Now showing items 1-20 of 629

  • Alternativní tepelné izolace 

   Author: Kadlecová Tereza; Supervisor: Popenková Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Alternativy technologie zateplení stávající stropní konstrukce 

   Author: Pitner Jan; Supervisor: Váchal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza ETICS z hlediska stavebně technologického, fyzikálního a ekonomického 

   Author: Miško Petr; Supervisor: Procházka Michal; Opponent: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Bakalářská práce poskytuje obecný úvod do problematiky energetické náročnosti budov a legislativy s touto problematikou spojenou. Dále je zde věnován prostor pro výčet druhů tepelně-izolačních systémů a jejich bližší ...
  • Analýza keramických obkladových prvků v bytové výstavbě 

   Author: Štercová Hana; Supervisor: Váchal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza možností využití virtuální reality v přípravě a realizaci staveb 

   Author: Irina Derevianko; Supervisor: Kovářík Michal; Opponent: Usmanov Vjačeslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Cílem této práce je navrhnout kritéria pro využití virtuální reality v přípravě a realizaci staveb. Pro tento účel byla provedena analýza požadavků na datové vstupy a výstupy pro virtuální realitu pro jednotlivé procesy a ...
  • Analýza příčin vlhkosti objektu včetně sanace 

   Author: Stará Alena; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Melicher Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou negativního vlivu dlouhodobého působení vlhkosti ve stavbách a následným návrhem sanace. Cílem teoretické části práce je seznámit se s možnými příčinami, důsledky a opatřeními souvisejícími ...
  • Analýza systémových zdících prvků 

   Author: John Lukáš; Supervisor: Popenková Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza systému řízení BOZP a bezpečnostních prvků na stavbě Palmovka Park II 

   Author: Vojtíšek Ondřej; Supervisor: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Analýza vhodnosti použití Thermopanelů pro nástavby budov oproti jiným materiálům 

   Author: Plíhal Jakub; Supervisor: Váchal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Analýza vítězné ceny veřejných zakázek v závislosti na vybraných podmínkách 

   Author: Langer Jaroslav; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Novák Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Autor práce analyzuje ceny vítězných nabídek u veřejných zakázek na stavební práce v případech, kdy zadavatelé požadovali či nepožadovali poskytnutí jistoty. Podružné analýzy se věnují mimořádně nízkým nabídkovým cenám ...
  • Analýza vlivu teploty a vlhkosti na vnitřní prostředí budov 

   Author: Čepec Martin; Supervisor: Poláček Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza výstavby v pasivním standardu - potenciál řadové zástavby 

   Author: Gajdoš Pavel; Supervisor: Krov Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Analýza vzniku vlhkosti a plísní v obytných objektech 

   Author: Formanová Jana; Supervisor: Synek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Aplikace bezvýkopových technologií v ČR 

   Author: Habarta Lukáš; Supervisor: Šrytr Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Aplikace keramických a kamenných nášlapných vrstev na rizikové podklady v interiéru 

   Author: Anna Chramostová; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Cílem bakalářské práce je popsání technologií kladení keramických a kamenných dlažeb na rizikové podklady a následná ukázka aplikace či špatného provedení pokládky v praxi. Rizikovým podkladem jsou myšleny například podklady ...
  • Aplikace pro optimalizaci výběru nášlapného souvrství podlah 

   Author: Hudec Tomáš; Supervisor: Neumann Pavel; Opponent: Petlíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Prace pojednava o dostupnych naslapnych vrstvach podlah, jejich vlastnostech, charakteristikach a technologiich pokladky. Kratce se venuje zdrojum informaci dostupnych pro verejnost. Zabyva se predevsim problematikou vyberu ...
  • Aplikace skla v realizaci skleněných příček 

   Author: Holubová Lucie; Supervisor: Popenková Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Aplikace systému aktivní požární prevence 

   Author: Peterová Jitka; Supervisor: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Aplikace vláken ve stavebnictví 

   Author: Čiháková Lucie; Supervisor: Popenková Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Areál zemědělských staveb Solany - zhodnocení nového využití vybraného objektu po tepelně technické a ekonomické stránce 

   Author: Štolcová Klára; Supervisor: Veselá Linda; Opponent: Bičovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Práce se zabývá bývalým zemědělským areálem, který má v současné době nové využití. Je zaměřena na stavební objekt SO 01, ten po stavebních úpravách bude sloužit jako výrobní hala truhlárny s administrativní částí a sklad. ...