Now showing items 560-579 of 587

  • Zabezpečovací systémy občanské stavby 

   Author: Šindelářová Zuzana; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Nečesaný Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato bakalářská práce s názvem "Zabezpečovací systémy občanských budov" se věnuje zabezpečovacím systémům v běžné praxi a modelovému zabezpečení fakulty stavební ČVUT v Praze. Nejprve se věnuji zabezpečení budov obecně, ...
  • Zabudování prvků ZTI z pohledu akustiky 

   Author: Volf Jakub; Supervisor: Veselá Linda; Opponent: Procházka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce se zaobírá problematikou instalace vodovodního potrubí a koncových prvků ZTI v souvislosti s přenosem hluku. Práce poskytuje čtenáři základní přehled v oblasti hluku, dále popisuje potrubí z hlediska ...
  • Zajištění bezbariérovosti v rodinných domech pro osoby s pohybovým postižením 

   Author: Maršík Jaroslav; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Práce se věnuje potřebám pohybově znevýhodněných lidí, konkrétně přizpůsobení jejich bydliště pro jejich potřeby. Zejména pak přístupu do všech místností a podlaží. V této práci se řeší možnosti přemisťování osob na ...
  • Zakládání bytových domů, Praha 10 

   Author: Mašlár Daniel; Supervisor: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zakládání staveb 

   Author: Velková Martina; Supervisor: Synek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zařízení staveniště a prostorové podmínky 

   Author: Adam Postulka; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Konvalinka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Autor se v práci zabývá plánováním zařízení staveniště s ohledem na legislativu, normy, prostorové podmínky, náklady a změnu zařízení staveniště během jednotlivých fází výstavby. Veškeré výše uvedené zásady jsou poté ...
  • Zařízení staveniště u ražených staveb 

   Author: Gruber Martina; Supervisor: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zařízení staveniště ve specifických podmínkách nemocničních areálů 

   Author: Arlt Adam; Supervisor: Šrytr Petr; Opponent: Krejčí Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Autor se zabývá identifikací základních požadavků na zařízení staveniště v podmínkách areálůtypu nemocnice.Konkrétně pak zpřehledněním dané problematiky a charakteristikou technické infrastruktury areálu Fakultní nemocnice ...
  • Zařízení stavenišť ve stísněných podmínkách 

   Author: Jindřich Fedák; Supervisor: Šrytr Petr; Opponent: Sopr Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá celkovým zpřehledněním rizikových stavenišť z hlediska realizace staveb ve veřejném prostoru sídel. Příklady většiny prezentovaných staveb byly vybrány z Prahy a okolí. Práce je zaměřena na ...
  • Zařízení stavenště pro stavby v různých obtížných modelových situacích (studie) 

   Author: Sopr Ondřej; Supervisor: Šrytr Petr; Opponent: Krejčí Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Autor se zabývá identifikací, charakteristikou a zpřehledněním faktorů, které mají vliv na základní parametry staveniště v obtížných modelových situacích (zejména v případě stavenišť pro obnovu a modernizaci vedení technického ...
  • Zateplovací systémy Baumit resolution a open a jejich porovnání s klasickými systémy 

   Author: Šabatová Petra; Supervisor: Konvalinka Adam; Opponent: Bruzl Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
   ANOTACE Moje bakalářská práce je zaměřena na zateplovací systémy, konkrétně na zateplovací systémy Baumit resolution, Baumit OpenTherm a Baumit klasik EPS-F a jejich porovnání. Vybrala jsem si tuto práci, jelikož mě zaujala ...
  • Záchytné systémy na práce ve výškách 

   Author: Brožová Miloslava; Supervisor: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Zásady návrhu pasivních domů v souvislosti s jejich energetickou náročností 

   Author: Hájek Jan; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Poláček Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Předkládaná práce uvádí čtenáře do prostředí nízkoenergetické výstavby, specifikuje pasivní domy, dále definuje základní principy uplatňované při návrhu konceptu pasivních domů, a to po architektonické, konstrukční a ...
  • Zásady pro kvalitní realizaci průmyslových podlah 

   Author: Karvánková Andrea; Supervisor: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Zelené fasády 

   Author: Kahoun Petr; Supervisor: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zelené steny 

   Author: Sedlacký Peter; Supervisor: Šulc Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zelené stěny 

   Author: Zobačová Barbora; Supervisor: Popenková Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zelené střechy 

   Author: Hanyš Ondřej; Supervisor: Procházka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Zhodnocení lomové mechanizace 

   Author: Novák Jan; Supervisor: Pokorný Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zhodnocení příčin nekvality pohledového betonu od jeho přípravy (PD, návrh betonu), přes realizaci až po předání díla 

   Author: Strnadl Martin; Supervisor: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)