejich srovnání a vyhodnocení 

   Author: Anastasiia Kapustina; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Tomek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Bakalářská práce je věnována tématu finanční analýza. Práce byla provedena na základě MSP působících v oboru stavebnictví. Cílem bakalářské práce je na základě provedení finanční analýzy firem MEGAS s.r.o., HES stavební ...