• Alternativní tepelné izolace 

   Autor: Kadlecová Tereza; Vedoucí práce: Popenková Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Alternativy technologie zateplení stávající stropní konstrukce 

   Autor: Pitner Jan; Vedoucí práce: Váchal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza ETICS z hlediska stavebně technologického, fyzikálního a ekonomického 

   Autor: Miško Petr; Vedoucí práce: Procházka Michal; Oponent práce: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Bakalářská práce poskytuje obecný úvod do problematiky energetické náročnosti budov a legislativy s touto problematikou spojenou. Dále je zde věnován prostor pro výčet druhů tepelně-izolačních systémů a jejich bližší ...
  • Analýza keramických obkladových prvků v bytové výstavbě 

   Autor: Štercová Hana; Vedoucí práce: Váchal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza příčin vlhkosti objektu včetně sanace 

   Autor: Stará Alena; Vedoucí práce: Popenková Miloslava; Oponent práce: Melicher Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou negativního vlivu dlouhodobého působení vlhkosti ve stavbách a následným návrhem sanace. Cílem teoretické části práce je seznámit se s možnými příčinami, důsledky a opatřeními souvisejícími ...
  • Analýza systémových zdících prvků 

   Autor: John Lukáš; Vedoucí práce: Popenková Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza systému řízení BOZP a bezpečnostních prvků na stavbě Palmovka Park II 

   Autor: Vojtíšek Ondřej; Vedoucí práce: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Analýza vhodnosti použití Thermopanelů pro nástavby budov oproti jiným materiálům 

   Autor: Plíhal Jakub; Vedoucí práce: Váchal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Analýza vítězné ceny veřejných zakázek v závislosti na vybraných podmínkách 

   Autor: Langer Jaroslav; Vedoucí práce: Svoboda Pavel; Oponent práce: Novák Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Autor práce analyzuje ceny vítězných nabídek u veřejných zakázek na stavební práce v případech, kdy zadavatelé požadovali či nepožadovali poskytnutí jistoty. Podružné analýzy se věnují mimořádně nízkým nabídkovým cenám ...
  • Analýza vlivu teploty a vlhkosti na vnitřní prostředí budov 

   Autor: Čepec Martin; Vedoucí práce: Poláček Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza výstavby v pasivním standardu - potenciál řadové zástavby 

   Autor: Gajdoš Pavel; Vedoucí práce: Krov Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)
  • Analýza vzniku vlhkosti a plísní v obytných objektech 

   Autor: Formanová Jana; Vedoucí práce: Synek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Aplikace bezvýkopových technologií v ČR 

   Autor: Habarta Lukáš; Vedoucí práce: Šrytr Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Aplikace pro optimalizaci výběru nášlapného souvrství podlah 

   Autor: Hudec Tomáš; Vedoucí práce: Neumann Pavel; Oponent práce: Petlíková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Prace pojednava o dostupnych naslapnych vrstvach podlah, jejich vlastnostech, charakteristikach a technologiich pokladky. Kratce se venuje zdrojum informaci dostupnych pro verejnost. Zabyva se predevsim problematikou vyberu ...
  • Aplikace skla v realizaci skleněných příček 

   Autor: Holubová Lucie; Vedoucí práce: Popenková Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Aplikace systému aktivní požární prevence 

   Autor: Peterová Jitka; Vedoucí práce: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Aplikace vláken ve stavebnictví 

   Autor: Čiháková Lucie; Vedoucí práce: Popenková Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Areál zemědělských staveb Solany - zhodnocení nového využití vybraného objektu po tepelně technické a ekonomické stránce 

   Autor: Štolcová Klára; Vedoucí práce: Veselá Linda; Oponent práce: Bičovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Práce se zabývá bývalým zemědělským areálem, který má v současné době nové využití. Je zaměřena na stavební objekt SO 01, ten po stavebních úpravách bude sloužit jako výrobní hala truhlárny s administrativní částí a sklad. ...
  • Autorizovaný inspektor 

   Autor: Kroulík Kamil; Vedoucí práce: Párová Mária
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Azbest ve střešních konstrukcích 

   Autor: Sittek Pavel; Vedoucí práce: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)